På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Trängselskatt

Trängselskatt tas ut i Stockholm och Göteborg. Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön men även att bidra till finansiering av infrastrukturen.

Trängselskatt ska betalas för bilar som är införda i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.  

Skattskyldighet

När en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet.

Det är den som äger bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Som ägare anses den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen. För en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som har licensen. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

Betalning

Samtliga passager som görs med en viss bil bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten.

Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades.

Tidsflöde
Månad 1Månad 2Månad 3
Bilens passager under månad 1 registreras.Skattebeslutet för månad 1 fastställs och skickas ut tillsammans med ett inbetalningskort i slutet av månad 2.Betalningen för månad 1 ska vara bokförd på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månad 3.

Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen. Om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor.

Bilen får inte användas om det finns obetald trängselskatt och tilläggsavgift som uppgår till mer än 5 000 kr och det har gått minst sex månader från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kr senast skulle ha betalats.

Information hos Transportstyrelsen

Du kan få information om dina skattebeslut samt e-avisering och autogiro från Transportstyrelsen, antingen genom att besöka deras webbplats eller genom att kontakta deras kundtjänst på telefon 0771-29 29 29.

Omprövning

Om du får ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift som du anser är fel kan du begära omprövning av beslutet hos Skatteverket.

Undantag

Diplomatregistrerade bilar, utryckningsfordon, bussar med en totalvikt av minst 14 ton och EG-mobilkranar är automatiskt undantagna från trängselskatt. Undantaget gäller även för utländska bussar och EG-mobilkranar.

Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du få en bil befriad från trängselskatteplikt. Du ska då ansöka om det.  

Skatteverkets respektive Transportstyrelsens roll

Skatteverket omprövar beslut om trängselskatt och tilläggsavgift. Skatteverket hanterar också ansökningar om anstånd och undantag från användningsförbud, samt ansökningar om befrielse från trängselskatteplikt med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Transportstyrelsen beslutar om trängselskatt och tilläggsavgift samt ansvarar för att verkställa debitering och återbetalning av skatt och avgift. Dessutom har Transportstyrelsen hand om restföring av obetalda skulder.

Skatteverket

Till toppen