På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Skyldighet för utländska arbetsgivare att lämna kontrolluppgift

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut ersättning och förmån som är skattepliktig inkomst av tjänst. Det är ingen skillnad på svenska och utländska utbetalare.

Nytt sätt att lämna kontrolluppgifter från 2015

Läs om förändringen och hur du påverkas av den.

Detta innebär att även en utländsk arbetsgivare/uppdragsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska lämna kontrolluppgift på löner, arvoden, skattepliktiga förmåner och liknande som utbetalats till en person som

1) har utfört arbete i Sverige och som ska beskattas här för inkomsten eller omfattas av svensk socialförsäkring, eller

2) har utfört arbete utomlands om personen omfattas av svensk socialförsäkring enligt EU-förordningen, 883/2004 eller 1408/71 (intyg på blankett A1 eller E 101) eller enligt en konvention (utsändningsintyg).

Kontrolluppgift ska lämnas senast den 31 januari året efter inkomståret. Kontrolluppgift lämnas normalt på blankett KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (SKV 2300), KU 13 Kontrolluppgift - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SKV 2340) eller KU14 Särskild kontrolluppgift - Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter (SKV 2303). Blanketterna finns även på engelska SKV 2301, 2343 och 2309. Kontrolluppgift som lämnas på papper ska åtföljas av blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304). Samtliga blanketter kan hämtas från webbplatsen.

Utländska arbetsgivare lämnar kontrolluppgifterna till Skatteverket i Stockholm eller Malmö. Arbetsgivare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Färöarna, Grekland, Grönland, Island, Italien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike skickar kontrolluppgifterna till Skatteverket, Utlandsskattekontoret, SE‑205 31 Malmö.

Arbetsgivare i övriga länder skickar kontrolluppgifterna till Skatteverket, Utlandsskattekontoret, SE‑171 94 Stockholm.

Det är även möjligt att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2014 på ADB-media. ADB-media skickas till Skatteverkets inläsningscentral, Enhet 4300, SE‑839 86 Östersund. Observera att från och med inkomståret 2015 har möjligheten att lämna kontrolluppgifter elektroniskt via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne m.fl.) tagits bort för att förbättra säkerheten kring inlämnandet.

Kopia av kontrolluppgiften eller motsvarande information på egen blankett ska även lämnas till inkomsttagaren.

För ytterligare information på svenska om kontrolluppgiftsskyldigheten och hur man fyller i kontrolluppgifterna, se "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Broschyren finns på Skatteverkets webbplats.

Information på engelska om hur man fyller i kontrolluppgifterna finns på de engelska blanketterna SKV 2301, 2309 och 2343.

Skatteverket

Till toppen