På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Upplagshavares flyttningssäkerhet

Du som är godkänd som upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning av alkoholskatt, tobaksskatt eller skatt på energi (nedan benämnt punktskatt).Säkerhetshandlingarna ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Det finns två olika typer av säkerheter, dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall vid uppskovsflyttningar av punktskattepliktiga varor/produkter (s.k. flyttningssäkerhet), dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall i alla andra situationer då du hanterar punktskattepliktiga varor/produkter under skatteuppskov (s.k. säkerhet för lagring m.m.).

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som upplagshavare komma att ifrågasättas.

Flyttningssäkerhet

Om du som upplagshavare ska flytta punktskattepliktiga varor/produkter under skatteuppskov från dina skatteupplag ska du ställa säkerhet för betalning av punktskatten, s.k. ”flyttningssäkerhet” (tidigare kallad transportsäkerhet). Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skattskyldighet inträtt för dig under en uppskovsflyttning och du inte betalat punktskatten i rätt tid.

Flyttningssäkerheten ska vara giltig i samtliga EU-länder. Det innebär att den kan tas i anspråk även om du blivit skyldig att betala punktskatt i ett annat EU-land för varor/produkter som du sänt iväg under skatteuppskov från Sverige.

Flyttningssäkerheten ska ställas hos Skatteverket innan uppskovsflyttningen börjar.

Hur ska flyttningssäkerheten beräknas?

Flyttningssäkerhetens belopp ska motsvara punktskatten som i medeltal belöper på de varor/produkter som du flyttar under skatteuppskov under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska du bara räkna med de dygn under ett år som du flyttar varor/produkter under skatteuppskov. Se exempel 1 och 2 nedan.

Vid uppskovsflyttningar av etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 och som sker i bulk med fartyg eller via rörledning ska du ställa flyttningssäkerhet med ett belopp som motsvarar 10 procent av alkoholskatten på etylalkoholen. Detta belopp ska ingå i underlaget vid beräkningen av medeltalet. Se exempel 3 nedan.

Du ska räkna med samtliga uppskovsflyttningar när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten, d.v.s.

  • flyttningar mellan egna skatteupplag
  • flyttningar från eget till andra upplagshavares skatteupplag (både i Sverige och i annat EU-land)
  • flyttningar från eget skatteupplag till en upplagshavares föranmälda direkta leveransplats (både i Sverige och i ett annat EU-land)
  • flyttningar från eget skatteupplag till en registrerad varumottagares eller en tillfälligt registrerad varumottagares ordinarie mottagningsplats i ett annat EU-land
  • flyttningar från eget skatteupplag till en registrerad varumottagares föranmälda direkta leveransplats i ett annat EU-land
  • flyttningar från eget skatteupplag till exportplats
  • flyttningar från eget skatteupplag till en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land eller en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat
  • flyttningar från eget skatteupplag till en internationell organisation i ett annat EU-land, ett EU-lands ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation
  • flyttningar av alkoholvaror och tobaksvaror från eget skatteupplag till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Observera att även s.k. administrativa uppskovsflyttningar mellan skatteupplag ska räknas med när du räknar ut beloppet för flyttningssäkerheten. Med ”administrativa uppskovsflyttningar” menas att varorna inte flyttas fysiskt utan bara flyttas mellan olika skatteupplag i samma lagringsutrymme genom åtgärder i den särskilda lagerbokföringen.

Exempel 1

Du flyttar varor/produkter under skatteuppskov fem gånger under ett år. Flyttningarna sker vid fem olika tillfällen.

Del av räkneexempel
FlyttningAntal dygn som flyttning pågår (A)Skattevärde per flyttning (B)Flyttningens skattevärde x antalet dygn (AxB)
1221 580 kr43 160 kr
2183 000 kr83 000 kr
3320 056 kr60 168 kr
4156 000 kr56 000 kr
5495 268 kr381 072 kr
Summa11 623 400 kr

Flyttningssäkerhetens belopp räknas då ut enligt följande: 623 400 kr / 11 dygn = 56 673 kr.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 56 673 kr.

Exempel 2

Du flyttar varor/produkter under skatteuppskov vid tjugo tillfällen under två veckor. Varje vardag startar två flyttningar. På helgdagar fortsätter pågående flyttningar, men inga nya flyttningar påbörjas. Varje flyttning har ett skattevärde om 50, 100 eller 150 tkr och pågår i 1-3 dygn enligt nedanstående tabell. Ingen flyttning sker på sista söndagen i perioden. Det är därmed 13 dagar då flyttning sker under tvåveckorsperioden.

Totala skattevärdet för varje dygns pågående uppskovsflyttning anges längst ner i tabellen. Summan av dessa värden är 3 700 tkr. Medelskattevärdet per dygn då uppskovsflyttning pågår är (3 700 tkr / 13 dygn =) 284 615 kr.

Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 284 615 kr.

Observera att exemplet ovan omfattar beräkningen bara uppskovsflyttningar under en tvåveckorsperiod. När du gör beräkningen ska den omfatta alla uppskovsflyttningar som du gör under ett helt år.

Exempel 3 

Du flyttar alkoholvaror under skatteuppskov sju gånger under ett år. Flyttningarna sker vid sju olika tillfällen. Fyra av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol i lastbil och tre av flyttningarna avser flyttningar av etylalkohol (KN-nr 2207) i bulk med fartyg (flyttning 3, 5 och 7 nedan).

Del av räkneexempel
FlyttningAntal dygn som flyttningen pågår (A)Skattevärde per flyttning (B)10 % av skattevärdet på varorna som flyttas i bulk (C)Flyttningens skattevärde x antal dygn AXB) alt. 10 % av skattevärdet x antal dygn (AxC)
1235 000 000 10 000 000 (AxB)
214 000 000 4 000 000 (AxB)
33120 000 00012 000 00036 000 000 (AxC)
416 000 000 6 000 000 (AxB)
54150 000 00015 000 00060 000 000 (AxC)
637 000 000 21 000 000 (AxB)
74100 000 00010 000 00040 000 000 (AxC)
Summa18 177 000 000


Flyttningssäkerhetens belopp räknas då ut enligt följande: 177 000 000 kr / 18 dygn = 9 833 333 kr. Flyttningssäkerhet ska alltså ställas med lägst 9 833 333 kr.

Jämkning av säkerhetens belopp vid leverans av bränsle

Om leverans av bränsle sker med fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att du inte behöver ställa flyttningssäkerhet. Skatteverket får bara lämna ett sådant medgivande om det är förenligt med överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda EU-länder. För närvarande finns inga sådana överenskommelser med andra EU-länder. Om flyttningen bara sker inom Sverige finns inget krav på överenskommelse med andra EU-länder.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bl.a. i vilka former säkerhet kan ställas. I menyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en s.k. demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp. Säkerheten för lagring m.m. ska även kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag då ett beslut om återkallelse av godkännandet som upplagshavare har trätt i kraft.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket

Till toppen