På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Betesmark

Betesmark är sådan mark som används, eller lämpligen kan användas, till bete och som inte är lämplig att plöjas.

Till betesmark räknas även mångåriga slåtter- och betesvallar som inte antas bli plöjda på nytt och som inte nyttjas. Hit hör också sådan mark som inte bör tas i anspråk för virkesproduktion då marken bör hållas öppen av naturvårds- eller kulturminnesvårdsskäl.

Taxeringsvärdet på betesmark grundas på värdefaktorerna areal och beskaffenhet.

Areal

Arealen på en värderingsenhet betesmark ska anges i hela hektar, utan decimaler. Vid avrundning till heltal gäller formellt avrundningsregler enligt svensk standard (SS 14141, regel A).

Om du inte har tillgång till svensk standard, kan du förenklat avrunda så här: Är den första decimalen 0–4 avrundar du nedåt till närmast lägre hela hektar. Är den första decimalen 5–9 avrundar du uppåt till närmast högre hela hektar.

Vilthägn

Om det finns permanenta vilthägn bör i regel den inhägnade marken inte indelas som åkermark utan i stället som betesmark, produktiv skogsmark eller skogligt impediment.

Beskaffenhet

Med betesmarkens beskaffenhet menas dess produktionsförmåga samt dess bruknings- och torrläggningsförhållanden. Beskaffenheten ska jämföras med det genomsnittliga förhållandet i värdeområdet. Vad som gäller för värdeområdet framgår av beskrivningar av värdeområden för betesmark län för län.

Värdefaktorn beskaffenhet delas in i fem klasser, som anger betesmarkens produktionsförmåga, bruknings- och torrläggningsförhållanden jämfört med genomsnittet.

Klassindelning av värdefaktorn beskaffenhet
Klass 1Klass 2Klass 3Klass 4Klass 5
Mycket bättre (Mer än 30 % högre avkastning och kvalitet. Marken ligger i anslutning till brukningscentrum.)Bättre (Mer än 30 % högre avkastning och kvalitet. Marken ligger inte i anslutning till brukningscentrum.)Normala (Avkastning och kvalitet avviker högst 10 %.)Sämre (Mer än 30 % lägre avkastning och kvalitet.)Mycket sämre (Mer än 30 % lägre avkastning och kvalitet. Marken beräknas inom en nära framtid tas i anspråk för virkesproduktion.)

Klassindelningen innebär att bete för mjölkkor i regel räknas till klass 1 och 2. Till klass 3 räknas betesmark som kan användas lönsamt för andra betesdjur, t.ex. slaktnöt.

Betesmark med låg avkastning och kvalitet ingår i klass 4.

Till klass 5 räknas mark som används för mindre krävande betesdjur, till exempel får och getter.

Mark som inte duger som bete och inte får eller kan omvandlas till skogsmark indelas i regel som övrig mark eller skogligt impediment.

Skatteverket

Till toppen