På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader är byggnader som används eller behövs för jord- eller skogsbruket. Till ekonomibyggnader räknas inte bostadsbyggnader.

Ekonomibyggnader är olika typer av driftsbyggnader som till exempel djurstall, loge, maskinhall, lagerhus, magasin, ridhus eller växthus. Även om växthus och djurstallar inte skulle ha anknytning till jord- eller skogsbruket räknas de som ekonomibyggnader.

Mindre ekonomibyggnader som ligger långt från brukningscentrum, till exempel ängslador och liknande, behöver inte deklareras. Detsamma gäller mindre växthus.

Taxeringsvärdet på en färdigställd ekonomibyggnad grundas på de fyra värdefaktorerna byggnadskategori, ålder, storlek och beskaffenhet.

Byggnadskategori

Ekonomibyggnader ska delas in i byggnadskategorier som anger vad de används till. Läs om vilka olika byggnadskategorier som finns och vilka sifferkoder de har.

Under nyuppförande

Vid fastighetstaxeringen 2017 gäller följande datum:

Om byggnaden är under nyuppförande den 1 januari 2017, ska bara de totala nybyggnadskostnaderna (exklusive moms men inklusive värdet av eget nedlagt arbete) redovisas, så som de kan beräknas fram till detta datum. Några fler uppgifter om byggnaden ska inte deklareras så länge den är under uppförande. Byggnadsvärdet beräknas till hälften av de nedlagda nybyggnadskostnaderna fram till den 1 januari 2017.

Färdigställd

En byggnad ska taxeras som färdigställd när den till övervägande del har tagits – eller har kunnat tas – i bruk för sitt ändamål. Då ska alla uppgifter om byggnaden deklareras: byggnadskategori, nybyggnadsår, storlek och beskaffenhetsklass.

Ålder

Nybyggnadsår (året då nyuppförandet är färdigställt)

Nybyggnadsåret är det år då byggnaden togs, eller kunde tas i bruk.

Nybyggnadsåret blir byggnadens första värdeår. Senare om- eller tillbyggnader kan medföra att värdeåret ändras av Skatteverket.

Om- eller tillbyggnad

Vid fastighetstaxeringen 2017 gäller följande perioder:

Om det under åren 2014–2016 har utförts om- eller tillbyggnader på en ekonomibyggnad som sedan tidigare är taxerad som färdigställd, ska de nedlagda om- eller tillbyggnadskostnaderna deklareras (exklusive moms men inklusive värdet av eget nedlagt arbete).

Ange också vilket av åren 2014–2016 den utförda om- eller tillbyggnaden var klar att tas i bruk för sitt ändamål. Har flera om- eller tillbyggnader skett under perioden, kan du ange det första årets arbeten i fältet i deklarationen och de efterföljande åren under ”Lämna övriga uppgifter” .

Värdeår

Nybyggnadsåret blir byggnadens första värdeår.

Senare om- eller tillbyggnader kan medföra att värdeåret ändras och flyttas fram av Skatteverket.

Storlek

Storleken av en ekonomibyggnad anges som byggnadens yta på marken i kvadratmeter, m².

Undantag: För byggnadskategorierna spannmålslager och silo (kategori 42 och 44) ska storleken anges som lagringsvolym i kubikmeter, m³.

Beskaffenhet

För varje ekonomibyggnad ska det bestämmas om utformningen är god, godtagbar eller mindre god. Detta uttrycks genom beskaffenhetsklasserna 1, 2 eller 3.  

Skatteverket

Till toppen