På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Blankning

En blankningsaffär (aktielånsaffär) innebär att en person (blankaren) lånar aktier från en annan (utlånaren) och därefter säljer dem till en utomstående till marknadspris. Före lånetidens utgång måste blankaren återköpa aktier (täckningsköp) motsvarande dem han lånat. En blankning innebär således att värdepapper först säljs för att därefter köpas. Det förekommer även blankningsaffärer med andra värdepapper än aktier.

Värdepappersinstituten lämnar kontrolluppgift på avyttringar av blankade aktier precis på samma sätt som avyttring av andra aktier. Det framgår således inte av kontrolluppgiften att det gäller en blankad aktie.

Redovisning i din deklaration

Utlånaren

Om du som lånar ut aktierna erhåller en ersättning för utlåningen ska denna beskattas enligt kontantprincipen som löpande avkastning. Även den ersättning du får som kompensation för utebliven utdelning utgör inkomst av kapital för dig.

Om syftet med lånet är att låntagaren ska avyttra aktierna innan motsvarande aktier återlämnas, så är dessa utlånade för blankning. Du anses då inte har avyttrat de utlånade aktierna. När låntagaren sedan lämnar tillbaka aktierna utlöser därför inte heller detta någon beskattning.

Om blankaren inte kan lämna tillbaka de aktier som lånats (exempelvis då aktier i det blankade bolaget köpts upp) utan kontantavräkning sker, anses dina aktier avyttrade. En avyttring anses även ha skett för dig om blankaren återlämnar andra aktier än de som lånats ut.

Om du lånar ut värdepapper för blankning och sedan under utlåningstiden både köper och säljer andra värdepapper av samma slag och sort, ska du räkna med anskaffningsutgiften för de utlånade värdepapperna vid genomsnittsberäkningen för anskaffningsutgiften för de sålda värdepapperna.

Blankaren

Den ersättning som du som blankare löpande får betala för att låna aktierna, får dras av som omkostnader i inkomstslaget kapital. Kostnaderna drar du av på Inkomstdeklarationens framsida vid punkt 8.1 "Ränteutgifter m.m.".

Har du kompenserat utlånaren för utebliven utdelning (utdelningsersättning) ska denna ingå i kapitalvinstberäkningen genom att minska ersättningen för aktierna. Detta gäller om du inte erhåller den utdelning ersättningen avser. Om du (låntagaren) själv får utdelningen ska utdelningsersättningen i stället dras av som en övrig kostnad i inkomstslaget kapital.

Lånet och återlämnandet av aktier vid blankning utlöser inte beskattning. Vinstberäkningen grundar sig istället på din försäljning av de lånade aktierna samt täckningsköpet. Vinst på grund av en blankningsaffär ska beskattas det år då egendomen återlämnas till utlånaren, dock senast året efter det beskattningsår då den lånade egendomen avyttrades.

Om du vid lånetillfället har likadana värdepapper som dem du lånat, ska de redan innehavda värdepapperna i första hand anses ha avyttrats. Vinstbeskattning ska då ske omedelbart när du säljer de lånade värdepapperna.

Om du lånar värdepapper för blankning och efter försäljningen av dessa köper fler av samma slag och sort än som ska återlämnas, ska genomsnittsmetoden tillämpas då blankningsaffärens resultat ska beräknas.

Redovisning av blankningsaffärer sker enligt de regler som gäller i övrigt för den egendom som blankningen avser.

​E-tjänster

Avser blankningen till exempel aktier i Ericsson ska redovisning ske på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Avser blankningen till exempel aktier i Ericsson ska redovisning ske på blankett K4, avsnitt A. Avser blankningen till exempel marknadsnoterade fordringsrätter ska redovisning ske på blankett K4, avsnitt C.

Skatteverket

Till toppen