På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Upplagshavares säkerhet för lagring m.m.

Du som är godkänd som upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning av alkoholskatt. Säkerhetshandlingarna ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Det finns två olika typer av säkerheter, dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall vid uppskovsflyttningar av alkoholvaror (s.k. flyttningssäkerhet), dels en säkerhet som ska täcka risken för skattebortfall i alla andra situationer då du hanterar alkoholvaror under skatteuppskov (s.k. säkerhet för lagring m.m.).

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som upplagshavare komma att ifrågasättas.

Säkerhet för lagring m.m.

Om du som upplagshavare ska hantera alkoholvaror under skatteuppskov i dina skatteupplag ska du ställa säkerhet för betalning av alkoholskatten, så kallad säkerhet för lagring med mera. Skatteverket får ta säkerheten i anspråk för alla situationer där du blivit skyldig att betala alkoholskatt och du inte betalat skatten i rätt tid. Om skattskyldigheten inträtt under en uppskovsflyttning är det istället flyttningssäkerheten som Skatteverket får ta i anspråk.

Hur ska säkerheten för lagring m.m. beräknas?

Enligt huvudregeln ska säkerheten lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av alkoholskatten på de varor som du vid varje tidpunkt har i dina skatteupplag. Vid beräkningen ska du ta med samtliga alkoholvaror som finns i dina skatteupplag, oavsett om du äger varorna eller inte.

Exempel

Alkoholskatten på de varor som du har i dina skatteupplag den 1 maj 2014 uppgår till sammanlagt 2 000 000 kr. Säkerheten ska därmed lägst uppgå till 200 000 kr per den 1 maj 2014 (2 000 000 kr x 0,10).

Observera att om du inte vill ändra säkerhetens belopp löpande efter hur lagersaldona på dina skatteupplag ändras, kan du istället ställa säkerhet med ett högre belopp.

En kompletterande regel finns om du tänker minska beloppet på din säkerhet. Enligt den regeln ska säkerheten inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en beräkning enligt huvudregeln medfört under de senaste tre kalendermånaderna.

Exempel

Du har tidigare ställt säkerhet för lagring m.m. uppgående till 500 000 kr, men vill i december 2014 sänka denna, eftersom ditt lager av alkoholvaror på skatteupplagen har minskat.

Den 1 december 2014 uppgår alkoholskatten på de varor som du har på dina skatteupplag till sammanlagt 1 000 000 kr. Enligt huvudregeln ska säkerheten därmed uppgå till 100 000 kr.

Under perioden september t.o.m. november 2014 har alkoholskatten på varorna du haft i dina skatteupplag som högst uppgått till 3 000 000 kr. Säkerheten enligt den kompletterande regeln ska därmed beräknas enligt följande:

10 % av 3 000 000 kr = 300 000 kr 75 % av 300 000 kr = 225 000 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 225 000 kr per den 1 december 2014.

Jämkning av säkerhetens belopp

Skatteverket kan jämka beloppet på säkerheten för lagring m.m. om det finns skäl för det med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Om du begär jämkning bör du tydligt ange dina skäl för detta.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bl.a. i vilka former säkerhet kan ställas. I menyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en s.k. demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp. Säkerheten för lagring m.m. ska även kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag då ett beslut om återkallelse av godkännandet som upplagshavare har trätt i kraft.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket

Till toppen