På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Så tas taxeringsvärdet fram

Taxeringsvärde för åren 2016–2018

Den kommande taxeringsvärdenivån grundar sig på den allmänna fastighetstaxeringen som görs år 2016. Den nivån gäller även vid särskild fastighetstaxering av nybildade och förändrade fastigheter år 2017 och 2018.

Det taxeringsvärde som Skatteverket ger, ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde under nivååret. Marknadsvärde är enligt fastighetstaxeringslagen en fastighets sannolika försäljningspris på den allmänna marknaden.

Vilket nivåår som ska gälla vid en taxering framgår av fastighetstaxeringslagen. För 2016 års taxeringsvärden är det 2014 som är nivååret. Alltså kommer 2016 års taxeringsvärden att grunda sig på 2014 års genomsnittliga marknadsvärdenivå.

Till ledning för taxeringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2016 (FFT 2016), har Skatteverket beslutat föreskrifter och allmänna råd. I dem finns bland annat indelningen i värdeområden och riktvärdeangivelser inom varje värdeområde.

När Skatteverket bedömer marknadsvärdesnivån i ett värdeområde, analyserar vi tidigare års fastighetsförsäljningar. För FFT 2016 används uppgifter om fastighetsförsäljningar under perioden 2012–2014. När försäljningar från 2012 och 2013 används, och marknadsvärdenivån har förändrats mellan åren, räknas köpeskillingen om till 2014 års (nivåårets) prisnivå.

Förutom analyserna av tidigare fastighetsförsäljningar, görs även särskilda bedömningar om marknadsvärden för respektive värdeområde. För detta anlitar Skatteverket särskilda konsulter vid större företag inom fastighetvärdering. Dessa har god kännedom om fastighetsmarknaden på den aktuella orten.

Värderingsmodellen för hyreshus

Vid fastighetstaxeringen använder Skatteverket olika värderingsmodeller. Dessa modeller regleras i fastighetstaxeringslagen. Det finns värderingsmodeller för olika fastighetstyper, till exempel hyreshus och småhus.

För att värdera byggnad och tomt för ett hyreshus, används en värderingsmodell som kan beskrivas så här:

1. Tomtens byggrätt, uttryckt i kvadratmeter bruttoarea ovan mark, delas upp på

  • bostäder
  • lokaler.

2. Byggnaden värderas efter faktorerna

  • lägenhetstyp (bostad eller lokal)
  • hyra
  • ålder.

Hyran delas upp på hyra för bostäder och hyra för lokaler.

Värderingsmodellen kan beskrivas som en avkastningsvärdebaserad ortsprismetod.

Läs mer om fastighetstaxering och den lagstiftning och övriga bestämmelser som styr hur taxeringen ska gå till.

Du kan också ringa Skatteverket på 0771-567 567.

Skatteverket

Till toppen