På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Kupongskatt

Den som har fått utdelning på aktier från svenskt aktiebolag eller andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond,  och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands, ska betala kupongskatt.

Det är den som betalar ut utdelningen som håller inne kupongskatten och betalar in den till Skatteverket. I vissa fall kan även den som fått utdelning vara skyldig att betala kupongskatten direkt till Skatteverket.

Kupongskatt betalas med 30 % på utdelningsbeloppet, om inte dubbelbeskattningsavtal med mottagarens hemvistland begränsar Sveriges beskattningsrätt till en lägre skattesats.

De större företagen, som är anslutna till Euroclear (tidigare VPC), förvaltare (depåbank) och värdepappers- och specialfonder tar vanligen hänsyn till dubbelbeskattningsavtalens begränsningar i Sveriges beskattningsrätt när de betalar ut utdelning från Sverige. I vissa fall kan dock återbetalning av kupongskatt bli aktuellt, då för högt skatteavdrag gjorts, se nedan.

Bestämmelser om skyldighet att redovisa utdelning och om kupongskatt finns i kupongskattelagen (SFS 1970:624) och kupongskatteförordningen (SFS 1971:49). I Skatteverkets Rättslig vägledninglänk till annan webbplats finns mer information om kupongskatt.

Redovisning av utdelning och kupongskatt

När det gäller redovisning och inbetalning av kupongskatt delas bolagen in i avstämningsbolag (A-bolag), dvs. ett aktiebolag som har överlåtit till en så kallad central värdepappersförvarare (Euroclear) att föra aktieboken m.m. och aktiebolag som inte är anslutna till det systemet, kupongbolag (K-bolag), där aktierättigheterna baseras på innehavet av aktiebrev.

A-bolag

För A-bolagen och förvaltarregistrerade aktier (depåbank) är  avstämningsdagen lika med utdelningstillfället (med vissa undantag beträffande inlösen mm. av aktier) och för värdepappersfonder och specialfonder är dagen då utdelningen blir tillgänglig för lyftning utdelningstillfälle.

Utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag vid utbetalning av utdelning och sköter redovisningen till Skatteverket. Utdelningsmottagaren behöver vanligtvis inte medverka i redovisningen, men ska uppdatera uppgifter om hemvistland och adress löpande. Redovisning ska lämnas till Skatteverket inom fyra månader efter utdelningstillfället.

Från och med våren 2015 finns det nya sätt att redovisa utdelning och innehållen skatt till Skatteverket. För utdelningar som skett den 1 januari 2015 eller senare kan redovisningen göras på något av följande sätt:

  • Filöverföringstjänst (XML-format) där du kan föra över filer från ditt eget program till Skatteverket. Kräver e-legitimation.
  • Lämna kontrolluppgift och kupongskattredovisning genom att fylla i formuläret direkt på vår hemsida. Kräver e-legitimation.
  • Filöverföring via e-transport (XML-format) som beräknas öppna september 2015. Kräver avtal med Skatteverket (Steria-certifikat)

Om redovisning inte kan göras via e-tjänsterna kan redovisning av utdelning och innehållen kupongskatt istället göras på KU31 samt sammanställningsblanketten "Redovisning av utdelning A”. Observera att blanketterna 18a och 18b inte längre ska användas för redovisning av utdelning och innehållen kupongskatt från A-bolag och värdepappers- och specialfonder. Ifyllda blanketter skickas till:

Skatteverket 171 94 Solna.

För rättelser av redovisning av utdelningar som skett före den 1 januari 2015 finns blanketter att ladda ner.

K-bolag

K-bolagen ska lämna redovisning inom fyra månader efter utdelningstillfället. För bolag som har utdelningstillfälle efter den 15 september ska redovisning lämnas senast den 15 januari påföljande år. Med utdelningstillfälle menas den dag då bolagsstämman hålls om inget annat utbetalningsdatum beslutats och tagits med i bolagsstämmoprotokollet.

För K-bolagen gäller att kupongskatt även ska hållas inne med 30 procent på utdelning för vilken endast ofullständiga uppgifter om utdelningen kan lämnas. En ofullständig uppgift är när det inte klart framgår vem som är utdelningsberättigad (t.ex. på grund av att personnummer saknas eller där väsentliga uppgifter för bedömning av frågan om skattskyldighet saknas).

Redovisning av utdelning sker vanligtvis på tre blanketter:

  • En sammanställningsblankett "Redovisning av utdelning K" (SKV3700) lämnas med uppgifter om bland annat total utdelning, utbetald utdelning och eventuell innehållen kupongskatt. Till blanketten bifogas blanketterna 18a och/eller 18b.
  • Blankett 18a , SKV2331, (utdelning utan avdrag för kupongskatt) ska lämnas om utdelningsmottagaren är bosatt i Sverige, det vill säga ska beskattas för utdelningen här. Det är numera  lag på att också lämna kontrolluppgift KU31, SKV2322, på utdelningar för privatpersoner bosatta i Sverige och dödsbon varför blankett 18a inte behöver lämnas för dessa. För juridiska personer ska fortsättningsvis även blankett 18a lämnas.
  • Blankett 18b, SKV2332, (utdelning med avdrag för kupongskatt). Denna blankett finns också på engelska, SKV2333. Blanketten ska lämnas av både privatpersoner (fysiska personer) och juridiska personer som fått utdelning. Blanketten (18b) fylls i av utdelningsmottagaren och lämnas till det utdelande bolaget som lämnar in den med övrig redovisning till Skatteverket.

Blanketterna kan inte lämnas elektroniskt utan ska lämnas på papper.

Här lämnas uppgifterna

All redovisning av utdelning samt ansökan om återbetalning av kupongskatt skickas till:

Skatteverket
171 94 Solna

Inbetalning av kupongskatt

Det är den som betalar ut utdelningen som håller inne kupongskatten och betalar in den till Skatteverkets plusgiro nummer 16090-3.

I de fall utdelningsmottagaren själv ska betala in kupongskatten, skickar Skatteverket ut en skrivelse där det står hur skatten ska betalas.

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisning ska lämnas (se ovan).
 
För K-bolagen gäller att bolagets namn och organisationsnummer ska anges på inbetalningskortet.

Dröjsmålsavgift

Om betalningen av kupongskatten är försenad kan dröjsmålsavgift tas ut. Dröjsmålsavgiften är lägst 2 procent eller 100 kronor, men procentsatsen höjs för varje månad som betalningen är försenad.

Anstånd

Skatteverket kan, om särskilda skäl finns, besluta om anstånd med att lämna redovisning och att betala in kupongskatt.

Ansökan om anstånd lämnas skriftligen till Skatteverket.

Återbetalning av kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan återbetalning begäras. Begäran görs av utdelningsmottagaren själv med hjälp av nedanstående blanketter.

För utdelningsmottagare bosatta i Schweiz ska 30 procent kupongskatt redovisas och betalas, enligt till dubbelbeskattningsavtalet gällande sidoordnad överenskommelse mellan Sverige och Schweiz. Begäran om återbetalning görs därför på en särskild blankett, SKV 3742, se nedan.

Återbetalning via utbetalningsavi har upphört

Det går inte längre att begära återbetalning till adressat via utbetalningsavi.

Skatteverket

Till toppen