På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Bokföring och deklaration

Du som bedriver enskild näringsverksamhet är skyldig att bokföra alla affärshändelser löpande. Bokföringen ska avslutas med bokslut. Det finns olika former av bokslut; årsredovisning, årsbokslut och förenklat årsbokslut. Efter bokslutet ska du redovisa din inkomst av näringsverksamhet i en NE-bilaga

Från bokföring till deklaration

Så här kan man sammanfatta processen från bokföring till deklaration. Du börjar med att göra den löpande bokföringen.

Steg 2

Löpande bokföring

När du startar din enskilda näringsverksamhet ska du löpande bokföra allt som händer i ditt företag, till exempel om du säljer något till en kund, gör inköp till ditt företag eller hyr en lokal.

Du bokför för att kunna följa upp verksamheten och mäta ditt resultat. Bokföringen ligger till grund för till exempel momsdeklarationen och för att kunna beräkna din preliminära skatt.

» Läs mer om bokföring

Steg 2

Årsbokslut

När året är slut ska du summera hur året har gått genom ett årsbokslut. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen och enkelt sagt innebär det att du summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning och tillgångar och skulder i en balansräkning.

Ditt årsbokslut visar ditt bokförda resultat.

» Läs mer om bokslut

Steg 2

Bokfört resultat

Nu ska du redovisa det bokförda resultatet på en NE-bilaga. Ibland skiljer sig bokföringsreglerna från skattereglerna och du behöver göra justeringar för att få fram ditt skattemässiga resultat.

Steg 2

Skattemässiga justeringar

För vissa kostnader finns det en gräns för vad du skattemässigt får avdrag för. Har du till exempel bokfört representationskostnader med ett högre belopp än vad du skattemässigt får avdrag för ska du justera det bokförda resultatet på NE-bilagan.

Steg 2

Skattemässigt resultat

När du är klar med dina justeringar har du räknat fram ett skattmässigt resultat som Skatteverket beräknar din slutliga skatt på.

Skatteverket

Till toppen