På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Registrerade varumottagares säkerhet

Du som är godkänd som registrerad varumottagare ska ställa säkerhet för betalning av alkoholskatten på de alkoholvaror som du tar emot under ett uppskovsförfarande från andra EU-länder. Säkerhetshandlingen ska skickas in i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skattskyldighet inträtt för dig vid mottagandet av varorna och du inte betalat alkoholskatten i rätt tid.

Du är skyldig att se till att du vid varje tillfälle har ställt säkerhet med ett tillräckligt belopp. Om du inte har gjort det kan ditt godkännande som registrerad varumottagare komma att ifrågasättas.

Hur ska säkerheten beräknas enligt huvudregeln?

Enligt huvudregeln ska säkerheten lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den alkoholskatt som i medeltal har beslutats för

  1. dina tolv senaste redovisningsperioder som beslut om alkoholskatt har fattats för, se exempel 1 nedan, eller
  2. det lägre antalet redovisningsperioder som beslut om alkoholskatt har fattats för om det ännu inte har beslutats om alkoholskatt för tolv redovisningsperioder, se exempel 2 nedan.

Vid beräkningen av medeltalet ska du dela den sammanlagda alkoholskatten som beslutats för redovisningsperioderna med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatten har beslutats till mer än noll kronor.

Exempel 1

Alkoholskatten har beslutats enligt följande för dina tolv senaste redovisningsperioder.

Del av räkneexempel

Redovisningsperiod

Beslutad punktskatt (kr)

April 2014

30 000

Maj 2014

25 000

Juni 2014

0

Juli 2014

20 000

Augusti 2014

25 000

September 2014

30 000

Oktober 2014

0

November 2014

45 000

December 2014

25 000

Januari 2015

0

Februari 2015

15 000

Mars 2015

20 000

Total beslutad punktskatt (kr)

235 000

Säkerhetens belopp räknas då ut enligt följande:

235 000 kr / 9 (det vill säga antalet redovisningsperioder för vilka alkoholskatt har beslutats till mer än noll kronor) = 26 111 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 26 111 kr.

Exempel 2

Du godkändes som registrerad varumottagare i maj 2014. Alkoholskatten har beslutats enligt följande för dina sju senaste redovisningsperioder.

Del av räkneexempel

Redovisningsperiod

Beslutad punktskatt (kr)

Maj 2014

15 000

Juni 2014

0

Juli 2014

20 000

Augusti 2014

15 000

September 2014

25 000

Oktober 2014

0

November 2014

30 000

Total beslutad punktskatt

105 000

Säkerhetens belopp räknas då ut enligt följande:

105 000 kr / 5 (d.v.s. antalet redovisningsperioder för vilka punktskatt har beslutats till mer än noll kronor) = 21 000 kr

Säkerhet ska alltså ställas med lägst 21 000 kr.

Hur ska säkerheten beräknas om beloppet enligt huvudregeln blir noll?

Om säkerhetens belopp, vid en beräkning enligt huvudregeln ovan, skulle bli noll kronor, ska säkerheten istället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar alkoholskatten på de alkoholvaror som då är under flyttning till dig under ett uppskovsförfarande, se exempel 3 nedan.

Exempel 3

Alkoholskatten har beslutats till noll kronor för dina senaste tolv redovisningsperioder. Den 15 augusti 2014 sänds alkoholvaror iväg till dig under ett uppskovsförarande från ett annat EU-land. Alkoholskatten på dessa varor uppgår till 30 000 kr. Säkerheten ska därmed lägst uppgå till 30 000 kr per den 15 augusti 2014.

Jämkning av säkerhetens belopp

Skatteverket kan jämka beloppet på säkerheten om det finns skäl för det med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Om du begär jämkning bör du tydligt ange dina skäl för detta.

Former för säkerheten

Av Skatteverkets föreskrifter om säkerheter (SKVFS 2014:7) framgår bland annat i vilka former säkerhet kan ställas. I vänstermenyn hittar du exempel på hur en säkerhet genom s.k. demandgaranti samt en säkerhet genom pantsättning av spärrat konto bör vara utformade.

Säkerheten ska ställas i svenska kronor och kan exempelvis bestå av en så kallad demandgaranti utfärdad av en bank eller av ett belopp som satts in på ett bankkonto som pantsatts till förmån för Skatteverket. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från det att säkerheten sagts upp.

Du ska skicka in säkerhetshandlingen i original till Skatteverket, 771 83 Ludvika.

Skatteverket

Till toppen