På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Undantagsregler vid tjänstehandel inom EU

Här kan du läsa om vilka tjänster som är undantagna från huvudreglerna. Om du inte hittar din tjänst bland dessa undantag omfattas den av någon av huvudreglerna.

Undantag från bägge huvudreglerna

Följande undantag gäller både när du säljer tjänster till beskattningsbara och till icke beskattningsbara personer (företag och privatpersoner).

Fastighetstjänster

Tjänster med anknytning till en fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns.

Exempel på tjänster med anknytning till fastigheter är bygg- och anläggningsarbeten, lokalstädning, uthyrning av rum i hotellrörelser och fastighetsmäklartjänster.

Persontransporter

Persontransporter är omsatta i Sverige om transporten i sin helhet genomförs här. Persontransporter mellan Sverige och andra länder anses omsatta utomlands.

Inträden till evenemang (till exempel konserter, sportevenemang och mässor)

Vid inträde till evenemang som är

 • kulturella
 • konstnärliga
 • idrottsliga
 • vetenskapliga
 • pedagogiska
 • av underhållningskaraktär, eller
 • liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar

är själva inträdet (entréavgiften) alltid omsatt där evenemanget faktiskt äger rum. Äger evenemanget rum i Sverige ska du ta ut svensk moms för inträdet. Exempel på sådana evenemang är:

 • teaterföreställningar, cirkusföreställningar, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang,
 • idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar,
 • pedagogiska och vetenskapliga evenemang såsom konferenser och seminarier.

Restaurang- och cateringtjänster

Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna utförs fysiskt. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du säljer cateringtjänster som utförs i till exempel Danmark gäller danska bestämmelser.

Restaurangtjänster som omsätts ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik är alltid omsatta utomlands. Särskilda bestämmelser gäller för restaurangverksamhet ombord på tåg.

För att du ska anses tillhandahålla en restaurang- eller cateringtjänst ska det, förutom mat och/eller dryck, ingå olika tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat och/eller dryck. Exempel på sådana tjänster är dukning, servering, avdukning, diskning och rätt att använda särskild lokal och utrustning i form av bord och stolar.

Korttidsuthyrning av transportmedel (till exempel bilhyra)

Tjänsten att hyra ut ett transportmedel, till exempel en bil, i högst 30 dagar anses omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om ett företag eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut svensk moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är motsvarande tidsgräns 90 dagar.

Om du hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar är det långtidsuthyrning. För långtidsuthyrning till företag gäller huvudregeln. För långtidsuthyrning till någon som inte är ett företag gäller speciella regler, se mer under rubriken Långtidsuthyrning av transportmedel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner

Följande undantag gäller endast när du säljer tjänster till icke beskattningsbara personer (till exempel privatpersoner).

Förmedlingstjänster

Förmedlingstjänster till privatpersoner anses omsatta där den förmedlade varan eller tjänsten (huvudtransaktionen) är omsatt. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Förmedling innebär att till exempel A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finns en huvudtransaktion (till exempel en försäljning av en vara).

Varutransporter inom EU

Varutransporter som görs inom Sverige för privatpersoner anses omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EU-länder för privatpersoner anses omsatta i det land där transporten börjar. Det innebär till exempel att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms.

Kulturella och liknande tjänster 

Tjänster i samband med aktiviteter som är

 • kulturella,
 • konstnärliga,
 • idrottsliga,
 • pedagogiska,
 • vetenskapliga,
 • av underhållningskaraktär, eller
 • liknande dem som räknats upp ovan, till exempel mässor och utställningar

är omsatta i det land där de faktiskt utförs, om den som köper tjänsten är en privatperson. Detsamma gäller för tjänster som är underordnade sådana tjänster. Begreppet aktivitet omfattar även andra tjänster än sådana som utgör inträde till evenemang. Exempel på sådana aktiviteter är att ge någon möjlighet att utöva en idrottslig aktivitet, till exempel försäljning av liftkort till en slalombacke.

Transportanknutna tjänster

Transportanknutna tjänster, exempelvis lastning eller lossning, anses omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är en privatperson.

Arbete på varor (lös egendom)

Tjänster som består av arbete på vara eller värdering av vara som utgör lös egendom anses omsatta i det land där de fysiskt utförs, om köparen är en privatperson. En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom. 

Digitala tjänster 

Försäljning av digitala tjänster, det vill säga elektroniska tjänster, telekommunikation samt radio- och TV-sändningar, till privatpersoner är omsatta i det land köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas (fortsättningsvis bosatt). Det kan vara svårt för säljaren att veta var köparen är bosatt. Därför har det vid försäljning av digitala tjänster införts regler som förenklar för säljaren att avgöra i vilket land köparen är bosatt.

Reglerna innebär följande:

Om tjänsten kräver att köparen är fysiskt närvarande på en specifik plats, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, antas att köparen är bosatt på denna plats.

Om tjänsten säljs via en fast marklinje antas att köparen är bosatt på den plats där den fasta marklinjen är installerad.

Om tjänsten säljs via ett mobilt nät antas att köparen är bosatt i det land som identifieras genom det mobila landsnumret för det SIM-kort som används när tjänsterna tas emot.

Om tjänsten kräver en dekoder eller ett programkort antas att köparen är bosatt på den plats där dekodern eller liknande anordning finns eller, om den platsen inte är känd, den plats dit programkortet skickas för att användas där.

Om någon av dessa förutsättningar inte kan användas ska du ha två olika bevishandlingar som visar var köparen bor. Sådana bevishandlingar kan vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du har tillgång till.

Det är du som säljare av tjänsterna som är ansvarig för att redovisa och betala momsen i de EU-länder tjänsterna är omsatta i. Detta sker antingen genom att du momsregistrerar dig i aktuellt EU-land eller genom en så kallad Mini One Stop Shop, MOSS.

Långtidsuthyrning av transportmedel (till exempel bilhyra)

Om du hyr ut ett transportmedel, till exempel en bil, för längre tid än 30 dagar är det långtidsuthyrning. Hyr du ut ett fartyg är gränsen 90 dagar för att det ska anses vara långtidsuthyrning.

Tjänster som avser långtidsuthyrning av transportmedel till privatpersoner är omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.   Om långtidsuthyrningen avser en fritidsbåt och

 • fritidsbåten levereras i ett EU-land,
 • du har ditt säte eller är etablerad i det EU-landet, och
 • tjänsten tillhandahålls från det sätet eller den etableringen

är beskattningslandet dock det EU-land som leveransen sker i.

Uthyrning som är kortare än 30 respektive 90 dagar anses som korttidsuthyrning. För korttidsuthyrning gäller andra regler, se under rubriken Korttidsuthyrning av transportmedel.

Om du bara säljer tjänster som är omsatta i Sverige till privatpersoner och du inte hittar den typ av tjänst du säljer i listan ovan kan du gå till informationen om huvudregeln.

Tjänster omsatta utomlands oavsett huvudregel eller undantag

Om en tjänst är omsatt i Sverige enligt någon av huvudreglerna eller undantagen ovan kan den ändå anses omsatt utomlands. Detta gäller för följande tjänster:

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik

Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg, är omsatta utomlands både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Varutransporter

Varutransporter och tillhörande tjänster, till exempel lastning och lossning, som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Detta gäller varutransporttjänster som

 • utförs i direkt samband med export, eller
 • utförs i samband med import av varor, när de importerade varorna inte tullbeskattas till exempel på grund av att de tillfälligt läggs i skatteupplag.

Detta gäller både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Arbete på varor (lös egendom)   

Tjänster som består av arbete på vara eller värdering av vara som utgör lös egendom anses omsatta utomlands om följande tre förutsättningar är uppfyllda:

 • egendomen har köpts eller importerats för att sådant arbete ska utföras inom EU
 • egendomen ska efter att arbetet har utförts transporteras ut ur EU
 • transporten ut ur EU ska ske av dig som säljare eller din kund, om denne inte är etablerad inom landet, eller på uppdrag av dig eller en sådan kund.

Detta gäller både när du säljer sådana tjänster till företag och till privatpersoner (beskattningsbara och icke beskattningsbara personer).

Förmedlingstjänster till företag (beskattningsbara personer)

En förmedlingstjänst som du säljer till ett företag och som enligt huvudregeln skulle vara omsatt här i landet anses ändå omsatt utomlands när den vara eller tjänst som förmedlas är omsatt utanför EU. I övriga fall omfattas förmedlingstjänster som säljs till företag av huvudregeln.

Varutransporter, transportanknutna tjänster och arbete på varor som utförs utanför EU till företag (beskattningsbara personer)

Vissa tjänster som enligt huvudregeln är omsatta i Sverige när köparen är ett företag kan i vissa fall ändå anses vara omsatta utomlands. Detta gäller för

 • varutransporttjänster,
 • transportanknutna tjänster (till exempel lastning och lossning), och
 • tjänster som består av arbete på vara (till exempel reparation) eller värdering av vara som utgör lös egendom,

om  tjänsterna uteslutande utnyttjas utanför EU.

Om du inte hittar den typ av tjänst du säljer i listan ovan kan du gå till informationen om huvudregeln.

Så här redovisar du när då sålt tjänster enligt undantagsreglerna

Om du sålt tjänster som är omsatta i Sverige enligt någon av undantagsreglerna ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Om du sålt tjänster som inte är omsatta i Sverige enligt någon av undantagsreglerna ska du inte ta ut någon svensk moms. Du redovisar försäljningen (i SEK) i ruta 40 i din momsdeklaration.

Om du sålt tjänster som är omsatta i ett annat land kan du bli tvungen att ta ut moms i det andra landet. För att veta detta behöver du kontakta det landets skattemyndighet.

Du behöver inte lämna någon periodisk sammanställning i dessa fall.

Så här redovisar du om du sålt fastighetstjänster

Om du sålt fastighetstjänster till en utländsk köpare och fastigheten är belägen i Sverige ska du ta ut svensk moms och redovisa försäljningen i din momsdeklaration. Försäljningen redovisar du i ruta 05 och den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller för den sålda tjänsten.

Om din utländske köpare bedriver byggverksamhet i Sverige, och fastigheten som din fastighetstjänst avser är belägen här, gäller dock omvänd skattskyldighet. Då ska köparen momsregistrera sig i Sverige och redovisa och betala moms. Försäljningen redovisar du i ruta 41 i momsdeklarationen.

Om du sålt fastighetstjänster till en köpare i ett annat EU-land och fastigheten är belägen i ett annat land kan du bli tvungen att ta ut moms i det andra landet. För att veta detta behöver du kontakta det landets skattemyndighet.

Du behöver inte lämna någon periodisk sammanställning i dessa fall.

Skatteverket

Till toppen