På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Blankning

En blankningsaffär (aktielånsaffär) innebär att en person (blankaren) lånar aktier från en annan (utlånaren) och därefter säljer dem till en utomstående till marknadspris. Före lånetidens utgång måste blankaren återköpa aktier (täckningsköp) motsvarande dem han lånat. En blankning innebär alltså att aktier först säljs för att därefter köpas. Det förekommer även blankningsaffärer med andra värdepapper än aktier.

Värdepappersinstituten lämnar kontrolluppgift på avyttringar av blankade aktier precis på samma sätt som avyttring av andra aktier. Det framgår därför inte av kontrolluppgiften att det gäller en blankad aktie.

Redovisning i din deklaration

Utlånaren

Om du som lånar ut aktierna får en ersättning för utlåningen ska denna beskattas enligt kontantprincipen som löpande avkastning. Även den ersättning du får som kompensation för utebliven utdelning utgör inkomst av kapital för dig.

Om syftet med lånet är att låntagaren ska sälja aktierna innan motsvarande aktier återlämnas till dig, så är dessa utlånade för blankning. Du anses då inte har avyttrat de utlånade aktierna. När låntagaren sedan lämnar tillbaka aktierna utlöser därför inte heller detta någon beskattning.

Om blankaren inte kan lämna tillbaka de aktier som lånats (exempelvis då aktier i det blankade bolaget köpts upp) utan kontantavräkning sker, anses dina aktier avyttrade. En avyttring anses även ha skett för dig om blankaren återlämnar andra aktier än de som lånats ut.

Om du lånar ut värdepapper för blankning och sedan under utlåningstiden både köper och säljer andra värdepapper av samma slag och sort, ska du räkna med anskaffningsutgiften för de utlånade värdepapperna vid genomsnittsberäkningen för anskaffningsutgiften för de sålda värdepapperna.

Blankaren

Den ersättning som du som blankare löpande får betala för att låna aktierna, får dras av som omkostnader i inkomstslaget kapital. Kostnaderna drar du av på din inkomstdeklaration vid punkt 8.1 "Ränteutgifter m.m.".

Har du kompenserat utlånaren för utebliven utdelning (utdelningsersättning) ska denna ingå i kapitalvinstberäkningen genom att minska ersättningen för aktierna. Detta gäller om du inte får den utdelning ersättningen avser. Om du (låntagaren) själv får utdelningen ska utdelningsersättningen i stället dras av som en övrig kostnad i inkomstslaget kapital.

Vinstberäkningen grundar sig på din försäljning av de lånade aktierna samt täckningsköpet. Vinst på grund av en blankningsaffär ska vanligen beskattas det år då aktierna återlämnas till utlånaren. Men om du inte har återlämnat aktierna senast året efter att du sålde dem måste du ändå redovisa försäljningen för det året. Du blir då beskattad för hela försäljningsintäkten som vinst.

Om du vid lånetillfället äger likadana aktier som de som du lånat, ska dessa anses vara sålda i första hand. Vinstbeskattning ska då ske omedelbart när du säljer de lånade aktierna.

Om du lånar aktier för blankning och efter försäljningen av dessa köper fler av samma slag och sort än det antal som ska återlämnas, ska du tillämpa genomsnittsmetoden när du beräknar blankningsaffärens resultat.

Redovisning av blankningsaffärer sker enligt de regler som gäller i övrigt för den egendom som blankningen avser.

​E-tjänster

Avser blankningen till exempel aktier i Ericsson ska du redovisa detta på bilaga K4. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Avser blankningen till exempel aktier i Ericsson ska du redovisa detta på blankett K4, avsnitt A. Avser blankningen till exempel marknadsnoterade fordringsrätter ska du redovisa detta på blankett K4, avsnitt C.

Skatteverket

Till toppen