På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Debiterad preliminärskatt

Här finns information om debiterad preliminärskatt och preliminär inkomstdeklaration. Du får bland annat veta när, hur och varför du ska betala debiterad preliminärskatt.

Som företagare ansvarar du själv för att betala din preliminära skatt. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Skatteverket beslutar i början av varje beskattningsår hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala. Aktuella datum och belopp som du ska betala framgår av ditt beslut. Dina tidigare beslut hittar du i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. 

Om du behöver ändra din debiterade preliminärskatt gör du det genom att lämna en preliminär inkomstdeklaration.

Använd tjänsten

Flera uppgifter fylls i automatiskt och handläggningstiden blir oftast kortare än om du använder en blankett. Du kan även se dina tidigare beslut.

Öppettider: 07-05

Svar på vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om debiterad preliminärskatt och preliminär inkomstdeklaration. Svaren riktar sig till dig som redan har en debiterad preliminärskatt. Du får bland annat veta när, hur och varför du ska betala debiterad preliminärskatt.

Starta företag

Här finns information om debiterad preliminärskatt särskilt riktad till dig som nyligen startat eller ska starta företag.

Avsluta företag

Här finns information om debiterad preliminärskatt särskilt riktad till dig som nyligen avslutat eller ska avsluta företag.

Svar på vanliga frågor

Varför ska jag betala debiterad preliminärskatt?

Om du har en arbetsgivare eller pensionsutbetalare som betalar ut lön eller pension till dig, betalar dessa in din preliminärskatt (A-skatt). Du som har F-skatt (till exempel enskilda näringsidkare och aktiebolag) eller SA-skatt (till exempel delägare i handelsbolag) ska själv betala din preliminärskatt. Har du FA-skatt (enskild näringsverksamhet och en vanlig anställning) betalar din arbetsgivare preliminärskatt på din lön, men för din näringsverksamhet är du själv ansvarig för att betala din preliminärskatt.

När du själv ansvarar för att betala din preliminärskatt gör du det genom en så kallad debiterad preliminärskatt. Du ska betala preliminärskatten med lika stora belopp varje månad under samma år som du har inkomsten, alltså beskattningsåret, i regel den 12:e varje månad. Den debiterade preliminärskatten ska vara så nära den beräknade slutliga skatten som möjligt.

Hur mycket ska jag betala i debiterad preliminärskatt?

Skatteverket skickar beslut om hur mycket du ska betala i början av beskattningsåret. Hur din debiterade preliminärskatt beräknats ser du på framsidan av ditt beslut under rubriken Motivering. Om du är ansluten till en digital brevlåda skickar vi beslutet dit, annars får du det med vanlig post. Du kan också logga in i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration för att se ditt beslut. Du kan se, spara och skriva ut dina senaste åtta beslut via tjänsten.

Digital brevlåda

Välj en digital brevlåda så får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper.

När ska jag betala den debiterade preliminärskatten?

Du ska betala den debiterade preliminärskatten med lika stort belopp varje månad under beskattningsåret, i regel den 12:e varje månad. Om den 12:e infaller på en helg är det nästa vardag som gäller. Du kan se de exakta datumen och belopp i det beslut vi skickat till dig. Detta, samt dina tidigare beslut om debiterad preliminärskatt, finns tillgängliga i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration.

I funktionen Viktiga datum kan du se alla viktiga datum för dig som har företag.

Hur betalar jag in den debiterade preliminärskatten?

I det beslut du har fått kan du läsa hur mycket du ska betala varje månad samt vilka förfallodagar som gäller. Du måste själv betala in den debiterade preliminärskatten i tid till varje förfallodag, du kommer alltså inte att få någon faktura på beloppet. Betala till Skatteverkets bankgiro. Du kan betala via internet, via tjänsten leverantörsbetalningar eller med inbetalningskort.

Vad händer om jag inte betalar den debiterade preliminärskatten?

Om du inte betalar preliminärskatten i tid kan det medföra att du får ett underskott på ditt skattekonto och att du får betala kostnadsränta. Den obetalda skatten kan även överlämnas till Kronofogden. Obetalda skatter är dessutom ett skäl för att återkalla ditt godkännande för F-skatt, vilket kan påverka dina möjligheter att fortsätta att bedriva din näringsverksamhet.

Beloppet verkar inte rimligt. Hur ändrar jag det?

Om du behöver ändra preliminärskatten ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. 

Lämna nya uppgifter med e-tjänst

  1. Logga in i tjänsten Preliminär inkomstdeklaration
  2. Fyll i de uppgifter som gäller för det här beskattningsåret
  3. Skicka in din preliminära inkomstdeklaration
  4. Fortsätt att betala enligt det beslut du redan fått tills du får ett nytt beslut

Lämna nya uppgifter med blankett

Om du inte har någon e-legitimation kan du lämna uppgifterna via någon av våra blanketter för preliminär inkomstdeklaration.

Hur ska jag veta hur mycket jag kommer att tjäna?

Det kan vara svårt att förutse sitt resultat. I tjänsten Preliminär inkomstdeklaration finns en beräkningshjälp när du ska räkna ut ditt överskott. I tjänsten kan du också beräkna din debiterade preliminärskatt utifrån de uppgifter du fyller i. Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket eller för lite i preliminärskatt.

Hur får jag tillbaka pengarna om jag betalat för mycket?

Året efter beskattningsåret deklarerar du dina inkomster i en inkomstdeklaration och den slutliga skatten bestäms. Den slutliga skatten stäms av mot den debiterade preliminärskatten som du har betalat in och Skatteverket skickar därefter ett slutskattebesked till dig. Om du har betalat för lite får du kvarskatt, har du betalat för mycket får du skatt tillbaka.

Om du märker att du betalat in för mycket preliminärskatt redan innan du får slutskattebeskedet kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Då kan Skatteverket fatta beslut så att du får det du betalat för mycket återbetalt till ditt skattekonto. Du kan lämna in en preliminär inkomstdeklaration ända fram till sex månader efter beskattningsårets slut.

Vad ska jag fylla i när jag lämnar preliminär inkomstdeklaration?

Den debiterade preliminärskatten ska så nära som möjligt motsvara den beräknade slutliga skatten. Du ska varken betala för mycket eller för lite preliminärskatt. För att Skatteverket ska kunna göra en så korrekt beräkning som möjligt av din debiterade preliminärskatt måste du lämna uppgift om allt som är aktuellt för dig. Den preliminära inkomstdeklarationen kan ses som en förtida inkomstdeklaration. Har du, förutom överskott av näringsverksamhet, exempelvis även lön från en arbetsgivare och ränteutgifter, ska du även fylla i det i din preliminära inkomstdeklaration.

Varför ska jag betala fast jag inte har något företag längre?

När du avregistrerar ditt företag ändras inte din debiterade preliminärskatt automatiskt. Du behöver därför ta ställning till om den behöver ändras och vid behov lämna in en preliminär inkomstdeklaration. I den preliminära inkomstdeklarationen behöver du fylla i vilket överskott du beräknar för ditt sista beskattningsår samt eventuella övriga uppgifter som vi behöver för att göra ett korrekt beslut om debiterad preliminärskatt. Skriv under "Övriga upplysningar" att verksamheten ska eller har avslutas. Tänk på att det vid avslut av verksamhet blir aktuellt att återföra eventuella periodiseringsfonder.

Förutom att lämna preliminär inkomstdeklaration när du avslutar ditt företag måste du, om du inte redan gjort det, även avregistrera företaget på Verksamt.se. Du kan även använda blankett Ändringsanmälan (SKV 4639).

Skatteverket

Till toppen