startsida

Beräkna ditt reseavdrag

Här får du hjälp att beräkna ditt avdrag för resor till och från arbetet. I deklarationen för inkomståret 2023 gäller nya schablonbelopp för dina resor.

Att tänka på när du fyller i beräkningshjälpen

Om dina förutsättningar har varierat under året behöver du göra separata beräkningar i tjänsten för varje situation, och sedan lägga ihop de olika beloppen. Det gäller dig som

  • arbetar i skift
  • har bytt adress under året
  • byter färdmedel under samma resa eller byter färdsätt under året
  • får tillgång till och åker kollektivtrafik under senare delen av inkomståret
  • har oregelbundna arbetstider
  • har flera arbetsplatser eller flera arbetsgivare.