På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skatteverkets rapporter 2017

Här kan du kan ladda ner Skatteverkets rapporter. Det finns bland annat skattestatistiska årsböcker och rapporter om medborgarnas synpunkter på Skatteverket. 

  

Namn

Rapporten avser

Goda exempel från andra länders åtgärder mot skatteflykt

Skatteverket har tagit fram förslag på åtgärder mot skatteflykt och skattefusk i Sverige.

En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål

Skatteverket har genomfört en analys av hur samordningsnummer används, dels hos Skatteverket men även hos andra samhällsaktörer. I rapporten redovisas observerade problem och risker samt förslag till åtgärder.

Skattesystemets utveckling 2006–2015

Skatteverket har kartlagt könsuppdelad statistik för olika skatter 2006–2015.

Rapport brukarundersökningen 2016

Resultat från riksomfattande undersökning maj–juni 2016 där det gjordes mätningar av medborgarnas och företagens syn på skattesystemet, skattefusket, skattekontrollen och upplevelserna i kontakterna med Skatteverket.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

Redovisning av resultatet av den särskilda satsningen mot den organiserade brottsligheten.

Slutrapport för kontroller av UberPop-förare inkomstår 2015

Rapporten beskriver resultaten från den kontroll Skatteverket genomförde av personer som, med privata bilar, transporterade människor mot betalning via den digitala plattformen UberPOP.

Slutrapport för kontroller av uthyrning av privatbostäder inkomstår 2015

Rapporten beskriver Skatteverkets erfarenheter av kontroll av uthyrning av bostäder under inkomstår 2015. Kontrollen har gjorts inom ramen för  ett regeringsuppdrag att undersöka delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna.

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Skatteverket har under våren 2016 gjort en undersökning av allmänhetens förhållningssätt till skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll.

Resultat från årliga attitydundersökningar 2016

Skatteverket har genomfört årliga attitydundersökningar till privatpersoner och företag sedan 2010.

Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn - Uppföljning av tillämpningen av 2013 års regler samt externa lån

Skatteverket har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att följa upp tillämpningen av de ränteavdragsbegränsningsregler som gäller från den 1 januari 2013, samt att fortsätta arbetet med den kartläggning av ränteavdragen som har gjorts under 2009–2015, särskilt vad gäller frågan om skatteplanering med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen.

 

Skatteverket

Till toppen