På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Periodisk sammanställning för varor och tjänster

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Lämna uppgifter via e-tjänst

Använd Skatteverkets tjänst Periodisk sammanställning eller tjänsten Filöverföring, om du ska lämna många uppgifter.

Du lämnar senast den 25:e i månaden
efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal).

Lämna uppgifter via blankett

Använd blankett SKV 5740.

Du lämnar senast den 20:e i månaden
efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal).

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24

De här uppgifterna ska du lämna i en periodisk sammanställning

Så här fyller du i en periodisk sammanställning

Du ska fylla i följande uppgifter i den periodiska sammanställningen:

Köparens VAT-nummer

Köparens VAT-nummer består av landskoden med två bokstäver, följd av upp till tolv tecken. Giltiga tecken är siffrorna 0–9 och bokstäverna A–Z. Du ska inte ta med eventuella bindestreck, punkter eller mellanslag. Vid överföring av varor till egen verksamhet i ett annat EU-land ska du som köpare ange det VAT-nummer som ditt företag har i det andra landet.

Värde av varuleveranser

För varje köpare eller varumottagare i ett annat EU-land ska du ange det sammanlagda värdet i svenska kronor av följande:

 • Din försäljning av varor (fakturabeloppen), inklusive ersättning för leveranskostnader och andra kostnader utom ränta.
 • Kreditfakturor som du har utfärdat till köpare under den tid den periodiska sammanställningen avser.
 • Värdet av varor som du överfört från verksamheten i Sverige till en egen verksamhet i ett annat EU-land.

Värde av trepartshandel

Här redovisar du som är mellanman vid trepartshandel de belopp som du fakturerat dina kunder. Beloppet ska anges i svenska kronor.

Värde av sålda tjänster

För varje köpare av tjänster i ett annat EU-land ska du ange det sammanlagda värdet i svenska kronor av följande:

 • Din försäljning av tjänster (fakturabeloppen), inklusive ersättning för andra kostnader utom ränta.
 • Kreditfakturor som du har utfärdat till köpare under den tid den periodiska sammanställningen avser.

Du ska ange samtliga belopp i svenska kronor. Ange inte ören. Belopp mindre än 0 kronor anger du med ett minustecken (-) före beloppet.

Varje VAT-nummer får bara förekomma en gång i den periodiska samman­ställningen. Du ska för varje köpare ange det sammanlagda värdet av varuleveranser, det sammanlagda värdet av trepartshandel och det sammanlagda värdet av tjänster. Detta innebär att om du sålt både varor och tjänster till samma kund så ska detta redovisas på samma rad.

Undantag för vissa varuöverföringar

Dessa varuöverföringar ska du inte lämna uppgift om i en periodisk sammanställning:

 • När en vara ska omsättas ombord på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd från ett EU-land till ett annat EU-land.
 • När arbete på en överförd vara ska utföras i ett annat EU-land och varan därefter ska sändas tillbaka till den i Sverige som har överfört varan (den utförda tjänsten ska förvärvsbeskattas i Sverige).
 • När en vara ska användas tillfälligt i det andra EU-landet i samband med omsättning av tjänst, eller i högst två år.
 • När en vara överförs för omsättning i ett annat EU-land och där anses vara en momsfri försäljning till ett annat EU-land eller export. För att villkoret ska vara uppfyllt måste köparen vara känd vid tidpunkten för överföringen.
 • När en vara transporteras till ett annat EU-land och den svenske säljaren ska betala moms i detta EU-land enligt reglerna om distansförsäljning. Den svenske säljaren ska då momsregistrera sig i det andra EU-landet.
 • När en vara levereras i ett annat EU-land för montering eller installation.
 • När gas, el, värme eller kyla överförs genom distributionsnät till ett fast etableringsställe i ett annat EU-land.

Datum för när du senast ska lämna en periodisk sammanställning

Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal):

 • pappersredovisning: senast den 20:e.
 • elektronisk redovisning: senast den 25:e.

Inlämningsdatumet för den periodiska sammanställningen är alltså inte samma som för momsdeklarationen.

Det är ditt ansvar att lämna en periodisk sammanställning för de perioder du haft försäljning, även om du inte fått någon blankett hemskickad. Skatteverket skickar vanligen inte ut blanketter utifrån uppgifterna du lämnat i din momsdeklaration. Om du lämnar blanketten i rätt tid får du normalt en ny blankett hemskickad nästa redovisningsperiod. 

Även om du har fått en blankett hemskickad ska du bara lämna en periodisk sammanställning när du sålt varor och/eller tjänster som ska rapporteras. Detta innebär att du inte ska lämna någon periodisk sammanställning om du inte haft någon försäljning.

Om den periodiska sammanställningen kommer in för sent riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1 250 kr.

Redovisa per månad eller kvartal

Du ska lämna en periodisk sammanställning för

 • varor: varje kalendermånad
 • tjänster: varje kalenderkvartal
 • både varor och tjänster: varje kalendermånad.

Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.

Exempel

Du säljer en vara till ett företag i Tyskland den 15 januari. Uppgifter om försäljningen ska redovisas av dig både i din momsdeklaration och i en periodisk sammanställning. Du är registrerad för att lämna momsdeklaration varje kvartal, vilket innebär att uppgifter om din försäljning till Tyskland ska vara med i momsdeklarationen som du lämnar senast den 12 maj. Du ska dock lämna uppgifter om din försäljning till Tyskland i en periodisk sammanställning senast den 25 februari (20 februari om du lämnar pappersblankett).

Om du även börjar sälja varor ska du byta till redovisning per månad

Om du säljer tjänster, lämnar en periodisk sammanställning varje kvartal och även börjar sälja varor, ska du normalt byta till redovisning per månad. Eftersom redovisning per kvartal alltid innebär kalenderkvartal ska du till exempel börja redovisa varje månad redan från och med januari, även om du börjar sälja varor först i mars.

Om du senare återgår till att bara sälja tjänster, kan du byta tillbaka till redovisning per kvartal. Du kan dock inte byta tillbaka tidigare än fyra kvartal efter att du bytt. Det innebär följande: Om du övergår till redovisning per månad från och med januari 2015 kan du byta till redovisning per kalenderkvartal tidigast från och med april 2016.

Du kan efter ansökan redovisa per kvartal även om du säljer både varor och tjänster, under förutsättning att din omsättning inte överstiger 500 000 kronor per kvartal exklusive moms. Då gäller samma regler som om du bara säljer varor. Läs mer under När du får byta redovisningsperiod.

När du får byta redovisningsperiod

Du kan i vissa fall byta till en annan redovisningsperiod än vad som framgår av avsnittet Redovisa per månad eller kvartal. Nedan kan du läsa om i vilka fall du kan byta. Tänk på att ansöka om ett byte i god tid.

Byta redovisningsperiod

Varor – byte från månad till kvartal

Om du säljer varor och vill lämna en periodisk sammanställning varje kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos oss. Följande villkor gäller för att du ska få byta till redovisning per kvartal:

 • Du får inte ha sålt eller överfört varor till andra EU-länder för mer än 500 000 kr exklusive moms under det kvartal du ansöker eller något av de fyra föregående kvartalen. Så fort försäljningen överstiger maxbeloppet upphör beslutet att gälla. Du måste då lämna uppgifterna för den eller de månader som passerats senast den 25:e i månaden efter den månad då beloppet överskreds (eller den 20:e om du lämnar pappersblankett).
 • Det får inte finnas något annat skäl till att du måste lämna en periodisk sammanställning varje månad. Exempel på ett annat skäl är brister i din redovisning eller betalning av skatt som har betydelse för kontrollen av handeln med andra EU-länder.

När vi har beslutat att du får byta redovisningsperiod börjar du ditt nya sätt att lämna sammanställningar från och med det första kalenderkvartalet efter det kalenderkvartal då Skatteverket beviljade din ansökan. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar att du får byta period, börjar du rapportera varje kvartal från och med april samma år. Du ansöker om bytet elektroniskt eller på blankett SKV 4853.

Varor – byte från kvartal till månad

Om du säljer varor och har ett beslut om att få redovisa per kvartal kan du ansöka om att få redovisa per månad i stället. Du ansöker genom att lämna in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Ett beslut om månadsredovisning gäller omedelbart. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar om månadsredovisning ska du lämna periodiska sammanställningar månadsvis för januari, februari respektive mars.

Tjänster – byte från kvartal till månad

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till andra EU-länder är att du ska lämna den periodiska sammanställningen kvartalsvis. Du kan dock ansöka om att få redovisa månadsvis. Du ansöker genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Ett beslut om månadsredovisning gäller omedelbart. Exempel: Om Skatteverket den 3 mars beslutar om månadsredovisning ska du lämna periodiska sammanställningar månadsvis för januari, februari respektive mars.

Tjänster – byte från månad till kvartal

Om du säljer tjänster och har fått ett beslut om att få redovisa månadsvis och vill lämna en periodisk sammanställning per kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Det får dock inte finnas något skäl som gör att du måste lämna en periodisk sammanställning varje månad. Ett sådant skäl kan vara brister i din redovisning eller betalning av skatt som har betydelse för kontrollen av handeln med andra EU-länder.

Exempel

Den 3 mars begär du att få ändra perioden till kvartal, men du uppger inget datum då du vill börja redovisa på det nya sättet. Skatteverket kommer då att besluta att du ska börja redovisa varje kvartal från och med april samma år. Förutsättningen är att du redan har hunnit lämna en sammanställning för någon av månaderna i det innevarande kvartalet.

Ansök om bytet genom skicka en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Varor och tjänster – byte från månad till kvartal

Om du säljer både varor och tjänster och vill lämna en periodisk sammanställning per kvartal i stället för månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Samma regler gäller då som om du vill lämna sammanställningen för varor per kvartal. Läs mer under Varor – byte från månad till kvartal.

Varor och tjänster – byte från kvartal till månad

Om du säljer både varor och tjänster och har ett beslut om att få redovisa varje kvartal men i stället vill lämna en periodisk sammanställning per månad kan du ansöka om det hos Skatteverket. Ett beslut om byte gäller direkt. Exempel: Om Skatteverket beslutar om ändringen den 3 mars ska du lämna en sammanställning för januari, en för februari och en för mars samma år. Du ansöker om bytet genom att skicka en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Skatteverket

Till toppen