På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Common Reporting Standard (CRS)

Arbete inom OECD och EU har resulterat i att många länder kommer att utbyta upplysningar om finansiella konton. CRS är OECD:s standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder. EU:s regelverk för utbyte av finansiell information mellan medlemsstaterna heter DAC 2. Regelverken liknar varandra och är införda gemensamt i svensk lagstiftning.

CRS och DAC 2 innebär att svenska rapporteringsskyldiga finansiella institut ska

  • anmäla till Skatteverket att de är rapporteringsskyldiga.
  • granska och identifiera rapporteringspliktiga konton och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om rapporteringspliktiga, samt odokumenterade, finansiella konton.

Lämna CRS-kontrolluppgifter

Använd e-tjänsten när du ska lämna dina CRS-kontrolluppgifter.

Stängd

Detta gäller för finansiella konton som innehas av privatpersoner och  företag (enheter) som har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige och USA. Skatteverket skickar sedan uppgifterna vidare till respektive land som deltar i informationsutbytet.

Kontrolluppgifterna ska från och med 2017 årligen lämnas till Skatteverket senast den 15 maj och innehålla bland annat uppgifter om kontohavaren och kontot samt uppgifter om saldo, löpande avkastning och ersättningar från försäljning och inlösen.

Anmälan

Du som företräder ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska senast två månader efter att det blivit rapporteringsskyldigt anmäla att detta till Skatteverket. Om det finansiella institutet var rapporteringsskyldigt den 31 oktober 2016 skulle detta ha anmälts senast den 31 december 2016.

Rapporteringsskyldiga finansiella institut är till exempel banker, kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Vissa finansiella institut är undantagna från att vara rapporteringsskyldiga.

Lämna följande uppgifter i anmälan:

  • Namn och adress för det rapporteringsskyldiga finansiella institutet.
  • Namn på en kontaktperson hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet samt e-postadress och telefonnummer till den personen.
  • Datum när det finansiella institutet blev rapporteringsskyldigt
    - Finansiella institut som var rapporteringsskyldiga vid ingången av 2016 ska ange den 1 januari 2016.
    - Finansiella institut som blev rapporteringsskyldiga under 2016 ska ange det datum då skyldigheten uppstod.

Gör anmälan på blanketten Anmälan - Rapporteringsskyldigt finansiellt institut, SKV 2380. Anmälningsdatum är den dag när anmälan kommer in till Skatteverket. Skicka den ifyllda blanketten till:

Skatteverket
171 94 Solna

Om kriterierna för rapporteringsskyldighet inte längre är uppfyllda ska du även anmäla detta snarast. Senast inom två månader måste Skatteverket ha uppgifterna. Även i dessa fall ska du använda blanketten Anmälan - Rapporteringsskyldigt finansiellt institut, SKV 2380.

Hur ska CRS-kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna in rapporter (XML-filer) med CRS-kontrolluppgifter till Skatteverket. I Skatteverkets tekniska beskrivning för lämnande av CRS-kontrolluppgifter, SKV260-CRS, beskrivs hur en XML-fil för CRS-kontrolluppgifter ska utformas samt hur de ska lämnas in till Skatteverket. Information om den XML som ska användas för CRS-kontrolluppgifter finns även i OECD:s XML User Guide. I SKV260-CRS, utgåva 1, finns förtydliganden av hur XML-filen fylls i och används utifrån svenska förhållanden och regelverk.

Vid rapporteringen för inkomståret 2016 ska CRS XML v.1.0 användas.

Länkar till Teknisk beskrivning, XML-schema, OECD:s User Guide och exempelfiler för CRS-kontrolluppgifter:

Kontrolluppgifterna (XML-filerna) kan endast lämnas elektroniskt. Inlämning sker via en ny filöverföringstjänst på Skatteverkets webbplats som öppnar i april 2017. För att du ska kunna testa att dina filer uppfyller de krav som finns, har Skatteverket tagit fram en testtjänst, Test av kontrolluppgifter – CRS och FATCA. E-tjänsten kräver ingen inloggning.

Frågor

Allmänna frågor om CRS och DAC2 samt frågor om hur kontrolluppgifter om finansiella konton ska lämnas in kan med fördel ställa till finansiella.konton@skatteverket.se.

Skatteverket

Till toppen