På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Internprissättning

Internprissättning är det pris som bolag sätter på gränsöverskridande transaktioner inom en internationell koncern. Den grundläggande principen är att priserna ska sättas som om transaktionerna sker mellan två oberoende företag — enligt den så kallade "armlängdsprincipen".

Regelverket för internprissättning bygger på en OECD-standard, som också tillämpas i Sverige. Prissättning på transaktioner (exempelvis varor, tjänster, immateriella tillgångar, finansiella instrument) mellan bolag inom en koncern kan ha stor påverkan på i vilken del av koncernen vinsterna uppstår och därmed i vilket land bolagsskatten ska betalas.

De allra flesta länder har regler för hur internprissättningen ska ske i syfte att rätt skatt ska betalas i rätt land.

När ekonomin globaliseras är det allt fler företag som har verksamhet i flera länder, även småföretag. I Sverige är det totalt ungefär 22 000 företag som omfattas av reglerna. Globalt sker ungefär 60 procent av världshandeln inom koncerner.

De nya bestämmelserna om dokumentation av internationella transaktioner mellan företag i intressegemenskap återfinns i 19 kap 2 a och 2 b §§ lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2007.

Dokumentationsreglerna är ett ramverk och enligt den nya lagen ska dokumentationen innehålla följande:  

  • Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten
  • Arten och omfattningen av transaktionerna
  • Funktionsanalys
  • Beskrivning av vald prissättningsmetod
  • Jämförbarhetsanalys

Ny möjlighet från 2010

Nu från och med 1 januari 2010 finns det möjlighet för näringsidkare att inom inkomstskatteområdet ansöka om besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap (prissättningsbesked).

Om företaget blivit beskattat för samma inkomst i två länder kan företaget ansöka om undanröjande av internationell dubbelbeskattning hos Skatteverket.

Verkställighetsföreskrifter m.m.

Besked om vilka uppgifter som ska ingå i dokumentationen har publicerats av Skatteverket i "Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap", SKVFS 2007:01länk till annan webbplats.

I meddelande SKV M 2007:25länk till annan webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats finns information om de regler som gäller fr.o.m. beskattningsåret 2007 för dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Meddelandet är bara av vägledande natur där varje paragraf i föreskrifterna förklaras mer ingående och beskrivs med talande exempel.

I meddelandet finns även en förenklingsmall i bilaga 2 - "Exempel på förenklad redovisning av transaktioner av mindre värde" - som är ett förslag på hur en dokumentation skulle kunna se ut för företag som har transaktioner av mindre värde. Förenklingsmallen kan även vara en utgångspunkt för de företag som behöver upprätta en fullständig dokumentation.

Dokumentationen ska börja upprättas för transaktioner som genomförs under det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. Första gången färdigställd dokumentation kan begäras av Skatteverket är efter upprättad deklaration för taxeringsåret 2008. Dokumentationen ska inte bifogas deklarationen utan lämnas in först om Skatteverket begär det.

Information om dokumentationsreglerna kan sökas i propositionen "Effektivare skattekontroll m.m." (prop. 2005/06:169, kap 7, sid 87‑116), som kan läsas eller laddas ned från regeringens webbplats.

Allmän information om internprissättning återfinns i

Mer att läsa:

Ytterligare information kan lämnas av:

Per Hagman, telefonnummer 010-572 32 07.

Skatteverket

Till toppen