På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Sälja varor till andra EU-länder

När du säljer varor till en köpare i ett annat EU-land är huvudregeln att du ska ta ut moms på försäljningen. Du ska dock sälja varorna utan moms under vissa förutsättningar. Köparen ska då redovisa momsen i det andra landet.

Här har vi samlat några av de vanligaste situationerna och det viktigaste du behöver tänka på när du säljer varor till andra EU-länder.

Förutsättningar för att sälja varor utan moms inom EU

Du som är momsregistrerad får sälja varor utan moms under följande förutsättningar:

 • köparen är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en juridisk person som är momsregistrerad i ett annat EU-land och uppger sitt VAT-nummer (momsregistreringsnummer),
 • inköpet är avsett för köparens verksamhet och 
 • varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land.

Du måste kunna visa att köparen är momsregistrerad i det andra EU-landet och ange köparens VAT-nummer i fakturan.

När du sålt varor utan moms till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land ska du redovisa detta i din momsdeklaration och även lämna uppgifter i en periodisk sammanställning. Läs mer om hur du redovisar nedan.

Så här kan du visa att varan transporterats till ett annat EU-land

Om du i din bokföring har dokumentation som visar att varan har transporterats till ett annat EU-land gäller undantaget från moms vid försäljning till andra EU-länder.

Om du eller köparen ordnar transporten genom ett transportföretag

Om varan på ditt uppdrag transporterats av ett transportföretag är det som regel inga svårigheter att konstatera vart varan har transporterats. Du kan i dessa fall visa vart varan har transporterats genom att spara transporthandlingen från transportföretaget.

Om varan på köparens uppdrag transporterats av ett transportföretag kan du exempelvis begära en kopia av köparens transporthandling för att kunna visa att transport har skett till ett annat EU-land.

Om du själv transporterar varan eller om köparen hämtar den

Även om du själv transporterar varan ska du se till att ha dokumentation som visar vart du levererat varan. Detta gäller även för det fall köparen hämtar den i Sverige.

Det här ska du ange i fakturan

Vid försäljning till företag som har uppgett sitt VAT-nummer i ett annat EU-land ska du ange både köparens och ditt eget VAT-nummer på fakturan. Fakturan ska inte innehålla något momsbelopp. Du ska i stället ange att kunden ska beräkna och betala momsen på det fakturerade beloppet. På fakturan kan du skriva ”Omvänd betalningsskyldighet”. Om du ska skriva på engelska kan du ange ”Reverse charge”. Alternativt kan du ange relevant bestämmelse i momslagen eller i mervärdesskattedirektivet.

I de fall det rör sig om trepartshandel ska du på fakturan ange att det är fråga om trepartshandel. Du kan till exempel i fakturan skriva uttrycket ”trepartshandel” på svenska, på köparens språk eller på engelska (Triangulation), tyska (Dreiecksgeschäfte) eller franska (Opération Triangulair).

Så här redovisar du när du säljer varor utan moms

När du sålt varor utan moms till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är det köparen som ska redovisa momsen i det andra landet. Du behöver ändå lämna uppgifter om varuförsäljningen i din momsdeklaration. Detta gör du genom att redovisa varuvärdet (i SEK) i ruta 35.

Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Om köparen inte har ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer)

Om din kund i det andra EU-landet inte har eller inte uppger ett giltigt VAT-nummer är huvudregeln att du ska ta ut svensk moms, även om varan transporteras till ett annat EU-land. Under vissa förutsättningar kan du ändå sälja varorna utan svensk moms.

Normalt är det fråga om en kund som ännu inte är momsregistrerad i ett annat EU-land, men som har ansökt om att få bli momsregistrerad där på grund av sitt inköp från dig. På samma sätt som en svensk köpare kan tvingas momsregistrera sig vid inköp från andra EU-länder kan din kund i ett annat EU-land alltså bli skyldig att momsregistrera sig i sitt hemland på grund av inköpen från dig. Detta gäller t.ex. om den så kallade förvärvströskeln i det andra EU-landet överskrids.

Nedan redogörs för när du kan sälja varor utan svensk moms trots att kunden saknar VAT-nummer. Med beskattningsbar person menas någon som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, dvs. ett företag.

Om köparen är en beskattningsbar person utan giltigt VAT-nummer måste du kunna visa att

 • köparen är en beskattningsbar person
 • köparen agerar i egenskap av en beskattningsbar person i ett annat EU-land, och
 • att du varit i god tro och vidtagit de åtgärder som kan krävas av dig.

Om köparen är en icke beskattningsbar juridisk person (till exempel ett holdingbolag eller en välgörenhetsorganisation) utan giltigt VAT-nummer måste du kunna visa att köparen

 • gör inköpet i egenskap av icke beskattningsbar juridisk person i ett annat EU-land, och att köparen
  • har gjort inköp under året eller föregående år som överstiger förvärvströskeln i destinationslandet, eller
  • har ansökt om frivillig momsregistrering för sina EU-inköp.

Om köparen är en privatperson bosatt i ett annat EU-land

När du säljer varor till privatpersoner bosatta i andra EU-länder ska du i regel ta ut svensk moms på din försäljning och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda varan.

I varje EU-land finns så kallade omsättningströsklar. Om en sådan överskrids ska du istället momsregistrera dig, ta ut moms och lämna momsdeklarationer i det andra EU-landet. Tröskelbeloppen för distanshandel varierar från land till land.

Om du är mellanman vid trepartshandel

Trepartshandel innebär att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna måste vara momsregistrerade i tre olika EU-länder.

Som mellanman, B, ska du inte redovisa någon utgående moms på inköpet om du kan visa att inköpet gjorts för en försäljning till C.

Du får sälja varan utan moms till C, som åberopar sitt giltiga VAT-nummer. I fakturan till C ska du ange ditt och köparens (C:s) VAT-nummer och att det är fråga om trepartshandel.

I momsdeklarationen redovisar du inköpet i ruta 37 och försäljningen i ruta 38. Du ska också lämna uppgifter i periodisk sammanställning avseende försäljningen.

Särskilda regler som gäller när du säljer till andra länder

Ytterligare information om att sälja varor till andra EU-länder

» Fördjupad information finns att läsa i Rättslig vägledninglänk till annan webbplats

Skatteverket

Till toppen