På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

A-SINK - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret, handlägger särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och idrottsmän, utländska artistföretag och arrangörer som är hemmahörande utanför Sverige. För ytterligare information, se informationsbroschyr SKV 520. Broschyren finns både på svenska och på engelska.

Vem är skattskyldig för särskild inkomstskatt (A-SINK)

Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer hemmahörande i utlandet.

Vem ska redovisa särskild inkomstskatt (A-SINK)

Den som betalar ut skattepliktig ersättning till artist/idrottsman eller artistföretag ska göra skatteavdrag, redovisa och betala in skatten. Även utländsk arrangör som har skattepliktiga inkomster i Sverige, till exempel biljettintäkter, är skyldig att lämna redovisning. Den som har att redovisa den särskilda inkomstskatten (artistskatten) ska registrera sig hos Skatteverket. Blankett "Registreringsanmälan för utomlands bosatta artister" (SKV 3705). Anmälan kan även göras via storforetagsregionen@skatteverket.se eller på telefon 010-578 71 46. 

Redovisning av särskild inkomstskatt (A-SINK)

Skatteavdrag för A-SINK ska redovisas tillsammans med övriga skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Dessutom ska uppgifter om mottagaren lämnas i en bilaga till arbetsgivardeklarationen. Bilagan kan endast rekvireras från Storföretagsskattekontoret, Ludvikakontoret.

Är du inte registrerad som arbetsgivare får du ingen arbetsgivardeklaration. Du registrerar dig genom att fylla i en "Skatte- och avgiftsanmälan" (SKV 4620). Där anmäler du att du vill bli registrerad som arbetsgivare.

I bilagan ska mottagarens svenska samordningsnummer (eller personnummer) anges. Om personen sedan tidigare inte har ett nummer måste ett samordningsnummer tilldelas. För att Skatteverket ska kunna tilldela ett samordningsnummer krävs vissa uppgifter. Dessa uppgifter kan lämnas på blankett "Underlag - tilldelning samordningsnummer" (SKV 2730) som finns på www.skatteverket.se.

En utländsk arrangör som haft skattepliktiga inkomster ska redovisa dessa i en särskild skattedeklaration. Denna kan endast rekvireras från Storföretagsskattekontoret, Ludvikakontoret.

Undantag från skatteplikten

Ersättning för kostnader för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med artist- eller idrottsverksamhet, som betalas särskilt av arrangör/utbetalare, är undantaget från skatteplikt. Kostnaderna ska kunna styrkas genom kvitton.

Ersättning i annan form än kontanter är undantagen från skatteplikt om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod är högst 0,03 prisbasbelopp (cirka 1 300 kronor).

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter för artisterna eller idrottsmännen som omfattas av artistskatten ska betalas.
Ytterligare upplysningar om arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklarationen lämnas av Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 (int. +46 8 564 851 60).

Hur ska du betala?

Betala till Skatteverkets bankgiro 5050-1055. Betala via Internet eller använd de inbetalningskort som du fått från Skatteverket. Referensnumret (OCR) som du behöver vid Internetbetalning finns på arbetsgivardeklarationen, kontoutdraget från skattekontot och inbetalningskorten. Du kan också ta fram numret via www.skatteverket.se.

Om betalning görs från utlandet måste andra kontonummer användas.

Skatteverket

Till toppen