På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Samfälld mark - andel i marksamfällighet

En lantbruksfastighet kan äga andel i en marksamfällighet, även benämnd samfälld mark. Om marksamfälligheten är delägarförvaltad ska den samfällda marken fastighetstaxeras tillsammans med den ägande fastigheten.

Samfälld mark som taxeras med den ägande lantbruksfastigheten

En lantbruksfastighet kan äga andel i en marksamfällighet, här kallad samfälld mark, som inte förvaltas av en särskild juridisk person utan är delägarförvaltad. Då ska den andelen fastighetstaxeras så att den ingår i samma taxeringsenhet som den delägande fastigheten.

Ägd andel i samfälld mark

I fastighetsdeklarationen för den ägande lantbruksfastigheten ska också ägd andel av den samfällda marken redovisas. Det görs separat i formuläret för samfälld mark i e-deklarationen (eller på pappersblanketten i Bilaga LSM, samfälld mark i lantbruksenhet).

Indelningen görs i de vanliga markslagen (ägoslagen): produktiv skogsmark, skogligt impediment, åkermark eller betesmark. Varje andel samfälld mark ska utgöra en egen värderingsenhet och få ett eget värde. Det värdet kommer sedan att ingå i det totala taxeringsvärdet för den delägande fastigheten.

Värdering av andel i samfälld mark

Riktvärdet för en andel i samfälld mark ska grundas på de riktvärdeangivelser som gäller för det värdeområde där den samfällda marken ligger.

Fastighetsägaren måste själv uppge i fastighetsdeklarationen om den samfällda marken ligger i ett annat värdeområde än den delägande fastigheten. Det kan skrivas under ”Lämna upplysningar” i e-deklarationen (”Övriga upplysningar” i pappersblanketten.)

Om Skatteverket inte får den uppgiften från fastighetsägaren, kommer vi att värdera andelen enligt vad som gäller för det värdeområde där den delägande fastigheten ligger.

Areal för samfälld mark

Som areal för en värderingsenhet samfälld mark ska bara redovisas den ägda andelen av marksamfällighetens areal för ägoslaget.

Exempel 1

Marksamfälligheten har produktiv skogsmark, 30 hektar eller större, på 40 hektar och åkermark på 100 hektar. Den delägande lantbruksfastigheten äger 25 procent.

Den delägande fastigheten redovisar då samfälld produktiv skogsmark, 30 hektar eller större, med 10 hektar (25 % av 40 ha) och samfälld åkermark med 25 hektar (25 % av 100 ha).

Arealuppgift och avrundning

Arealuppgiften ska anges i hela hektar, utan decimaler.

Om avrundning till hela hektar behöver göras när den samfälld markens hela areal ska bestämmas, gäller samma avrundningsregel som för de egna innehavda arealerna. Formellt gäller avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Om du inte har tillgång till svensk standard kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0‑4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5‑9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Exempel 2

På samfälld mark finns produktiv skogsmark på 29,5 hektar. Den arealen avrundas till 30 hektar.

De delägande fastigheterna ska då redovisa sina andelar som produktiv skogsmark, 30 hektar eller större, även om deras andelar var för sig inte uppgår till 30 hektar.

Skatteverket

Till toppen