På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Energi- och koldioxidskatt för bränsle

Vi betalar energiskatt och koldioxidskatt för nästan alla bränslen som används för motordrift och uppvärmning.

Lämna punktskattedeklaration

Med hjälp av vår e-tjänst kan du på ett smidigt och säkert sätt lämna din punktskattedeklaration.

Våra e-tjänster

Öppettider: 07-24

Bränsle delas in i direkt och indirekt skattepliktigt bränsle. Du betalar normalt alltid skatt för direkt skattepliktigt bränsle. För indirekt skattepliktigt bränsle betalar du skatt enbart om det används för vissa ändamål. Exempel på sådana ändamål är motordrift eller uppvärmning. I båda fallen är skatten däremot lägre om du har rätt till avdrag, återbetalning eller är godkänd som skattebefriad förbrukare.

Ett bränsle blir normalt skattepliktigt när det tillverkas, bearbetas eller förs in till Sverige.  Om du inte hanterar bränsle inom uppskovsförfarandet, ska du betala energiskatt och koldioxidskatt till Skatteverket, direkt när bränslet tillverkas, bearbetas eller förs in till Sverige.

Uppskovsförfarandet innebär att betalningen av skatt skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av bränsle inom EU.

Skattebefriade produkter

Du betalar inte energiskatt och koldioxidskatt för

 • träbränsle såsom exempelvis ved, flis och träkol
 • masugnsgaser
 • koksugnsgaser 
 • gas som uppkommer vid kemisk reduktion
 • gas som uppkommer vid elektrolytiska processer
 • bränsle i småförpackningar om max 1 liter
 • bränsle som, under vissa förutsättningar, förstörts och blivit oanvändbart.

Skattebefriade användningsområden

Du betalar normalt ingen eller lägre energiskatt eller koldioxidskatt för

 • biogas som du använder för motordrift eller uppvärmning
 • vegetabiliska oljor som exempelvis rapsolja som du använder för uppvärmning
 • biodrivmedel som ingår i motorbränsle som exempelvis RME och etanol.

För att de vegetabiliska oljorna biodrivmedlen ska vara helt eller delvis befriade från energiskatt och koldioxidskatt krävs det att de omfattas av ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. Även biogas som förbrukas för motordrift ska omfattas av ett hållbarhetsbesked för att vara skattebefriad.

Färgad och märkt olja

Du betalar en lägre energiskatt för eldningsolja och dieselolja som är märkt och grönfärgad. Sådan lågbeskattad olja får dock inte förse en motor på ett motordrivet fordon med bränsle.

Miljöklasser

Bensin delas in i miljöklasser med olika energiskatt. Koldioxidskatten är däremot densamma oavsett miljöklass.

Eldningsolja och dieselolja delas också in i miljöklasser med olika energiskatt. Koldioxidskatten är, även här, densamma oavsett miljöklass.

Användningsområden med en lägre skatt

Här följer några exempel på användningsområden där förbrukningen av bränsle kan ge möjlighet till en lägre skatt

 • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • förbrukning i skepp och vissa båtar som inte används privat
 • tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
 • värmeleveranser till tillverkande industri
 • tåg eller annat spårbundet färdmedel
 • framställning av värme i anläggning som omfattas av utsläppsrätter
 • begränsning av koldioxidutsläpp
 • framställning av energiprodukter.

Vilka får lägre skatt?

Hur du får tillgång till den lägre skatten beror på vem du är.  

Upplagshavare, Varumottagare och Lagerhållare

Får lägre skatt genom avdrag i sin deklaration för energiskatt och koldioxidskatt.

Skattebefriad förbrukare

Får lägre skatt direkt vid inköpet av bränslet.

Övriga förbrukare

Får normalt lägre skatt genom att söka återbetalning av skatten.  

Statistisk regionindelning

Här hittar du den statistiska regionindelning som du ska ange vid deklarationer och återbetalningsansökningar.

Skatteverket

Till toppen