På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

NE-bilaga vid avslutad näringsverksamhet

Du ska lämna NE-bilaga för det sista året som du bedrev näringsverksamhet. Om du bedrev verksamhet under en enda dag under 2016 ska du lämna en NE-bilaga tillsammans med deklarationen 2017.

Om du har avslutat din verksamhet före 2016 kan det vara så att du behöver göra en sista avstämning av egenavgifter i deklarationen 2017. Läs mer om hur du gör detta nedan.

Verksamheten avslutades 2015 eller tidigare

Endast avstämning av egenavgifter

Om det blev ett överskott av din näringsverksamhet det år som verksamheten avslutades och du gjorde du ett schablonmässigt avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt i det årets NE-bilaga behöver du året därefter göra en avstämning mellan avdraget och de faktiskt betalda avgifterna. Eftersom du inte varit verksam det året som du endast gör avstämningen anses din verksamhet vara passiv. Du kan göra avstämningen på två sätt.

Alternativ 1: Lämna ingen NE-bilaga

Gör en avstämning:

Förra årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt

Det du faktiskt betalade i egenavgifter eller särskild löneskatt förra året


Överskott eller underskott

Resultatet av avstämningen är 1 000 kronor eller mindre

För över överskottet till ruta 10.3 eller 10.4 i Inkomstdeklaration 1. Du behöver inte göra något schablonavdrag i år. Förklara under övriga upplysningar att verksamheten har upphört och beskriv hur du kommit fram till resultatet.

Resultatet av avstämningen överstiger 1 000 kronor

Gör ett schablonavdrag med 19,52 procent och räkna sedan fram årets överskott.

       Överskott som överstiger 1000 kronor

Överskottet ovan x 19,52 procent


Årets överskott

För över överskottet till ruta 10.3 i Inkomstdeklaration 1. Förklara under övriga upplysningar att verksamheten har upphört och beskriv hur du kommit fram till resultatet.

Alternativ 2: Lämna en NE-bilaga

  1. Starta i ruta 40 och fyll i förra årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt.
  2. Ruta 41: fyll i vad du faktiskt betalade i egenavgifter eller särskild löneskatt förra året.
  3. Ruta 42: ta beloppet i ruta 40 minus beloppet i ruta 41 och fyll i beloppet du får fram. Om summan är 1 000 kronor eller mindre: summera i ruta 47 eller 48, för sedan över överskottet eller underskottet till ruta 10.3 eller 10.4 i Inkomstdeklaration 1. Du behöver inte göra något schablonavdrag i ruta 43.Om summan överstiger 1 000 kronor: gör ett schablonavdrag i ruta 43.
  4. Ruta 43: gör ett schablonavdrag med 19,52 procent av summan i ruta 42.
  5. Summera i ruta 47 och ta upp överskottet i ruta 10.3 på inkomstdeklaration 1.  

Läs mer i avsnittet Egenavgifter vid avslutad verksamhet.

Verksamheten avslutades under 2016

Du ska lämna NE-bilaga för det sista året som du bedrev näringsverksamhet. Detta gäller även om din verksamhet bara bedrevs en enda dag in på det sista året.  Du ska också lämna en NE-bilaga om du hade tillgångar och skulder vid föregående års bokslut. Inkomster och utgifter ska redovisas på samma sätt som om verksamheten inte hade avslutats. Däremot ska du inte redovisa några tillgångar eller skulder i balansräkningen eftersom de ska vara sålda eller uttagna.

Checklista deklarera avslutad näringsverksamhet

Här hittar du en checklista för vad du ska tänka på när du ska deklarera din avslutade näringsverksamhet.

Steg 2

Uttag av tillgångar

Om du själv tar ut något från din näringsverksamhet för att använda privat, ett så kallat uttag, ska du redovisa detta. Läs mer på sidan Moms och bokföring under Bokföring vid avslut.

Steg 2

Återför periodiseringsfond/expansionsfond/ersättningsfond

Om du har gjort avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond eller ersättningsfond ska dessa avsättningar återföras till beskattning. Läs mer om återföring av fonder på sidorna Periodiseringsfond, Expansionsfond och Ersättningsfond.

Steg 2

Exakt beräkning av egenavgifter

Om du har ett överskott på mer än 1 000 kronor ska du göra ett beräknat avdrag för årets egenavgifter. För att inte behöva lämna en NE-bilaga nästa år kan du göra ett exakt avdrag i år.

Steg 2

Sjukpenning

Du ska redovisa sjukpenning som avser annat förvärvsarbete på NE-bilagan så länge som du får sådan ersättning.

Steg 2

Underskott vid avslut

Om du har ett underskott av din näringsverksamhet när verksamheten upphör kan du i vissa fall få göra avdrag för underskottet.

Steg 2

Klicka i rutan ”verksamheten har upphört under 2016”

Om du har avslutat din näringsverksamhet under 2016 ska du i Inkomstdeklaration 1, under allmänna uppgifter, klicka i ”Verksamheten har upphört under 2016” alternativt kryssa i rutan ”Kryssa här om din näringsverksamhet upphört under 2016” om du deklarerar på papper.

Egenavgifter vid avslutad verksamhet

Om det blir ett överskott av näringsverksamheten som överstiger 1 000 kr ska du betala egenavgifter och du ska göra ett schablonavdrag för egenavgifter i årets NE-bilaga. När du gör ett schablonavdrag behöver du göra en avstämning av egenavgifterna följande år. För att du inte ska behöva göra avstämning och lämna en NE-bilaga under nästa år kan du göra en exakt beräkning av ditt avdrag för egenavgifter redan nu. För att göra denna beräkning kan avdrag göras enligt nedanstående tabell. Observera att hänsyn inte har tagits till bland annat karensdagar eller nedsättning av egenavgifter.

Exakt beräkning av avdrag för egenavgifter:

Avgiftsuttag avseende:Avdrag i procent
Aktiv näringsverksamhet född 1937 eller tidigare5,79
Aktiv näringsverksamhet född 1938-195014,06
Aktiv näringsverksamhet född 1951-199022,46
Aktiv näringsverksamhet född 1991 eller senare 21,11
Passiv näringsverksamhet19,52

Siffrorna i tabellen gäller för inkomstår 2016.

Läs mer om avgifter i Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425).

Exempel - exakt beräkning av egenavgifter

Viktoria som är född 1960 avslutade sin näringsverksamhet den 1 maj 2016. I maj 2017 ska hon deklarera sin avslutade verksamhet. När hon fyllt i NE-bilagan kommer hon fram till att verksamheten har ett överskott på 10 000 kronor före årets avdrag för egenavgifter (beloppet i NE-bilagans ruta 42). Eftersom överskottet överstiger 1 000 kronor ska hon betala egenavgifter.

För att inte behöva lämna en NE-bilaga nästa år gör Viktoria ett exakt avdrag för egenavgifter med 22,46 procent enligt tabellen ovan. I ruta 43 på NE-bilagan gör hon avdrag med 2 246 kronor (10 000 kr x 22,46 procent).

Beskattningsbar inkomst av aktiv näringsverksamhet blir då 7 754 kronor (10 000 – 2 246).

Hon kommer att betala egenavgifter med 2 246 kronor (28,97 procent x 7 754 kr), vilket överensstämmer med avdraget.

Hänsyn till nedsättning av egenavgifter och karensdagar

Om avgiftsunderlaget (överskottet) hade varit 100 000 kronor hade Viktoria haft rätt till nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procent. Det innebär att hon skulle betalt egenavgifter med 21,47 procent (28,97 procent – 7,5 procent). Då hade hon gjort avdrag med 17,68 procent (21,47/1,2147).

Skulle hon dessutom ha betalat lägre egenavgifter för att hon är försäkrad med längre karenstid skulle hon minskat avdraget ytterligare i enlighet med ovanstående beräkningsmodell.

Skatteverket

Till toppen