På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Exempel: Avslut av näringsverksamhet

Klara har drivit enskild näringsverksamhet och har sålt rengöringsmaterial, under ett antal år. Nu vill hon avsluta sin verksamhet. I företaget finns två tillgångar, en personbil och en dator som Klara väljer att ta ut för privat bruk.

I verksamheten finns en skuld på 50 000 kronor. Klara tar över denna skuld. Verksamheten avslutas i början av året och hon har därför inte haft några inkomster eller utgifter under året.

I tidigare års deklarationer har Klara gjort avdrag för periodiseringsfonder med   11 000 kronor. Hon har inte återfört dessa fonder.

Bokföring av uttag

a) Uttag av inventarier

Marknadsvärdet (det verkliga värdet inkl. moms) för bilen är 55 000 kronor och 2 500 kronor för datorn. Det bokförda och skattemässiga värdet på inventarierna är 60 000 kronor.

Såhär bokför Klara uttagen:

Datorn
 • Inventarier: kredit 2 000 kronor
 • Utgående moms: kredit 500 kronor (moms beräknas med 20 procent på marknadsvärdet eftersom det understiger inköpspriset)
 • Eget kapital: debet 2 500 kronor.
Bilen
 • Inventarier: kredit 55 000 kronor
 • Eget kapital: debet 55 000 kronor (Ingen moms tas ut på personbilen eftersom avdrag inte medgavs vid inköpet)

b) Uttag av lagertillgångar

Klara tar även ut diverse rengöringsmedel som har ett marknadsvärde på 3 500 kronor (inklusive moms). Inköpspriset på dessa varor är 2 000 kronor. Eftersom inköpsvärdet är lägre än marknadsvärdet beräknas momsen på inköpsvärdet 2 000 kronor.

Klara bokför:

 • Försäljning: kredit 3 000 kronor (marknadsvärdet minus 500 kronor moms)
 • Utgående moms: kredit 500 kronor (25 % x 2 000 kronor)
 • Eget kapital: debet 3 500 kronor

c) Övertagande av skuld

Klara bokför:

 • Skuldkontot: debet 50 000 kronor
 • Eget kapital: kredit 50 000 kronor

Bokslutet

a) Inventariekontot

Saldot på inventariekontot vid årets slut är 3 000 kronor (60 000 – 2 000 – 55 000). Hela detta värde skrivs av.

Klara bokför:

 • Inventarier: kredit 3 000 kronor
 • Avskrivningar: debet 3 000 kronor

b) Lagerkontot

Ingående värde på lagerkontot var 2 000 kronor. Lagerkontot tas upp till noll kronor och bokförs som kostnad varor.

Klara bokför:

 • Varulager: kredit 2 000 kronor
 • Kostnad varor: debet 2 000 kronor

NE-bilagan

a) Balans- och resultaträkningen

Balansräkningen innehåller inga poster. Resultaträkningeninnehåller följande poster:

 • Intäkt varor (R3) + 3 000 kronor
 • Kostnad varor (R5) - 2 000 kronor
 • Avskrivning inventarier (R10) - 3 000 kronor
 • Bokfört resultat (R11) = - 2 000 kronor

b) Skattemässiga justeringar

Bokfört resultat: – 2 000 kr, förs in i R12. Klara återför därefter periodiseringsfonderna 11 000 kronor (R32) till beskattning. Vidare stämmer hon av föregående års avsättning till egenavgifter:+ 14 000 kr i medgivna avdrag (R40) och –13 000 kronor i påförda avgifter (R41).

Resultatet före årets avsättning för egenavgifter är + 10 000 kronor (– 2 000 + 11 000 + 14 000 – 13 000). För att slippa göra en avstämning av egenavgifterna nästa år gör hon avdrag för årets egenavgifter med 2 246 kronor i R43, genom att använda tabellen och exemplet ”Exakt beräkning av egenavgifter”.

Moms

Klara ska betala 500 kronor i utgående moms för uttaget av datorn och 500 kronor för uttaget av varor (se 1a och 1b ovan). I ruta 06 i momsdeklarationen anger hon beskattningsunderlaget 4 000 kronor och i ruta 10 momsbeloppet 1 000 kronor.

Skatteverket

Till toppen