På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Skattebefrielse för fartyg

Om du förbrukar bränsle i ett fartyg kan du ha rätt till skattebefrielse för energiskatt och koldioxidskatt. Möjligheten till skattebefrielse gäller inte om du använder fartyget för privat ändamål.

Våra e-tjänster

Med hjälp av våra e-tjänster söker du på ett smidigt och säkert sätt återbetalning.

Du får skattebefrielse när fartyget används

 • för transport av passagerare mot ersättning
 • för transport av varor mot ersättning
 • för tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning
 • av offentliga myndigheter eller för dess räkning
 • för yrkesmässigt fiske
 • av frivilliga försvarsorganisationer
 • för sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet som ideella organisationer bedriver, inklusive övning och utbildning.

Det räcker inte att du hyr ut din båt för att det ska anses vara annat än privat ändamål. När du hyr ut eller chartrar ut din båt anses det bara vara annat än privat ändamål om den som hyr eller chartrar båten använder den till annat än privat ändamål.

När du hyr ut eller chartrar ut din båt anses det vara privat ändamål om den som hyr eller chartrar båten använder den för privat ändamål.

Den som hyr eller chartrar ett fartyg och använder det för nöjesresor får med andra ord inte någon skattebefrielse.

Du har inte rätt till skattebefrielse om det egna eller hyrda fartyget används till

 • att transportera personer och varor inom den egna verksamheten
 • att transportera personer som inte betalar en ersättning för transporten
 • representation
 • intern utbildning
 • egna nöjesresor
 • restaurangbåt som ligger vid kaj
 • vandrarhem som ligger vid kaj

En offentlig myndighet har däremot rätt till skattebefrielse för all förbrukning av bränsle i sin verksamhet. Exempel på offentliga myndigheter med rätt till skattebefrielse för all bränsleförbrukning i sina fartyg:

 • Militären
 • Sjöfartsverket
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Statliga universitet och högskolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Länsstyrelser

Ett fartyg kan vara en båt eller ett skepp. Ett skepp har ett skrov som är minst 12 meter långt och 4 meter brett. Alla övriga fartyg är båtar.

Det är förbjudet att tanka lågbeskattad märkt olja i båtar. Detta förbud gäller inte fiskebåtar med fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten. Skatteverket kan även medge dispens från förbudet. En sådan ansökan gör du på blankett Medgivande att använda märkt olja i båt (SKV 5345).

Du är skyldig att betala skatt om du förbrukar lågbeskattad märkt olja för privat ändamål i en båt med medgivande.

Medgivandet kan återkallas om båten inte uteslutande används för annat än privat ändamål.

Om du inte använder båten uteslutande för annat än privat ändamål kan du skriva till Skatteverket och begära att vi återkallar ditt medgivande.

Om du vill lagra bränsle skattefritt på land måste du först godkännas som skattebefriad förbrukare. Vissa leverantörer kräver också att du är godkänd som skattebefriad förbrukare, för att tanka båten med lågbeskattad märkt olja. En sådan ansökan gör du på blankett Ansökan Skattebefriad förbrukare (SKV 5079).

Skattebefrielsen varierar beroende på om du använder ett skepp eller en båt samt vilken typ av bränsle det är frågan om. Här följer en sammanställning av de olika möjligheterna till skattebefrielse när fartyget inte används för privat ändamål.

Skepp

Högbeskattad (omärkt) olja

 • Ingen återbetalning.

Bensin

 • Energi- och koldioxidskatten återbetalas efter ansökan. Ansökan sker per kalenderkvartal efter elektronisk ansökan i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Övriga bränslen (t.ex. lågbeskattad olja)

 • Bränslet köps in utan skatt om det tagits emot för förbrukning i fartyget.
 • Bränslet kan inte levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.
 • Om du köpt bränslet med skatt ansöker du om återbetalning per kalenderkvartal, i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt

Om du godkänts som skattebefriad förbrukare

 • bränslet köps in utan skatt
 • inget krav på att bränslet ska ha tagits emot i fartyget. Bränslet kan därmed levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.

Båt - med fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten

Högbeskattad (omärkt) olja

 • Ingen återbetalning.

Bensin

 • Energi- och koldioxidskatten återbetalas efter ansökan. Ansökan sker per kalenderkvartal efter ansökan i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Övriga bränslen (t.ex. lågbeskattad märkt olja)

 • Bränslet köps in utan skatt om det tagits emot för förbrukning i fartyget.
 • Bränslet kan inte levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.
 • Om du köpt bränslet med skatt ansöker du om återbetalning per kalenderkvartal, i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Om du godkänts som skattebefriad förbrukare

 • Bränslet köps in utan skatt.
 • Inget krav på att bränslet ska ha tagits emot i fartyget. Bränslet kan därmed levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.

Båt - med medgivande från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja

Högbeskattad (omärkt) olja

 • Energi- och koldioxidskatten återbetalas efter ansökan. Ansökan sker per kalenderkvartal efter ansökan i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.
 • Återbetalning kan ske oavsett om godkännande som skattebefriad förbrukare finns eller ej.

Bensin

 • Energi- och koldioxidskatten återbetalas efter ansökan. Ansökan sker per kalenderkvartal efter ansökan i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Övriga bränslen (t.ex. lågbeskattad märkt olja)

 • Bränslet köps in utan skatt om det tagits emot för förbrukning i fartyget.
 • Bränslet kan inte levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.
 • Om du köpt bränslet med skatt ansöker du om återbetalning per kalenderkvartal i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt

Om du godkänts som skattebefriad förbrukare

 • Bränslet köps in utan skatt.
 • Inget krav på att bränslet ska ha tagits emot i fartyget. Bränslet kan därmed levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.

Båt - utan fiskelicens eller utan medgivande från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja

Lågbeskattad märkt olja

 • Förbjudet att använda.

Annat bränsle än lågbeskattad märkt olja

 • Energi- och koldioxidskatten återbetalas efter ansökan. Ansökan sker per kalenderkvartal efter ansökan i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Lågbeskattad märkt olja som används för privat bruk

Om du har använt lågbeskattad eller skattebefriad märkt olja för privat bruk ska du göra en skatteinbetalning till Skatteverket. Du ska betala in skillnaden mellan den skatt du har betalat och skatten på högbeskattad omärkt olja. Kontakta Skatteverket så får du en deklaration för redovisning av energiskatten och koldioxidskatten.

Speciella regler för jordbruk m.m.

För diesel som du förbrukar i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet gäller speciella regler om skattebefrielse.

Skatteverket

Till toppen