På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Ackumulerad inkomst

Ackumulerad inkomst kallas sådan inkomst som ska deklareras i sin helhet ett år men som du tjänat in under två eller flera år. För sådan inkomst finns en möjlighet till lindring av den statliga inkomstskatten genom en särskild skatteberäkning.

Det här krävs för att kunna få särskild skatteberäkning:

 • utbetald inkomst ett år som avser minst två år
 • inkomsten omfattar inkomstslagen tjänst eller näring
 • den ackumulerade inkomsten, minskad med avdragsgilla kostnader, måste vara minst 50 000 kronor
 • den beskattningsbara inkomsten måste överstiga den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor
Skiktgränser inkomståren 2016 och 2017
20162017
430 200 kr438 900 kr
625 800 kr638 500 kr

* Nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 20 procent i skiktet upp till övre skiktgränsen.

** Övre skiktgräns för statlig inkomstskatt, som betalas med 25 procent på inkomster över denna gräns.

Läs mer i Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425).

» Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425)länk till annan webbplats

Den ackumulerade inkomsten fördelas på en genomsnittsinkomst för de år på vilka inkomsten ska fördelas. Fördelning kan ske på maximalt 10 år. Det är du själv som ska visa hur många år inkomsten hänför sig till. Vid inkomst­beräkningen minskas den ackumulerade inkomsten med kostnader som får dras av.

Näringsverksamhet

Inkomst som du  kan få särskild skatteberäkning för i inkomst av näringsverksamhet är bland annat

 • återförda värdeminskningsavdrag vid försäljning av näringsfastighet
 • vissa försäkringsersättningar
 • vissa skadeersättningar
 • vissa expropriationsersättningar
 • vissa intäkter vid nedläggning av näringsverksamhet
 • intäkt vid överlåtelse av vissa rättigheter
 • intäkt på grund av vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet eller liknande
 • expansionsfond och periodiseringsfonder som återförs då näringsverksamhet upphör.

Exempel på ackumulerade inkomster i näringsverksamhet är om du arbetat i flera år med ett enda uppdrag och får hela ersättningen när uppdraget är utfört. Avsikten är inte att ackumulerad inkomst ska komma ifråga i någon större omfattning i näringsverksamhet. Det får anses som normalt att näringsinkomsterna växlar från år till år.

Ansökan

Har du en ackumulerad inkomst ska du själv ansöka om särskild skatteberäkning. Ansökan gör du under Övriga upplysningar i Inkomstdeklarationen 1 eller i begäran om omprövning inom sex år efter inkomståret. Du behöver inte göra någon beräkning själv utan det gör Skatteverket. Du kan också innan utbetalningen av inkomsten ansöka om jämkning av din preliminära skatt. När du sedan lämnar deklarationen upplyser du om att du vill att reglerna om ackumulerad inkomst ska tillämpas.

Skatteverket

Till toppen