På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

FATCA – avtal med USA

Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) runt om i världen ska på grund av den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service).

För att underlätta för de svenska finansiella institut som ska lämna dessa uppgifter har Sverige ingått ett avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Avtalet innebär att dessa företag lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket som därefter överför informationen till IRS.

 

Lämna FATCA-kontrolluppgifter

Använd e-tjänsten när du ska lämna dina FATCA-kontrolluppgifter.

Stängd

Du som är amerikansk person hittar information om FATCA här:

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket?

Ni som är ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska årligen lämna kontrolluppgifter om era rapporteringspliktiga konton till Skatteverket. I kontrolluppgiften ska ni lämna

  • identifikationsuppgifter för den som lämnar uppgiften
  • namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer för kontohavaren
  • kontonummer, samt uppgift om
  • saldo vid utgången av kalenderåret eller saldo när kontot avslutas
  • ränta, utdelning och annan inkomst
  • ersättningar från försäljningar och inlösen av värdepapper
  • utbetalning från försäkring.

I andra länder finns krav på att de rapporteringsskyldiga finansiella institut som inte har några uppgifter om rapporteringspliktiga konton ska lämna en uppgift om att det inte finns något att rapportera, så kallad nollrapportering. Observera att någon sådan nollrapportering inte ska göras till Skatteverket.

När ska uppgifter lämnas?

Uppgiftslämnandet med anledning av avtalet med USA har trappats upp successivt. De första kontrolluppgifterna avseende 2014 skulle ha lämnats till Skatteverket den 31 juli 2015.

Från och med 2016 ska ni senast den 15 maj året efter kalenderåret årligen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Datum för kontrolluppgift och innehåll avseende 2015 och framåt
DatumInnehåll
Senast 16 maj 2016, undantag finns*Saldo/värde på kontot vid 2015 års utgång**. Ränta, utdelning och annan avkastning under 2015. Utbetalade belopp från försäkringar under 2015.
Senast 15 maj året efter kalenderåret varje år från 2017Saldo/värde på hela kontot vid kalenderårets utgång**. Ränta, utdelning, annan avkastning, försäljning samt inlösen under kalenderåret. Utbetalade belopp från försäkringar under kalenderåret.

Obs! Kontrolluppgift om betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut ska lämnas året efter kalenderåret avseende kalenderåren 2015 och 2016.

*Undantag gäller för konton som identifierats efter 30 september 2015.

**Om kontot har avslutats under året ska saldo eller värde avse den dag då kontoinnehavaren meddelade att kontot skulle avslutas.

Vilka omfattas av avtalet?

Alla som är skattskyldiga i USA omfattas av FATCA. Den som amerikansk medborgare är skattskyldig i USA. Även andra fysiska personer som har hemvist i USA i amerikansk skatterättslig mening är skattskyldiga i USA för alla sina inkomster. Det handlar då inte bara om personer som har fysisk hemvist i USA, utan även om till exempel personer som är fysiskt bosatta utanför USA, men som har permanent rätt att vistas i USA, så kallade green card holders.

Även företag (enheter) som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning, på grund av hemvist, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet omfattas av FATCA. Hit räknas bland annat delägarbeskattad juridiska personer eller aktiebolag registrerat i USA och truster.

Dessutom omfattas passiva icke-finansiella företag (enheter) som inte är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning (t.ex. ett svenskt företag) av avtalet om en eller flera fysiska personer som är medborgare eller har sin hemvist i USA har ett bestämmande inflytande (äger mer än 25 procent) över företaget.

Hur ska FATCA-kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna in rapporter (XML-filer) med FATCA-kontrolluppgifter till Skatteverket. I Skatteverkets tekniska beskrivning för lämnande av FATCA-kontrolluppgifter, SKV260-FATCA, beskrivs hur en XML-fil för FATCA-kontrolluppgifter ska utformas samt hur de ska lämnas in till Skatteverket. Informationen om den XML som ska användas för FATCA-kontrolluppgifter finns även i IRS FATCA XML User Guide. I SKV260-FATCA, utgåva 3, finns förtydliganden av hur XML-filen fylls i och utformas utifrån svenska förhållanden och regelverk.

För FATCA-rapportering ska FATCA XML v2.0 användas.Länkar till svensk teknisk beskrivning SKV 260-FATCA, utgåva 3, exempelfiler för FATCA-kontrolluppgifter, XML-schema och User Guide (4-2017) hos IRS:

Kontrolluppgifterna (XML-filerna) kan endast lämnas elektroniskt. Inlämning sker via en ny filöverföringstjänst på Skatteverkets webbplats (se länk ovan till e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter – CRS och FATCA). Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten.

För att du ska kunna testa att dina filer uppfyller de krav som finns, har Skatteverket tagit fram en e-tjänst, Test av kontrolluppgifter – CRS och FATCA. E-tjänsten kräver ingen inloggning.

Frågor om hur FATCA-kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket samt andra frågor om FATCA skickas till finansiella.konton@skatteverket.se.

Bakgrund FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lag vars syfte är att ge USA större möjligheter att beskatta amerikanska personer (fysiska och juridiska). Finansiella institut som inte följer lagen riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

Det svensk-amerikanska FATCA-avtalet undertecknades den 8 augusti 2014. Avtalet är ömsesidigt vilket innebär att även IRS ska lämna uppgifter om svenska personer (såväl fysiska som juridiska) till Skatteverket. En lista med samtliga länder som tecknat avtal med USA finns på amerikanska finansministeriets (US Treasury) webbplats. 

GIIN-registrering hos IRS

Ni som är ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska registrera er hos IRS. Genom att ni registrerar er visar ni för IRS och andra att ni handlar enligt FATCA-regelverket, och ni får även ett globalt identifieringsnummer, GIIN (Global Intermediary Identification Number).

Registreringen gör ni i det formulär och utifrån de riktlinjer som finns på IRS webbplats. Skatteverket kan inte svara på frågor om registreringen hos IRS.

Några viktiga FATCA datum
DatumHändelse
2015-04-01Det svenska FATCA-avtalet träder i kraft
2015-04-01Nya konton ska granskas när de öppnas
2015-06-30Granskning av befintliga högvärdekonton (konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till mer än 1 000 000 US-dollar) ska vara klar
2015-07-31Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket för kalenderår 2014 *
2015-09-30Skatteverket ska lämna uppgifter till IRS
2016-03-31Nya konton som fysiska personer och enheter öppnat efter 30 juni 2014 men innan 1 april 2015 där intyg eller amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) inte kommit in ska avslutas
2016-05-16Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket för kalenderår 2015 för konton som identifierats senast den 30 september 2015
2016-06-30Granskning av befintliga lågvärdekonton (konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till 1 000 000 US-dollar eller mindre) ska vara klar
2016-08-01Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket för kalenderår 2015 för konton som identifierats efter den 30 september 2015. Har kontot öppnats den 1 juli 2014–31 december 2014 ska kontrolluppgift även lämnas för kalenderår 2014.
2016-09-30Skatteverket ska lämna uppgifter till IRS
2017-05-15Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket för kalenderår 2016
2017-09-30Skatteverket ska lämna uppgifter till IRS
2017-12-31Amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) för personer som har befintliga konton ska ha inhämtats
2018-05-15Kontrolluppgift ska lämnas till Skatteverket för kalenderår 2017
2018-09-30Skatteverket ska lämna uppgifter till IRS

Lämna FATCA-kontrolluppgifter för tidigare år

De finansiella institut som ska skicka in, rätta eller komplettera FATCA-kontrolluppgifter avseende inkomståren 2014 eller 2015 ska kontakta Skatteverket via e-post finansiella.konton@skatteverket.se innan uppgifterna skickas in. 

Vid sådan rapportering ska FATCA XML Schema v2.0 samt senaste utgåvan (se ovan) av teknisk beskrivning och User Guides användas. Teknisk beskrivning och User Guide för gamla år finns nedan som referens, men dessa ska inte längre användas.

Skatteverket

Till toppen