På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Övrig mark

Mark som inte är indelad som produktiv skogsmark, skogligt impediment, åkermark, betesmark eller tomtmark är i stället övrig mark.

Övrig mark är den mark som ekonomibyggnader ligger på. Det kan också vara exempelvis vägar, kraftledningsgator, kalfjäll eller andra impediment i anslutning till jordbruksmark.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.

Samfälld mark

Samfälld mark (marksamfällighet som lantbruksfastigheten äger en andel av) ska inte räknas in som övrig mark.

Areal för övrig mark

Om övrig mark finns på lantbruksfastigheten ska den anges i hela hektar, utan decimaler. Behöver uppgiften avrundas till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Om du inte har tillgång till svensk standard kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0–4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5–9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Beräkning av areal för övrig mark

Övrig mark är i de flesta fall mycket svår att mäta upp arealen på. Därför är det vid fastighetstaxeringen tillräckligt att som övrig mark ange den areal som återstår av taxeringsenhetens totala areal sedan produktiv skogsmark, skogligt impediment, åkermark, betesmark och tomtmark räknats bort.

Skatteverket

Till toppen