På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Sälja tjänster till andra EU-länder

När du säljer tjänster ska du i regel ta ut moms på försäljningen. Vid försäljning av en tjänst till en företagare i ett annat EU-land ska du under vissa förutsättningar sälja tjänsten utan moms. Köparen ska då redovisa moms i det andra landet.

Här har vi samlat några av de vanligaste situationerna och det viktigaste du behöver tänka på när du säljer tjänster till köpare i andra EU-länder.

För att veta om du ska ta ut moms eller inte på dina tjänster och hur du ska deklarera din försäljning behöver du läsa samtliga steg i detta avsnitt.

Så här vet du om du ska ta ut svensk moms

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

  • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
  • Vad är det för typ av tjänst?

Om köparen är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)

Först måste du avgöra om den du säljer till är en beskattningsbar person eller inte. Med beskattningsbar person menas i de flesta fall ett företag. Som beskattningsbar person anses här inte bara företagare som bedriver momspliktig verksamhet utan alla som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett om denna är momspliktig eller inte. En tandläkare, vars verksamhet inte är momspliktig, anses därför vara en beskattningsbar person. Även företag som inte är skyldiga att betala moms på grund av det egna landets regler om undantag från momsplikt för småföretagare är beskattningsbara personer. Alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som är registrerade för moms är också beskattningsbara personer, oavsett om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) ska i normalfallet vara tillräckligt för att du som säljare ska kunna utgå från att köparen är en beskattningsbar person.

Om ett VAT-nummer saknas kan köparen ändå vara en beskattningsbar person. Det avgörande är om köparen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.

Typen av tjänst avgör

Typen av tjänst avgör om du kan följa någon av huvudreglerna eller om du behöver ta hänsyn till någon av undantagsreglerna. Det finns två huvudregler för var en tjänst anses omsatt och ska beskattas. En som gäller försäljning till beskattningsbara personer och en som gäller försäljning till icke beskattningsbara personer. Från dessa huvudregler finns ett antal undantag. Vid vissa undantag kan du som säljare bli skyldig att ta ut moms i ett annat land.

Innan du läser vidare. Gå igenom vår lista över undantag. Finns dina tjänster inte med på listan så omfattas de av huvudreglerna

Huvudregel vid försäljning till företag (beskattningsbara personer)

Huvudregeln när du säljer tjänster till någon som är en beskattningsbar person (till exempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet.

För att bestämma beskattningsland enligt denna huvudregel måste du avgöra

  • om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person
  • var köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Villkoret att köparen ska agera i egenskap av beskattningsbar person innebär att köpet ska göras för verksamheten. Om så inte är fallet, till exempel om tjänsten är avsedd enbart för privat användning, anses försäljningen ha skett till en icke beskattningsbar person.

Om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person måste du bedöma i vilket land köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandhålls. Om detta finns utomlands, är tjänsten omsatt utomlands och svensk moms ska inte tas ut. Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt där köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. En beskattningsbar person kan ha flera fasta etableringar i olika länder. I sådana fall måste du avgöra vilken etablering som har gjort inköpet av tjänsten.

Om tjänsten enligt förutsättningarna ovan är omsatt utomlands så ska du inte ta ut moms vid försäljningen.

Så här ska du redovisa i momsdeklarationen

När du sålt tjänster enligt huvudregeln till en beskattningsbar person (till exempel ett företag) i ett annat EU-land är det köparen som ska redovisa momsen i det andra landet. Du behöver ändå lämna uppgifter om tjänsteförsäljningen i din momsdeklaration. Detta gör du genom att redovisa försäljningen (i SEK) i ruta 39. Du ska också lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Huvudregel vid försäljning till privatpersoner (icke beskattningsbara personer)

Huvudregeln när du säljer tjänster till en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson) är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där du som säljer tjänsten har din verksamhet. Det innebär att du som säljare med säte eller etablering i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

Så här ska du redovisa i momsdeklarationen

När du sålt tjänster enligt huvudregeln till en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson) i ett annat EU-land ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Undantag från huvudreglerna och tjänster omsatta utomlands oavsett huvudregel eller undantag

För vissa typer av särskilt reglerade tjänster gäller inte huvudreglerna. I vissa fall kan du som säljare bli skyldig att ta ut moms i ett annat land.

Skatteverket

Till toppen