På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

MOSS – redovisning av moms på elektroniska tjänster

När du säljer vissa digitala tjänster ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns. För att göra det lättare för dig att redovisa moms för sådan försäljning finns e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS).

Denna information vänder sig till dig som är företagare i Sverige och säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder.

Nya kontouppgifter

Från och med den 1 april 2017 gäller nya kontouppgifter för MOSS-inbetalningar. De nya kontouppgifterna är dessa:

Inbetalningskonto hos Danske Bank
IBAN-nummer: SE0512000000012810112134
BIC: DABASESX

Andra skatteinbetalningar, som du gör inom landet till exempelvis ditt skattekonto, påverkas inte av bytet. Dem gör du på samma sätt som tidigare.

Via e-tjänsten

Vill du använda tjänsten gör du det för all försäljning av dessa digitala tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer och som finns i andra EU-länder där du inte är etablerad som säljare.


Om du inte vill använda tjänsten kan du behöva registrera dig för moms i varje land du säljer dessa digitala tjänster i. Du kan inte välja att använda både MOSS och registrera dig för moms i köparens land.

Våra e-tjänster

Via tjänsten kan du redovisa och betala moms till Skatteverket för omsättning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster.

Vi skickar sedan momsen till de länder där köparen finns. Tjänsten är frivillig.

Öppettider: 07-24

Registrering till MOSS

Registrering till MOSS ska ske i det EU-land där du som företagare har ditt säte eller fasta driftställe. Detta land kallas för identifieringsstat. Har du ditt säte eller fasta driftställe i Sverige ska du registrera dig för MOSS i Sverige, som då blir din identifieringsstat. Du registrerar dig hos Skatteverket genom att använda e-tjänsten. Vi skickar sedan ett så kallat identifieringsbeslut till dig.

När din registrering för MOSS börjar gälla

Din registrering för MOSS börjar gälla från den första dagen i kalenderkvartalet efter det att ansökan kom in till Skatteverket. Om du till exempel registrerar dig hos Skatteverket den 20 februari så ska du använda MOSS för din försäljning från den 1 april.

Om du för första gången säljer tjänster som kan omfattas av MOSS kan du dock använda MOSS från dagen för din första försäljning. Du måste i så fall registrera dig hos Skatteverket senast den 10:e i månaden efter den månad då försäljningen startade. Om du till exempel har din första försäljning den 8 januari så kan du använda MOSS från det datumet under förutsättning att du har registrerat dig senast den 10 februari.

Deklaration och betalning

Du som är registrerad till MOSS i Sverige lämnar din MOSS-deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration. Uppgifter du lämnar i MOSS-deklarationen ska inte lämnas i den vanliga momsdeklarationen.

I MOSS-deklarationen redovisar du endast din försäljning till privatpersoner i andra EU-länder av

 • elektroniska tjänster, 
 • telekommunikationstjänster och 
 • sändningstjänster.

Försäljning av dessa digitala tjänster till privatpersoner i Sverige omfattas inte av MOSS. Försäljning av varor samt övriga typer av tjänster omfattas inte heller av MOSS. Inte heller försäljning till företag. Detta redovisar du istället i den vanliga momsdeklarationen.

Många av EU:s medlemsländer har en omsättningsgräns för små företag som innebär att försäljningar under ett visst värde kan vara momsbefriade. Dessa omsättningsgränser gäller inte för den försäljning du ska redovisa i MOSS, vilket innebär att du ska redovisa moms från första kronan.

Beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro och inte i svenska kronor. Har du sålt tjänster i annan valuta än euro, ska du räkna om beloppet till euro när du redovisar i MOSS-deklarationen. Du ska använda den växelkurs som publiceras av Europeiska centralbanken och som gäller för den sista dagen av den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Lämna in deklarationen senast 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt via e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). Du lämnar den för varje kalenderkvartal. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Betalningen av momsen ska ha kommit in till Skatteverkets konto senast samma dag.

Exempel:

Du säljer en elektronisk tjänst till en privatperson i Tyskland den 15 januari. Om du är registrerad för MOSS ska du lämna uppgifter om denna försäljning i MOSS och betala in momsen senast den 20 april.

Du måste lämna in en deklaration även om du inte haft några försäljningar under kvartalet. Du lämnar då in en noll-deklaration genom att kryssa i den särskilda rutan för detta.

Eftersom beloppen i MOSS-deklarationen ska anges i euro ska även din betalning av momsen göras i euro. Betalningen görs via internationell betalning (EU-betalning) till Skatteverkets valutakonto i euro. Valutakontots IBAN och BIC samt den betalningsreferens du ska ange framgår av den kvittens du får när deklarationen lämnats via Skatteverkets e-tjänst.

Försäljning till köpare på Åland

Om du är registrerad till MOSS i Sverige och säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer och som finns på Åland, gäller särskilda regler för din redovisning och betalning av moms. För dessa försäljningar lämnar du din deklaration, samt betalar momsen, via Finlands särskilda e-tjänst. För att kunna lämna din redovisning i e-tjänsten behöver du ett så kallat Katso-ID.

E-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS)

Du lämnar in din deklaration i tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). Det gör du antingen genom att registrera uppgifterna i deklarationen, eller genom filuppladdning då du laddar upp deklarationsuppgifterna direkt i tjänsten. Filen du laddar upp ska vara en semikolonseparerad fil. Det kommer inte att vara möjligt med så kallad batch-uppladdning, det vill säga att samtidigt ladda upp uppgifter för flera företag.

Uppgifter i deklarationen

För varje land som du har sålt tjänster i ska du redovisa:

 • det sammanlagda värdet av skattepliktig omsättning (i euro) för aktuella tjänster
 • det sammanlagda skattebeloppet (i euro) utifrån aktuell skattesats.

Du ska redovisa den skattepliktiga omsättningen exklusive moms. Skattebeloppet beräknar du själv utifrån den skattepliktiga omsättningen.

De tjänster som du redovisar i MOSS-deklarationen ska inte redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

Du drar inte av din ingående moms i MOSS-deklarationen. Har du rätt till avdrag för ingående moms för inköp gjorda i Sverige gör du avdrag i den vanliga momsdeklarationen.

Du som har rätt att få tillbaka utländsk moms på inköp gjorda i andra EU-länder ansöker om detta i e-tjänsten Återbetalning av moms inom EU.

Räkenskaper

Du måste i dina räkenskaper ha ett underlag för de försäljningar som omfattas av MOSS. Räkenskaperna ska vara så detaljerade att skattemyndigheten i det land där köparen finns ska kunna avgöra om uppgifterna i din MOSS-deklaration är korrekt redovisade.

Följande uppgifter måste finnas i dina räkenskaper

 • Landet till vilket ditt tillhandahållande av tjänsten görs, det vill säga landet där din kund finns.
 • Typ av tjänster som du tillhandahållit. 
 • Datum för tillhandahållandet av tjänsten. 
 • Beskattningsunderlag med angivande av den valuta som används.
 • Senare ökningar eller minskningar av beskattningsunderlaget.
 • Tillämpad momssats. 
 • Momsbelopp som ska betalas med angivande av den valuta som används.
 • Datum och belopp för mottagna betalningar. 
 • Eventuella förskottsbetalningar innan tillhandahållandet av tjänsterna görs. 
 • Om faktura utfärdas, de uppgifter som fakturan innehåller. 
 • Kundens namn, om du känner till detta. 
 • De uppgifter som används för att fastställa var kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

På begäran från Skatteverket eller skattemyndigheten i köparens land måste du omgående kunna göra de uppgifter i räkenskaperna som anges ovan tillgängliga för kontroll.

Så här länge måste du bevara dina räkenskaper

Du måste bevara räkenskaperna i tio år efter den 31 december det år då du sålde tjänsten. Detta oavsett om du upphört att använda MOSS eller inte.

Skatteverket

Till toppen