På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattebefriad förbrukare för bränslen

Du är befriad från energiskatt och koldioxidskatt om bränslet förbrukas för vissa ändamål.

Om du själv deklarerar energiskatt och koldioxidskatt, gör du avdrag i din deklaration.

Ansök om godkännande

Om du godkänns som skattebefriad förbrukare köper du in bränsle helt eller delvis utan skatt. Du kan ansöka om ett godkännande om du förbrukar bränsle

 • för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning
 • i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl
 • i en och samma process när det används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning
 • i tåg eller annat spårbundet färdmedel
 • i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål. Även om du inte är skattebefriad förbrukare kan du köpa bränsle utan skatt om du tar emot bränslet direkt i skeppet, när skeppet inte används för privat ändamål.
 • i båt med medgivande att använda färgad diesel eller med fiskelicens som inte är begränsad till enskilt vatten, när båten inte används för privat ändamål. Du får köpa bränsle utan skatt till båtar med medgivande eller fiskelicens trots att godkännande som skattebefriad förbrukare saknas, om bränslet tagits emot för förbrukning direkt i båten och båten inte används för privat ändamål. Bränslet kan däremot inte levereras utan skatt till en farmartank om du inte är godkänd som skattebefriad förbrukare.
 • i luftfartyg, när detta inte används för privat ändamål. Även om du inte är skattebefriad förbrukare kan du köpa flygfotogen utan skatt om du tar emot bränslet direkt i flygplanet, när flygplanet inte används för privat ändamål.
 • i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning
 • i sodapannor och lutpannor
 • i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras.

Ansök om att få bli skattebefriad förbrukare med blankett Ansökan, Skattebefriad förbrukare - Bränsle (SKV 5079).

Du får inte köpa in bränslet skattefritt för försäljning. Ditt godkännande gäller bara din egen förbrukning.

Om du har köpt ett bränsle utan skatt men använder det för ett ändamål där skatt ska betalas ska du lämna en deklaration och göra en inbetalning av skatten inom fem dagar efter användandet.

Godkännandet kan återkallas

Skatteverket kan återkalla ditt godkännande som skattebefriad förbrukare om

 • förutsättningar för godkännande inte längre finns
 • du använder bränslet för annat ändamål än vad som anges i beslutet om godkännande
 • din bokföring inte är utformad på ett tillfredsställande sätt
 • du inte medverkar vid kontroll av verksamheten
 • du begär det.

Återbetalning

Om du inte är godkänd som skattebefriad förbrukare kan du köpa in bränslet med skatt och söka återbetalning i efterhand. Då söker du återbetalning för förbrukningen efter varje kvartal i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt.

Skatteverket

Till toppen