På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Registrerad varumottagares säkerhet

Du som är godkänd som registrerad varumottagare ska ställa säkerhet för betalning av alkoholskatt, tobaksskatt eller skatt på energi (nedan benämnt punktskatt) på de punktskattepliktiga varor/produkter som du tar emot under ett uppskovsförfarande från andra EU-länder. Säkerhetshandlingen ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skattskyldighet inträtt för dig vid mottagandet av varorna/produkterna och du inte betalat punktskatten i rätt tid.

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som registrerad varumottagare komma att ifrågasättas.

Hur ska säkerheten beräknas enligt huvudregeln?

Enligt huvudregeln ska säkerheten lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den punktskatt som i medeltal har beslutats för

  1. dina tolv senaste redovisningsperioder som beslut om punktskatt har fattats för, se exempel 1 nedan, eller
  2. det lägre antalet redovisningsperioder som beslut om punktskatt har fattats för om det ännu inte har beslutats om punktskatt för tolv redovisningsperioder, se exempel 2 nedan.

Vid beräkningen av medeltalet ska du dela den sammanlagda punktskatten som beslutats för redovisningsperioderna med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatten har beslutats till mer än noll kronor.

Exempel 1

Punktskatten har beslutats enligt följande för dina tolv senaste redovisningsperioder.

Del av räkneexempel
Redovisningsperiod Beslutad punktskatt (kr)
April 201430 000
Maj 201425 000
Juni 20140
Juli 201420 000
Augusti 201425 000
September 201430 000
Oktober 20140
November 201445 000
December 201425 000
Januari 20150
Februari 201515 000
Mars 201520 000
Total beslutad punktskatt (kr):235 000

Säkerhetens belopp räknas då ut enligt följande:

235 000 kr / 9 (d.v.s. antalet redovisningsperioder för vilka punktskatt har beslutats till mer än noll kronor) = 26 111 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 26 111 kr.

Exempel 2

Du godkändes som registrerad varumottagare i maj 2014. Punktskatten har beslutats enligt följande för dina sju senaste redovisningsperioder.

Redovisningsperiod Beslutad punktskatt (kr)
Maj 201415 000
Juni 20140
Juli 201420 000
Augusti 201415 000
September 201425 000
Oktober 20140
November 201430 000
Total beslutad punktskatt (kr):105 000

Säkerhetens belopp räknas då ut enligt följande:

105 000 kr / 5 (d.v.s. antalet redovisningsperioder för vilka punktskatt har beslutats till mer än noll kronor) = 21 000 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 21 000 kr.

Hur ska säkerheten beräknas om beloppet enligt huvudregeln blir noll?

Om säkerhetens belopp, vid en beräkning enligt huvudregeln ovan, skulle bli noll kronor, ska säkerheten istället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar punktskatten på de varor/produkter som då är under flyttning till dig under ett uppskovsförfarande, se exempel 3 nedan.

Exempel 3

Punktskatten har beslutats till noll kronor för dina senaste tolv redovisningsperioder. Den 15 augusti 2014 sänds varor/produkter iväg till dig under ett uppskovsförarande från ett annat EU-land. Punktskatten på dessa varor/produkter uppgår till 30 000 kr. Säkerheten ska därmed lägst uppgå till 30 000 kr per den 15 augusti 2014.

Jämkning av säkerhetens belopp

Skatteverket kan jämka beloppet på säkerheten om det finns skäl för det med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Om du begär jämkning bör du tydligt ange dina skäl för detta.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bl.a. i vilka former säkerhet kan ställas. I menyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en s.k. demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.       

Skatteverket

Till toppen