På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Sälja tjänster till länder utanför EU

När du säljer tjänster till köpare från länder utanför EU är det i de flesta fall olika regler beroende på om du säljer till företag eller privatpersoner. Om du säljer till företagare ska du under vissa förutsättningar sälja tjänsten utan svensk moms och om du säljer till privatpersoner ska du i regel sälja tjänsten med svensk moms.

Här har vi samlat några av de vanligaste situationerna och det viktigaste du behöver tänka på när du säljer tjänster till köpare i länder utanför EU.

För att veta om du ska ta ut moms eller inte på dina tjänster och hur du ska deklarera din försäljning behöver du läsa samtliga steg i detta avsnitt.

Så här vet du om du ska ta ut svensk moms eller inte

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller ett annat land ska du ta ställning till följande:

 • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
 • Vad är det för typ av tjänst?

Om köparen är en beskattningsbar person, till exempel ett företag, eller en icke beskattningsbar person, till exempel en privatperson

Först måste du avgöra om den du säljer till är en beskattningsbar person eller inte. Med beskattningsbar person menas i de flesta fall ett företag. Med beskattningsbar person utanför EU menas en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet utanför EU.


Det är du som säljare som ska visa att köparen är en beskattningsbar person som är etablerad i ett land utanför EU. Detta kan du visa med bland annat följande handlingar:

 • en handling som visar köparens momsregistrering i ett land utanför EU.
 • en annan företagsregistreringshandling från en myndighet i det land där köparen är etablerad som visar att köparen är en beskattningsbar person.
 • en utskrift från internet, till exempel från köparens webbplats, som visar att köparen är en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU.

Typen av tjänst avgör

Typen av tjänst avgör om du kan följa någon av huvudreglerna eller om du behöver ta hänsyn till någon av undantagsreglerna. Det finns två huvudregler för var en tjänst anses omsatt och ska beskattas. En som gäller försäljning till beskattningsbara personer och en som gäller försäljning till icke beskattningsbara personer. Från dessa huvudregler finns ett antal undantag. Vid vissa undantag kan du som säljare bli skyldig att ta ut moms i ett annat land.

Så här ska du redovisa i momsdeklarationen

När du sålt tjänster till en beskattningsbar person i ett land utanför EU ska du redovisa försäljningen (i svenska kronor) i ruta 40.

Huvudregel vid försäljning till företag (beskattningsbara personer)

Huvudregeln när du säljer tjänster till någon som är en beskattningsbar person är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet.

För att bestämma beskattningsland enligt denna huvudregel måste du avgöra

 • om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person
 • var köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls.

Villkoret att köparen ska agera i egenskap av beskattningsbar person innebär att köpet ska göras för verksamheten. Om så inte är fallet, till exempel om tjänsten är avsedd enbart för privat användning, anses försäljningen ha skett till en icke beskattningsbar person.

Om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person måste du bedöma i vilket land köparen har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandhålls. Om detta finns utomlands, är tjänsten omsatt utomlands och svensk moms ska inte tas ut. Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe är tjänsten omsatt där köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. En beskattningsbar person kan ha flera fasta etableringar i olika länder. I sådana fall måste du avgöra vilken etablering som har gjort inköpet av tjänsten.

Om tjänsten enligt förutsättningarna ovan är omsatt utomlands så ska du inte ta ut svensk moms vid försäljningen.

Huvudregel vid försäljning till privatpersoner (icke beskattningsbara personer)

Huvudregeln när du säljer tjänster till en icke beskattningsbar person är att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där du som säljer tjänsten har din verksamhet. Det innebär att du som säljare med säte eller etablering i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

Så här ska du redovisa i momsdeklarationen

När du sålt tjänster enligt huvudregeln till en icke beskattningsbar person i ett land utanför EU ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Undantag från huvudreglerna

Här kan du läsa om vilka tjänster som är undantagna från huvudreglerna. Om du inte hittar din tjänst bland dessa undantag omfattas den av någon av huvudreglerna.

Undantag från bägge huvudreglerna

Följande undantag gäller både när du säljer tjänster till beskattningsbara och till icke beskattningsbara personer (företag och privatpersoner).

Fastighetstjänster

Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns.

Exempel på tjänster med anknytning till fastigheter är bygg- och anläggningsarbeten, lokalstädning, uthyrning av rum i hotellrörelser och fastighetsmäklartjänster.

Persontransporter

Persontransporter är omsatta i Sverige om transporten i sin helhet genomförs här. Persontransporter mellan Sverige och andra länder anses omsatta utomlands.

Inträden till evenemang (till exempel konserter, sportevenemang och mässor)

Vid inträde till evenemang som är

 • kulturella
 • konstnärliga
 • idrottsliga
 • vetenskapliga
 • pedagogiska
 • av underhållningskaraktär, eller
 • liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar
  är själva entréavgiften alltid omsatt där evenemanget faktiskt äger rum.

Äger evenemanget rum i Sverige ska du ta ut svensk moms för inträdet. Exempel på sådana evenemang är shower, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, marknader, nöjesparker, konserter, utställningar, sportevenemang såsom matcher eller tävlingar och mässor.

Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du säljer cateringtjänster som utförs i till exempel Norge gäller norska bestämmelser.
Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands. Särskilda bestämmelser gäller för restaurangverksamhet ombord på tåg.

För att du ska anses tillhandahålla en restaurang- eller cateringtjänst ska det, förutom mat och/eller dryck, ingå olika tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat och/eller dryck. Exempel på sådana tjänster är dukning, servering, avdukning, diskning och rätt att använda särskild lokal och utrustning i form av bord och stolar.

Korttidsuthyrning av transportmedel (till exempel bilhyra)

Tjänsten att hyra ut ett transportmedel, till exempel en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om ett företag eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut svensk moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är motsvarande tidsgräns 90 dagar.

Om du hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar är det långtidsuthyrning. För långtidsuthyrning till företag gäller huvudregeln. För långtidsuthyrning till någon som inte är ett företag gäller speciella regler, se mer under rubriken Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner > Långtidsuthyrning av transportmedel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner

Följande undantag gäller endast när du säljer tjänster till icke beskattningsbara personer (till exempel privatpersoner).

Förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster till privatpersoner anses omsatta där den förmedlade varan eller tjänsten (huvudtransaktionen) är omsatt. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Varutransporter utanför EU

Varutransporter som till någon del sker utanför EU är omsatta utomlands om köparen är en privatperson.

Kulturella och liknande tjänster

Tjänster i samband med aktiviteter som är

 • kulturella,
 • konstnärliga,
 • idrottsliga,
 • pedagogiska,
 • vetenskapliga,
 • av underhållningskaraktär, eller
 • liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar

är omsatta i det land där de faktiskt utförs, om den som köper tjänsten är en privatperson. Detsamma gäller för tjänster som är underordnade sådana tjänster. Begreppet aktivitet omfattar även andra tjänster än sådana som utgör inträde till evenemang. Exempel på sådana aktiviteter är att ge någon möjlighet att utöva en idrottslig aktivitet, till exempel försäljning av liftkort till en slalombacke.

Transportanknutna tjänster

Transportanknutna tjänster, exempelvis lastning eller lossning, anses omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är en privatperson.

Arbete på varor (lös egendom)

Tjänster som består av arbete på vara eller värdering av vara som utgör lös egendom anses omsatta i det land där de fysiskt utförs, om köparen är en privatperson. En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom.

Digitala tjänster

Försäljning av digitala tjänster, det vill säga elektroniska tjänster, telekommunikation samt radio- och TV-sändningar, till privatpersoner är omsatta i det land köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas (fortsättningsvis bosatt).

Det kan vara svårt för säljaren att veta var köparen är bosatt. Därför har det vid försäljning av digitala tjänster införts regler som förenklar för säljaren att avgöra i vilket land köparen är bosatt.

Reglerna innebär följande:
Om tjänsten kräver att köparen är fysiskt närvarande på en specifik plats, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, antas att köparen är bosatt på denna plats.

Om tjänsten säljs via en fast marklinje antas att köparen är bosatt på den plats där den fasta marklinjen är installerad.

Om tjänsten säljs via ett mobilt nät antas att köparen är bosatt i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.

Om tjänsten kräver en dekoder eller ett programkort antas att köparen är bosatt på den plats där dekodern eller liknande anordning finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där.

Om någon av dessa förutsättningar inte kan användas ska du ha två olika bevishandlingar som visar var köparen bor. Sådana bevishandlingar kan vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du har tillgång till.

Långtidsuthyrning av transportmedel (till exempel bilhyra)

Om du hyr ut ett transportmedel, till exempel en bil, för längre tid än 30 dagar är det långtidsuthyrning. Hyr du ut ett fartyg är gränsen 90 dagar för att det ska anses vara långtidsuthyrning.

Tjänster som avser långtidsuthyrning av transportmedel till privatpersoner är omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.
Om långtidsuthyrningen avser en fritidsbåt och

 • fritidsbåten levereras i ett EU-land,
 • du har ditt säte eller är etablerad i det EU-landet, och
 • tjänsten tillhandahålls från det sätet eller den etableringen

är beskattningslandet dock det EU-land som leveransen sker i.

Uthyrning som är kortare än 30 respektive 90 dagar anses som korttidsuthyrning. För korttidsuthyrning gäller andra regler, se under rubriken Undantag från bägge huvudreglerna > Korttidsuthyrning av transportmedel.

Diverse tjänster

Om du säljer någon av nedan uppräknade tjänster till privatpersoner är dom omsatta i det land utanför EU där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

 1. Överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter
 2. Reklam- och annonseringstjänster.
 3. Tjänster av rådgivare, ingenjörer, konsultbyråer, jurister och revisorer och andra liknande tjänster samt databehandling och tillhandahållande av information.
 4. Bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvaringsutrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster.
 5. Tillhandahållande av arbetskraft.
 6. Uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel.
 7. Förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i punkten 1 eller från att utöva viss verksamhet.
 8. Tillträde till och överföring eller distribution genom
  a) ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller ett gasnät som är anslutet till ett sådant system,
  b) ett system för el, eller
  c) ett nät för värme eller kyla.
 9. Tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i punkten 8.

De ovan uppräknade tjänsterna ska dock anses vara omsatta inom landet, om de faktiskt används och utnyttjas i Sverige.

Tjänster omsatta utomlands oavsett huvudregel eller undantag

Om en tjänst är omsatt i Sverige enligt någon av huvudreglerna eller undantagen ovan kan den ändå anses omsatt utomlands. Detta gäller för följande tjänster:

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg, är omsatta utomlands både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Varutransporter

Varutransporter och tillhörande tjänster, till exempel lastning och lossning, som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Detta gäller varutransporttjänster som

 • utförs i direkt samband med export, eller
 • utförs i samband med import av varor, när de importerade varorna inte tullbeskattas till exempel på grund av att de tillfälligt läggs i skatteupplag.

Detta gäller både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Arbete på varor (lös egendom)

Tjänster som består av arbete på vara eller värdering av vara som utgör lös egendom anses omsatta utomlands om följande tre förutsättningar är uppfyllda:

 • egendomen har köpts eller importerats för att sådant arbete ska utföras inom EU
 • egendomen ska efter att arbetet har utförts transporteras ut ur E
 • transporten ut ur EU ska ske av dig som säljare eller din kund, om denne inte är etablerad inom landet, eller på uppdrag av dig eller en sådan kund.

Detta gäller både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Förmedlingstjänster till företag (beskattningsbara personer)

En förmedlingstjänst som du säljer till ett företag och som enligt huvudregeln skulle vara omsatt här i landet anses ändå omsatt utomlands när den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt utanför EU. I övriga fall omfattas förmedlingstjänster som säljs till företag av huvudregeln.

Varutransporter, transportanknutna tjänster och arbete på varor som utförs utanför EU till företag (beskattningsbara personer)

Vissa tjänster som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige när köparen är ett företag kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Detta gäller för

 • varutransporttjänster,
 • transportanknutna tjänster (till exempel lastning och lossning), och
 • tjänster som består av arbete på vara (till exempel reparation) eller värdering av vara som utgör lös egendom, om tjänsterna uteslutande utnyttjas utanför EU.

Så här redovisar du när du sålt tjänster enligt undantagsreglerna

Om du sålt tjänster som är omsatta i Sverige enligt någon av undantagsreglerna ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Om du sålt tjänster som inte är omsatta i Sverige ska du inte ta ut någon svensk moms. Du redovisar försäljningen i svenska kronor i ruta 40 i din momsdeklaration.

Om du sålt tjänster som är omsatta i ett annat land kan du bli tvungen att ta ut moms i det andra landet. För att veta detta behöver du kontakta det landets skattemyndighet.

Så här redovisar du om du sålt fastighetstjänster

Om du sålt fastighetstjänster till en utländsk köpare och fastigheten är belägen i Sverige ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Om din utländske köpare bedriver byggverksamhet i Sverige, och fastigheten som din fastighetstjänst avser är belägen här, gäller dock omvänd skattskyldighet. Då ska köparen momsregistrera sig i Sverige och redovisa och betala moms. Försäljningen redovisar du i ruta 41 i momsdeklarationen.

Om du sålt fastighetstjänster till en utländsk köpare och fastigheten är belägen i ett annat land kan du bli tvungen att ta ut moms i det andra landet. För att veta detta behöver du kontakta det landets skattemyndighet.

Ytterligare information om att sälja tjänster till andra länder

Våra e-tjänster

I den här tjänsten kan

 • företag och arbetsgivare lämna moms- och arbetsgivardeklarationer
 • läsombud läsa företagets moms- och arbetsgivaruppgifter 
 • företag och arbetsgivare välja bort pappersblanketten.
Skatteverket

Till toppen