På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Obligationer

En obligation är ett löpande skuldebrev, som innebär att du som innehavare har en fordran på låntagaren. Obligationer ges ut av exempelvis staten, kommuner, bostadsinstitut, kreditinstitut eller företag. Här har vi samlat information om bland annat kupongobligationer och nollkupongare.

Du som privatperson kan köpa premieobligationer, privatobligationer och företagsobligationer samt indexobligationer. Inlösen och försäljningar av obligationer ska du redovisa på en K4-bilaga.

Deklarera i e-tjänsten

I e-tjänsten får du

  • förifyllda uppgifter i din K4-bilaga
  • hjälp att beräkna omkostnads-beloppet
  • automatiska uträkningar och överföringar

Våra e-tjänster

Premieobligationer är värdepapper där räntan samlas i en pott och lottas ut i form av vinster till er innehavare i stället för att delas ut.

En privatobligation är ett värdepapper som löper mellan ett och tio år. Den har alltid en fast dag när den upphör. Det finns två olika former av privata obligationer: Kupongobligationer och Nollkupongare (diskonteringspapper).

Kupongobligationen har varje år en eller flera ränteförfallodagar, då räntan betalas ut till innehavaren. Varje utbetalning beskattas och ska därför redovisas i din deklaration. Nollkupongare har inte någon årlig avkastning, vilket innebär att all beskattning sker vid försäljning eller inlösen.

Företagsobligationer är i regel konstruerade på samma sätt som en kupongobligation eller en nollkupongare. Indexobligationer är obligationer där avkastningen vanligen styrs av ett aktieindex men även ränte-, valuta- eller råvaruindex kan avgöra avkastningen. Vill du läsa mer om indexobligationer kan du göra det i Rättslig vägledning, Svenska fordringsrätter, se länk nedan.

Räntekompensation

Om du har sålt en obligation eller annat skuldebrev under 2016 och köparen har betalat dig för upplupen men ännu inte förfallen ränta, så kallad räntekompensation, under 2016 ska du ta upp detta belopp som en ränteinkomst i deklara­tionen 2017. När räntan betalas ut på förfallodagen ska köparen beskattas för hela räntebeloppet samtidigt som hen får göra avdrag för det belopp som hen betalat till dig i räntekompensation.

Skulle räntan betalas ut först 2017 får köparen alltså avdrag för räntekompensationen i dekla­rationen år 2018, även om kompensationen har betalats 2016. Detsamma gäller om endast rätten till ränta förvär­vats. Har köparen i sin tur, innan räntan förfallit till betalning, sålt skuldebrevet tillsammans med rätten till räntan, medges köparen avdrag för den betalda räntekom­pensationen för det år då ersättningen tas upp till beskatt­ning. Det innebär att köparen får avdrag för räntekom­pensation som har betalats år 2016 i deklarationen 2017 om skuldebrevet säljs vidare under 2016.


Skatteverket

Till toppen