På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Alkoholskatt

Alkoholskatt ska betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU.

Använd e-tjänsten Punktskattedeklaration

Här kan du, eller ett deklarationsombud som du utsett, lämna punktskattedeklaration.

Öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol är så kallade harmoniserade alkoholvaror, vilket innebär att samtliga EU-länder följer samma förfarandebestämmelser vid beskattningen. Skattesatserna bestäms dock av varje enskilt EU-medlemsland.

Med införsel och utförsel menas att varor förs in från respektive förs ut till andra EU-länder.

Med import menas att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land under föutsättning att varan inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang, till exempel transitering. Med import menas också att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller ett sådant arrangemang.

Med export menas att en alkoholvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.

Med EU och EU-land menas de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför punktskatteområdet.

Uppskov med skatt

Alkoholskatt ska betalas för alkoholvaror som förs in till Sverige även om varorna redan är beskattade i något annat land. Skatt ska också betalas för alkoholvaror som tillverkas här i landet oavsett om tillverkningen är tillåten eller inte.

Under vissa förutsättningar kan du skjuta upp din skyldighet att betala alkoholskatt vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning inom och mellan EU-länderna. Läs mer om hur du gör under Yrkesmässig hantering under skatteuppskov i menyn.

Skatteverket

Till toppen