På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Egenavgifter

När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift är 28,97 procent. Du ska inte betala egenavgifter om avgiftsunder­laget, det vill säga överskottet i näringsverksamheten, understiger 1 000 kr.

Skattemässigt räknas dessa egenavgifter också som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i din NE-bilaga.

Observera att egenavgifter inte ska bokföras, eftersom de inte räknas som skatter som tillhör näringsverksamheten, utan tillhör dina privata inkomstskatter. Om både du och din make ska beskattas för näringsverksamhetens överskott ska avdrag för egenavgifter beräknas för var och en av er.

Schablonavdrag för inkomstår 2017

När du driver aktiv näringsverksamhet ska du göra avdrag för egenavgifter med maximalt 25 procent av underlaget. I vissa fall ska du göra schablonavdrag med ett lägre belopp. Se tabell nedan.

Vid beräkningen utgår du från överskottet i din verksamhet, men du måste räkna bort eventuell sjukpenning och liknande samt vissa inkomster som i detta sammanhang behandlas som anställningsinkomster.

Schablonavdrag för aktiv näringsverksamhet

Bedriver du en aktiv näringsverksamhet ska du göra följande schablonavdrag för inkomstår 2017

Födelseår

Schablonavdrag

Född 1937 eller tidigare

6 procent

Född 1938-1951

15 procent

Född 1952 eller senare

25 procent

Född 1952 eller senare om du under hela år 2017 fått hel ålderspension

15 procent

Om du under hela eller delar av år 2017 fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning, oavsett ålder

10 procent

Schablonavdrag för passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet ska du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett hur gammal du är.

Schablonavdrag för dödsbo

Ett dödsbo efter en person som dött under året eller tidigare ska göra ett schablonavdrag med högst 20 procent oavsett födelseår.

Avstämning

Det avdrag du gör i år måste du under nästa år stämma av mot de slutliga egenavgifterna, det vill säga de egenavgifter som du verkligen fick betala. Mellanskillnaden ska du lägga till eller räkna bort från nästa års skattepliktiga resultat. En sådan här avstämning måste du även göra året efter att du avslutat din verksamhet. Avstämningen gör du på din NE-bilaga. Läs mer om avstämningen på sidan Avsluta enskild näringsverksamhet.

» Avsluta enskild näringsverksamhet

Egenavgifternas sammansättning

Om du har begärt särskilda karensdagar kan även det påverka hur mycket du ska betala i egenavgifter. Läs mer under rubriken Avgifter för olika karenstider.

Egenavgifternas sammansättning
Egenavgift2014201520162017
Sjukförsäkringsavgift 4,44 %4,44 %4,94 %4,44 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %2,60 %2,60 %2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %10,21 %10,21 %10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 1,17 %1,17 %1,17 %0,70 %
Arbetsmarknadsavgift 0,37 %0,10 %0,10 %0,10 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %0,30 %0,30 %0,20 %
Allmän löneavgift 9,88%10,15%9,65%10, 72 %
Totalt 28,97 %28,97 %28,97 %28,97 %

Så mycket ska du betala i egenavgifter 2017

Är du född 1952 eller senare så betalar du full egenavgift,
det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Egenavgifter för dig som är född 1951 eller tidigare

1938-1951

 • Du som är född mellan 1938 och 1951 betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

1937 eller tidigare

 • Du som är född 1937 eller tidigare betalar bara särskild löneskatt på 6,15 procent för aktivt bedriven näringsverksamhet. Du gör ett schablonavdrag på 6 procent.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Du betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent om du har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året. Du gör ett schablonavdrag med 10 procent.

Ålderspension

Du som är född 1952 eller senare och har tagit ut hel ålderspension och hel premiepension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

Passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt. Då gör du ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Dödsbo

Dödsbo efter en person, oavsett födelseår, som dött under 2017 eller tidigare betalar särskild löneskatt med 24,26 procent istället för egenavgifter och allmän löneavgift på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Dödsboet gör ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Så mycket ska du betala i egenavgifter 2016

Är du född mellan 1951 och 1990 så betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du yngre eller äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Egenavgifter för dig som är född 1991 eller senare

Jan - maj

23,69 procent

Från och med juni

28,97 procent

Schablonavdrag

21 procent

Egenavgifter för dig som är född 1950 eller tidigare

1938-1950

Du som är född mellan 1938 och 1950 betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent, det vill säga totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

1937 eller tidigare

Du som är född 1937 eller tidigare betalar bara särskild löneskatt på 6,15 procent för aktivt bedriven näringsverksamhet. Du gör ett schablonavdrag på 6 procent.

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Du betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent om du har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året. Du gör ett schablonavdrag med 10 procent.

Ålderspension

Du som är född 1951 eller senare och har tagit ut hel ålderspension och hel premiepension från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15 procent det vill säga totalt 16,36 procent. Du gör ett schablonavdrag på 15 procent.

Passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du inga egenavgifter. I stället betalar du 24,26 procent av underlaget i särskild löneskatt. Då gör du ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Dödsbo

Dödsbo efter en person, oavsett födelseår, som dött under 2016 eller tidigare betalar särskild löneskatt med 24,26 procent istället för egenavgifter och allmän löneavgift på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Dödsboet gör ett schablonavdrag för särskild löneskatt på 20 procent.

Du kan välja antal karensdagar

Bedriver du enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handels- eller kommanditbolag har du sju karensdagar (grundkarens). Du har möjlighet att välja en annan karenstid. Din sjukförsäkringsavgift blir lägre om du väljer en längre karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte väljer karenstid har du automatiskt sju karensdagar om du blir sjuk. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. När du har fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.

Kontakta Försäkringskassan om du vill ändra antalet karensdagar.

Avgifter för olika karenstider 

Nedsättning av egenavgifterna

Generell nedsättning av egenavgifter

Du som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdraget måste du betala fulla egenavgifter och ha ett överskott av en aktiv näringsverksamhet som överstiger 40 000 kronor. Du får avdrag med 7,5 procent av underlaget på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Skatteverket räknar automatiskt av ditt nedsättningsbelopp. Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sänka egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

Regional nedsättning av egenavgifter

För att ha rätt till regional nedsättning av egenavgifter krävs det att du betalar egenavgifter utöver ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Inkomstår 2017

Inkomstår 2016

Inkomstår 2015

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2017 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,76 procent
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 procent
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,35 procent
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,09 procent
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,78 procent
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,56 procent

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2016 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 5,32 procent
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,94 procent
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,85 procent
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,53 procent
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 4,19 procent
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,93 procent

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,94 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2015 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 7,5 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

 • För försäkrad med 1 dags karenstid 4,66 procent
 • För försäkrad med 7 dagars karenstid 4,44 procent
 • För försäkrad med 14 dagars karenstid 4,34 procent
 • För försäkrad med 30 dagars karenstid 4,16 procent
 • För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,93 procent
 • För försäkrad med 90 dagars karenstid 3,76 procent

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 4,44 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Skatteverket

Till toppen