På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Godkännande för F-skatt

Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet är som regel godkända för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter (egenavgifter) på ersättning för utfört arbete. På denna sida kan du bland annat läsa om hur du ansöker om F-skatt och vad det innebär att vara godkänd.

Du som både bedriver enskild näringsverksamhet och dessutom har inkomst av anställning behöver både vara godkänd för F-skatt och ha A-skatt, så kallad FA-skatt.

Ansök om godkännande för F-skatt eller FA-skatt så här:

 • Gå till verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Logga in på Mina sidor med din e-legitimation.
 • Klicka på registrera företag.
 • Starta Skatteverkets tjänst och följ anvisningarna.
 • Skicka in din ansökan

Om du inte har e-legitimation kan du istället använda en blankett.

Att vara godkänd för F-skatt

Godkännandet för F-skatt visar att du är en företagare som själv ansvarar för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för utfört arbete. Din uppdragsgivare ska inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. Istället betalar du själv dina skatter och egenavgifter genom att ha en debiterad preliminärskatt.

Om en uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på arbetsersättningen. Detta gäller oavsett om mottagaren bedriver enskild näringsverksamhet eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska den som betalar ut arbetsersättningen förutom att dra skatt även betala arbetsgivaravgifter.

För att uppdragsgivaren inte ska behöva betala dina skatter och avgifter behöver du alltså vara godkänd för F-skatt åtminstone när du och uppdragsgivaren kommer överens om ersättningen eller när ersättningen betalas ut. Det innebär att om du blir godkänd för F-skatt när ersättningen redan har betalats ut kan du inte hänvisa till godkännandet i uppdraget. Då har utbetalaren alltså samma ansvar för att dra skatt och betala arbetsgivaravgifter som om du varit anställd.

Man gör inte skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på ersättning för sålda varor, så för dig som enbart säljer varor i din näringsverksamhet har godkännandet för F-skatt ingen inverkan på ditt ansvar för att redovisa och betala skatt.

FA-skatt – när du både bedriver näringsverksamhet och har inkomst av anställning

För dig som både bedriver näringsverksamhet och har anställningsinkomst räcker det inte att vara godkänd för F-skatt eftersom godkännandet inte får användas i en anställning. I stället kan du ansöka om att vara godkänd för F-skatt och samtidigt ha kvar din A-skatt. Det innebär att du blir godkänd för F-skatt med villkor (så kallad FA-skatt). Om du är godkänd för FA-skatt ska din arbetsgivare betala in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på din lön till Skatteverket, men du är själv ansvarig för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för arbete som du utfört i din näringsverksamhet. Det gör du genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket så att vi kan räkna ut om du ska ha en månatlig debitering av debiterad preliminärskatt och hur stor den i så fall ska vara.

För dig som är godkänd för FA-skatt är det viktigt att komma ihåg att du alltid måste hänvisa till F-delen av ditt godkännande skriftligen när du tar uppdrag och fakturerar i din näringsverksamhet. Juridiska personer, till exempel aktiebolag och handelsbolag, kan aldrig ha FA-skatt.

Du kan ansöka om FA-skatt när du registrerar din enskilda näringsverksamhet hos Skatteverket. Behöver du ändra från F-skatt till FA-skatt eller tvärtom kan du även göra det via verksamt.se genom att logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du i stället använda blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). Tänk på att du, vid ändring från F- till FA-skatt och vice versa, ofta behöver lämna en preliminär inkomstdeklaration. Det beror på att din debiterade preliminärskatt ska baseras på alla dina inkomster. Har du exempelvis både inkomst av näringsverksamhet och inkomst av anställning, är det viktigt att du lämnar uppgift om samtliga inkomster i din preliminära inkomstdeklaration för att du inte ska få en för hög eller för låg debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration lämnar du enklast via vår tjänst Preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte har e-legitimation kan du istället använda en blankett.

Gör så här för att visa att du är godkänd för F- eller FA-skatt 

 • Skriv i offerten eller i avtalet att du är godkänd för F-skatt.
 • Skriv ”Godkänd för F-skatt” på varje faktura.
 • Visa upp det registerutdrag du fick när du blev registrerad för F-skatt.

Du får ett registerutdrag när Skatteverket registrerar dig för till exempel F-skatt, moms eller som arbetsgivare. Du kan alltid logga in på Mina sidor för att se och skriva ut ditt registerutdrag.

Är du godkänd för FA-skatt måste du hänvisa till F-skatten skriftligt (till exempel i din offert eller faktura) i varje uppdrag. Annars gäller A-skatt i ditt uppdragsförhållande och då är arbetsgivaren skyldig att göra skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter. Du får inte använda ditt godkännande för F-skatt när du arbetar som anställd. En arbetsgivare är skyldig att skriftligen meddela Skatteverket om en anställd hänvisar till sin F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande.

Tänk på att du måste ta bort uppgiften om att du har F-skatt på dina fakturor och offerter om ditt godkännande av F-skatt skulle återkallas.

Det här krävs för att du ska bli godkänd för F-skatt

För att du ska kunna bli godkänd för F-skatt krävs att du bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Om du ska bli enskild näringsidkare och vill bli godkänd för F-skatt måste din verksamhet därför uppfylla vissa kriterier. Verksamheten måste

 • vara självständig
 • ha vinstsyfte
 • vara varaktig.

Verksamhet som bedrivs av en juridisk person, till exempel aktiebolag eller handelsbolag, beskattas i princip alltid som näringsverksamhet. Skatteverket ska utifrån omständigheterna i det enskilda fallet avgöra om den som ansöker om godkännande för F-skatt kan anses bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet. I vissa fall kan det därför vara tillräckligt att ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla kraven för att bli godkänd för F-skatt. En företagare som startar sin verksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare kan därför i vissa fall bedömas som självständig näringsidkare, men i andra fall kan omständigheterna vara sådana att det uppdraget i stället ska ses som anställning. Läs mer om näringsverksamhet på sidan Vad är näringsverksamhet?

Förutom att du måste bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet får du inte

 • ha brustit i redovisning och betalning av skatter i mer än obetydlig omfattning (vare sig för dig själv eller i ett fåmansföretag där du varit företagsledare)
 • ha näringsförbud
 • vara försatt i konkurs eller
 • ha missbrukat ett tidigare godkännande för F-skatt.

Du hittar mer information om förutsättningarna för att bli godkänd för F-skatt eller FA-skatt i Rättslig vägledning.

Kontrollera om någon är godkänd för F-skatt

Som uppdragsgivare kan du kontrollera om ett företag är registrerat för F-skatt. Gör så här:

Du behöver inte ha e-legitimation för att använda tjänsten Hämta företagsinformation.

Så här betalar du F-skatten för ditt företag

Du som är godkänd för F-skatt ska själv betala din preliminärskatt genom att ha en månatlig debiterad preliminärskatt. Det gäller oavsett om du är en enskild näringsidkare eller en juridisk person, exempelvis aktiebolag eller handelsbolag. För enskilda näringsidkare ingår även egenavgifter i den debiterade preliminärskatten.

När du registrerar ditt företag och ansöker om att bli godkänd för F- eller FA-skatt, ska du också lämna en preliminär inkomstdeklaration där du lämnar uppgifter om bland annat företagets förväntade överskott. Skatteverket använder ditt underlag för att beräkna hur mycket du ska betala i debiterad preliminärskatt. Du får sedan ett beslut om debiterad preliminärskatt där det står hur mycket du ska betala och när. När du ska lämna uppgifter för debiterad preliminärskatt eller om du behöver ändra din debiterade preliminärskatt är det enklaste sättet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration via tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. På sidan Debiterad preliminärskatt när du startar företag finns information särskilt riktad till dig som nyligen startat eller ska starta företag.

Egenavgifter

En arbetsgivare betalar utöver lönen även socialavgifter (arbetsgivaravgifter) för sina anställda för att finansiera bland annat pensioner och sjukförsäkring. Är du delägare i ett aktiebolag räknas du som anställd av ditt bolag när du tar ut lön. När du bedriver enskild näringsverksamhet med godkännande för F-skatt har du ingen arbetsgivare som betalar socialavgifter för dig. Du måste själv betala dem i form av egenavgifter som beräknas på ditt överskott. Dessa egenavgifter ingår i den debiterade preliminärskatt som du ska betala. Om du bedriver näringsverksamheten passivt, till exempel vid fastighetsförvaltning, betalar du normalt en särskild löneskatt istället. Denna löneskatt är något lägre än egenavgifterna.

Egenavgifter och särskild löneskatt är avdragsgilla redan under beskattningsåret. När du anger ditt överskott, antingen vid företagsregistreringen eller i en preliminär inkomstdeklaration, ska du därför göra ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt. Hur stort schablonavdraget är beror bland annat på hur gammal du är och om du till exempel har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Var rädd om godkännandet för F-skatt

Har du blivit godkänd för F-skatt är det ett bevis på att du själv sköter dina skatter, och dina uppdragsgivare ska därmed kunna anlita dig för att utföra arbete utan risk för att bli ansvariga för dina skatter och avgifter.

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan godkännandet för F skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare som är godkända för F skatt. Även kreditgivare kan kontrollera godkännandet för F-skatt i samband med låneansökningar eftersom det visar att du skött dina skattebetalningar. Om ditt godkännande för F-skatt återkallas kan du behöva ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Om du tar uppdrag åt en uppdragsgivare i din näringsverksamhet och inte längre har kvar ditt godkännande för F-skatt ska du skattemässigt behandlas som en anställd hos uppdragsgivaren. Det innebär att uppdragsgivaren ska dra skatt samt betala arbetsgivaravgifter. Om du har ett aktiebolag ska uppdragsgivaren dra av skatt.

Välkommen till en informationsträff

Som ny företagare kanske du har funderingar och frågor. Besök gärna våra informationsträffar där du får träffa våra skatteinformatörer. Välj stad och vilken typ av träff du vill gå på.

 

Se vår film om preliminärskatt

I denna film får du information om preliminärskatt och hur du blir godkänd för F-skatt. (5:27 min)

Skatteverket

Till toppen