På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är färdigbyggda har kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostadshus är befriade från fastighetsavgift. Fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder har statlig fastighetsskatt.

1. Kommunal fastighetsavgift

Alla bostäder i hyreshus, ägarlägenheter och småhus har kommunal fastighetsavgift .

Fastighetsavgiften blir aldrig högre än ett bestämt takbelopp. Detta takbelopp är indexbundet och följer de årliga förändringarna av inkomstbasbeloppet. Nybyggda bostäder är befriade från fastighetsavgift.

Hyreshus

I deklarationen 2016 (inkomståret 2015) har hyreshus fastighetsavgift med ett fast maxbelopp på 1 243 kronor för varje bostadslägenhet, men om 0,3 procent av 2015 års taxeringsvärde på bostadsbyggnaden och tomtmarken ger en lägre avgift ska du betala det i stället.

Ägarlägenheter

I deklarationerna 2011-2015 (inkomståren 2010-2014) är alla färdigbyggda ägarlägenheter helt befriade från fastighetsavgift eftersom de är nybyggda.

I deklarationen 2016 (inkomståret 2015) gäller det här:

 • Ägarlägenhet med nybyggnadsår 2009 får halv kommunal fastighetsavgift med ett takbelopp på 3 631 kr, men om 0,375 % av taxeringsvärdet för 2015 på ägarlägenheten ger en lägre avgift ska du betala den i stället.
 • Ägarlägenheter med nybyggnadsår 2010-2014 är helt befriade från fastighetsavgift.

Ägarlägenhetsfastighet är en helt ny typ av fastighet som har kunnat bildas från och med den 1 maj 2009. Första gången en ägarlägenhet har blivit fastighetstaxerad är 2010. De ägarlägenheter som då har taxerats som färdigbyggda och tilldelats värdeåret (nybyggnadsåret) 2009.


Nybyggda bostäder 2011 och tidigare får avgiftsminskning i 10 år

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren och får halv avgift de därpå följande fem åren.

I deklarationen 2015 är de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts ett värdeår (nybyggnadsår) 2009-2011 helt avgiftsbefriade och de med värdeår (nybyggnadsår) 2004-2008 får halv fastighetsavgift.

Nybyggda bostäder 2012 och senare får hela avgiftsbefrielse i 15 år

Från och med deklarationen 2014 (inkomståret 2013) införs nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att ha hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas.

Bostadsfastigheter med värdeår (nybyggnadsår) 2004-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna. De fortsätter avgiftsminskningen som tidigare.

I broschyren Fastighetsskatt och fastighetsavgift (SKV 296) hittar du mer om avgiftsbefrielse. Ladda ner broschyren via länken nedan.

2. Statlig fastighetsskatt

Hyreshusfastigheter

Den statliga fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet för

 • obebyggd tomtmark för hyreshus
 • bostäder som är taxerade som under uppförande och tillhörande tomtmark.
 • tomtmark som är bebyggd enbart med bostadsbyggnad som har annan ägare (t.ex. arrendetomt)
 • tomtmark som är bebyggd enbart med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde (pga. att byggnadsvärdet inte blir minst 50 000 kronor).

Fastighetsskatten är 1,0 procent av taxeringsvärdet för

 • alla byggnadsenheter med lokaler och tillhörande tomtmark.

Ägarlägenheter

Den statliga fastighetsskatten är 1,0 procent av taxeringsvärdet för

 • obebyggd tomtmark för ägarlägenheter
 • ägarlägenheter som är taxerade som under uppförande och tillhörande tomtmark.
 • tomtmark som är bebyggd enbart med ägarlägenhet som har annan ägare (t.ex. arrendetomt)
 • tomtmark som är bebyggd enbart med ägarlägenheter som saknar byggnadsvärde (pga. att byggnadsvärdet inte blir minst 50 000 kronor).

Industrifastigheter

Industrifastigheter får statlig fastighetsskatt med

 • för industrienheter 0,5 procent av taxeringsvärdet
 • för industrienheter med täktmark 0,5 procent av taxeringsvärdet

Elproduktionsenheter

Elproduktionsenheter får statlig fastighetsskatt med

 • 2,2 procent av taxeringsvärdet för vattenkraftverk (sänkning av skatten är beslutad till 1,6 procent 1 januari 2018, 1,0 procent 1 januari 2019 och 0,5 procent 1 januari 2020)
 • 0,2 procent av taxeringsvärdet för vissa ägare till vindkraftverk (se ställningstagandet Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk, Dnr 131 143176-15/111 för mer information)
 • 0,5 procent av taxeringsvärdet för övriga värmekraftverk samt tomtmark till vindkraftverk med typkod 718.
Skatteverket

Till toppen