På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Warranter

En warrant är en typ av option vanligtvis med lång löptid. Det finns både köpwarranter och säljwarranter. Den underliggande egendomen kan till exempel vara en enskild aktie, ett antal aktier (aktiekorg), ett aktieindex, en råvara eller en valuta.

Har du avyttrat warranter ska du ta upp dessa till beskattning i inkomstslaget kapital.

Kontrolluppgifter

Värdepappersinstituten lämnar kontrolluppgift på försäljning av warranter. Värdepappersinstituten ska dessutom lämna kontrolluppgift om en warrant förfaller utan något värde eller om det sker kontantavräkning på slutdagen.

Skatteverket anser att det inte finns någon skyldighet att lämna kontrolluppgifter för avyttrade råvaruoptioner, till exempel olje- och guldwarranter. Detta beror på att en råvaruoption/warrant varken kan anses vara en delägarrätt eller en fordringsrätt.

Redovisning i din deklaration

Köp- eller säljwarranter går ytterst sällan till lösen (leverans), i stället sker kontantavräkning på slutdagen. Om warranten förfaller värdelös anses den avyttrad för 0 kronor på slutdagen. Avyttringstidpunkt är avslutsdagen (dag för bindande avtal). Likviddag saknar betydelse.

Vid redovisningen ska du ta upp vad du fick betalt för warranterna (vid försäljning) eller kontantavräkningslikviden som försäljningspris. Detta belopp framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften. Från försäljningspriset drar du sedan av det du betalat för warranterna, det vill säga omkostnadsbeloppet. Hur mycket du betalat framgår av avräkningsnotan för inköpet. Det är därför viktigt att du sparar dina notor.

Har du köpt warranter av samma slag och sort vid olika tillfällen ska du vid beräkningen av omkostnadsbeloppet använda genomsnittsmetoden. Du får inte tillämpa schablonregeln. 

Om du inte köpt warranterna, utan istället förvärvat dem genom gåva, arv eller bodelning, så övergår tidigare ägarens omkostnadsbelopp till dig. Om du till exempel har ärvt warranter, så saknar alltså warranternas värdering i bouppteckningen betydelse för din vinstberäkning, utan det är arvlåtarens omkostnadsbelopp som du ska använda.

​E-tjänster

Du redovisar warranter på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Redovisa warranterna så här:

  • Marknadsnoterade warranter avseende aktier eller aktieindex redovisas på blankett K4 under avsnitt A
  • Marknadsnoterade warranter avseende råvaror redovisas på blankett K4 under avsnitt D
  • Warranter avseende valutor redovisas på blankett K4 under avsnitt C
  • Onoterade warranter (förutom valutawarranter se ovan) redovisas på blankett K4 under avsnitt D
Skatteverket

Till toppen