startsida

Beräkna ditt reseavdrag

Här kan du få hjälp att beräkna ditt avdrag för resor till och från arbetet. Beräkningshjälpen gäller inkomståret 2022, inför deklarationen 2023.

Riksdagen har beslutat att höja schablonbeloppet för resor till och från arbetet. Höjningen trädde i kraft den 1 januari 2023 och gäller i deklarationen som du lämnar under 2024.

Läs mer:
Så beräknar du ditt avdrag

Att tänka på när du fyller i beräkningshjälpen

När du fyller i avstånd till arbetet ska du ange avståndet enkel väg och använda enheten kilometer.

Beräkningstjänsten är anpassad till ett arbetspass per arbetsdag. En arbetsdag innebär tur och retur, alltså en resa till ditt arbete och en resa från ditt arbete.

Om du arbetar flera pass per dag, till exempel vid delad tur, måste du öka antal dagar du rest till och från arbetet under året. Eftersom en arbetsdag innebär en resa tur och retur behöver du lägga till de dagar som du har rest två gånger till och från arbetet under samma dag.

Om dina förutsättningar har varierat under året behöver du göra separata beräkningar i tjänsten för varje situation, och sedan lägga ihop de olika beloppen. Det gäller dig som

  • arbetar i skift
  • har bytt adress under året
  • byter färdmedel under samma resa eller byter färdsätt under året
  • får tillgång till och åker kollektivtrafik under senare delen av inkomståret
  • har oregelbundna arbetstider
  • har flera arbetsplatser eller flera arbeten.