På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skogsmark

Skogsmark definieras som mark inom ett sammanhängande område där träden är högre än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

Vid fastighetstaxering indelas skogsmark som

  • Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner: Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år. Benämndes tidigare Produktiv skogsmark.
  • Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner: Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år, men som enligt bestämmelser om naturreservat eller biotopskyddsområden är belagt med avverkningsrestriktioner. Har en enkel värderingsmodell som ska ge ett taxerat värde motsvarande dubbelt skogsimpedimentsvärde.
  • Skogligt impediment: skogsmark som inte är produktiv skogsmark, samt träd- och buskmark.

Den produktiva skogsmarken utan avverkningsrestriktioner taxeras med någon av följande två värderingsmodeller:

  • Om arealen är 29 hektar eller mindre, ska bara areal och virkesförråd deklareras.
  • Om arealen är 30 hektar eller mer, används en värderingsmodell som kräver att fler uppgifter deklareras.

Begreppen skogsmark, produktiv skogsmark, skogligt impediment och träd- och buskmark har här samma betydelse som i 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen (SFS 1979:429).

Skatteverket

Till toppen