På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Har du satt av till periodiseringsfond ett år då du har vinst kan du återföra fonden ett senare år då du redovisar förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.

Det belopp som satts av behöver du inte sätta in på något konto. Du får sätta av högst 30 procent av inkomsten i närings­verksamheten beräknat på särskilt sätt, se nedan. Belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Du kan själv välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Avsatta belopp till periodiseringsfond är personliga och kan således inte föras åter av någon annan, till exempel make. Du sätter av till periodiseringsfond i deklarationen, inte i bokföringen.

Regler för att sätta av

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Regler för att återföra

Om du gjort en avsättning till periodiseringsfond kan du själv bestämma när och hur stor del du vill återföra till beskattning. När du återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp.

För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha sex fonder samtidigt. Du måste däremot återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att bedriva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs.

För mer information om när en näringsverksamhet ska anses avslutad, se Skatteverkets ställningstagande När ska en näringsverksamhet anses avslutad, dnr 131 581509-05/111.

» Ställningstagande, När ska en näringsverksamhet anses avslutadlänk till annan webbplats

På samma sätt ska periodiseringsfonderna återföras om du för över din näringsverksamhet till ett handelsbolag som du är eller blir delägare i. I vissa fall kan du ansöka om särskild skatteberäkning och på så sätt få betala en lägre skatt när du slutar med verksamheten. Läs mer i avsnittet Ackumulerad inkomst under rubriken Näringsverksamhet.

» Ackumulerad inkomst

Att föra över periodiseringsfond

Om du tagit över en periodiseringsfond ska du lämna uppgift om detta på blankett N7 - Övertagande - Fonder och fördelningsbelopp (SKV 2170).

» N7 - Övertagande - Fonder och fördelningsbelopp (SKV 2170)

Till annan fysisk person

Om du genom arv, testamente, gåva eller bodelning, för över hela din näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren till en fysisk person som bor i Sverige, kan denna även helt eller delvis ta över en periodiseringsfond.

Till aktiebolag

Om du vill föra över din enskilda näringsverksamhet till ett aktiebolag som du är, eller blir, delägare i, får periodiseringsfonderna tas över av aktiebolaget under vissa förutsättningar.

Överföringen får inte leda till att uttagsbeskattning sker i näringsverksamheten. Det betyder att hela verksamheten ska tas över av aktiebolaget och att du själv inte får ta ut någon tillgång för eget bruk från den enskilda näringsverksamheten.

Du ska själv, av egna medel, skjuta till ett belopp i aktiebolaget som motsvarar de periodiseringsfonder som bolaget tar över. Beloppet du skjuter till får du inte räkna med som anskaffningsvärde för aktierna i ditt nya aktiebolag.

Aktiebolaget ska göra en avsättning i räkenskaperna för de periodiseringsfonder som tagits över.

Skatteverket

Till toppen