På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Energiskatt på el

Om du producerar eller levererar el ska du normalt betala skatt på den elen. Du ska deklarera skatten när elen förbrukas av dig eller levereras till någon som inte ska betala skatt på elen.

De regler som beskrivs här gäller från och med den 1 januari 2017.

Du hittar nyheter inom samtliga punktskatter (inklusive energiskatter) på den här sidan:

Verksamheter med lägre skatt:

Våra e-tjänster

Med hjälp av våra e-tjänster kan du på ett smidigt och säkert sätt deklarera eller söka återbetalning av energiskatt. Om du själv deklarerar energiskatt, använd tjänsten Punktskattedeklaration. Om du ska söka återbetalning av skatten, använd tjänsten Återbetalning - punktskatt. 

Skattepliktig el

Om du framställer skattepliktig el ska du själv deklarera energiskatt på el och registrera dig hos Skatteverket. Detsamma gäller om du yrkesmässigt levererar skattepliktig el som du själv framställt eller el som någon annan framställt.

Om du inte yrkesmässigt levererar el finns ett undantag från detta. Du är inte skyldig att deklarera energiskatt om du

 • enbart framställer el i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kW, och
 • förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt.

Om elen framställts från vind, vågor, sol eller annan energikälla utan generator gäller andra effektgränser.

El som överförts till ett koncessionspliktigt nät är dock skattepliktig oavsett syftet med överföringen.

Du kan även ansöka om att godkännas som frivilligt skattskyldig om du förbrukar el i mycket stor omfattning om den övervägande delen av förbrukningen sker i industriell verksamhet eller i en datorhall.

Bara en skattesats

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats från och med den 1 januari 2017. Lägre skatt får du genom avdrag eller återbetalning.

El som inte är skattepliktig

Under vissa förutsättningar behöver du inte betala skatt på elen. El är inte skattepliktig om den:

1. framställts

a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt,

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,

3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,

5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Elen är inte heller skattepliktig om den framställts

a) i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt av mindre än 100 kilowatt,

b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6 LSE,

c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första punkten under a och b om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från

 • vind eller vågor: motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
 • sol: motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
 • annan energikälla utan generator: motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

Om el framställs från olika källor ska effekterna läggas samman.

Skattebefriade användningsområden

Förbrukning av el på följande sätt är skattefri.

 • Förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel.
 • Förbrukning för kemisk reduktion och elektrolytiska processer.
 • Förbrukning vid framställning av energiprodukter.
 • Förbrukning vid överföring av el på elnätet av den som förvaltar nätet.
 • Förbrukning i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter.

Du som ska betala skatt för el har rätt att göra avdrag i deklarationen om du förbrukat el på något av dessa sätt. Du som inte behöver deklarera skatt ska lämna in en försäkran till din elleverantör om att du bedriver en skattefri verksamhet.

Företag som deltar i program för energieffektivisering

Du betalar inte heller energiskatt på el vid förbrukning i ett tillverkande företag som deltar i ett program för energieffektivisering.

Om du deltar i ett sådant program och inte själv deklarerar energiskatt på el, kan du köpa in elen utan skatt genom att ansöka om att få bli skattebefriad förbrukare.

Avdrag för energiskatt på el i vissa kommuner

El som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige, av kunder inom hushåll och tjänstesektorn, har en lägre energiskatt. Den lägre skatten uppnås genom ett avdrag med 9,6 öre/kWh i deklarationen för energiskatt på el. Om du förbrukar el, men själv inte deklarerar energiskatt på el är det din elleverantör som yrkar avdrag för energiskatten.

De aktuella kommunerna i norra Sverige är:

Norrbottens län

Samtliga kommuner.

Västerbottens län

Samtliga kommuner.

Jämtlands län

Samtliga kommuner.

Västernorrlands län

 • Sollefteå
 • Ånge
 • Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Värmlands län

Torsby

Dalarnas län

 • Malung-Sälen
 • Mora
 • Orsa
 • Älvdalen

Du kan bara göra avdrag för energiskatt på el som förbrukas i hushåll och i företag inom tjänstesektorn. Denna avdragsrätt omfattar inte el som förbrukas

 • i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen
 • i industriell verksamhet utanför tillverkningsprocessen
 • i en datorhall
 • i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet
 • i yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • som landström

Om elen förbrukas i ett företag får du göra detta avdrag enbart under förutsättning att elkunden har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att man inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget för kunden överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du fylla i uppgifter om kunden i en bilaga till deklarationen.

Statistisk regionindelning

Här hittar du den statistiska regionindelning som du ska ange vid deklarationer och
återbetalningsansökningar.

Återbetalning av energiskatt på el

Om du inte själv deklarerar energiskatt på el får du söka återbetalning i efterhand för förbrukning i

 • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
 • jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
 • yrkesmässig växthusodling
 • datorhallar
 • landström i skepp.

För perioder efter sista kvartalet 2016 ska du ansöka om återbetalning av energiskatt på el i e-tjänsten Återbetalning – punktskatt, utom när det gäller landström i skepp. En förutsättning för att du ska kunna söka återbetalning är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du därför fylla i vissa uppgifter om dig i ansökan.

Särskilda regler för datorhallar och industriell verksamhet

Du som själv deklarerar

Om du själv deklarerar energiskatt på el kan du göra avdrag i din deklaration för el som du förbrukat i egen tillverkningsprocess i industriell verksamhet och i en datorhall.   

En förutsättning för att du ska kunna göra avdrag är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du därför fylla i uppgifter om dig i en bilaga till deklarationen.

Frivillig skattskyldighet

Om du förbrukar el i mycket stor omfattning får du godkännas som frivilligt skattskyldig om den övervägande delen av förbrukningen sker i industriell verksamhet eller i en datorhall. Med ”övervägande delen” avses mer än hälften av all el som du förbrukat under ett kalenderår. Kravet på ”mycket stor omfattning” anses uppfyllt om du beräknas förbruka minst 20 gigawattimmar el per kalenderår.

Som frivilligt skattskyldig kan du själv göra avdrag i din deklaration för energiskatt på el istället för att söka återbetalning.

En förutsättning för att du ska kunna göra avdrag är att du har rätt till statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte har ekonomiska svårigheter. Om det sammanlagda avdraget överstiger ett belopp som motsvarar 50 000 euro under kalenderåret ska du därför fylla i uppgifter om dig i en bilaga till deklarationen.

Skatteverket

Till toppen