På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor

Du som har en försäljning där beskattningsunderlaget inte
överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. För att du ska kunna bli befriad får ditt beskattningsunderlag inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig.

Med beskattningsunderlag menas det belopp som momsen läggs
på. Du kan alltså sälja för 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du
är befriad från moms om skattesatsen för de varor eller tjänster som du har
sålt är 25 procent. Om skattesatsen är 12 procent kan du sälja för totalt 33
600 och om skattesatsen är 6 procent så blir totalbeloppet 31 800 kronor. 


Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017

Om skyldigheten att betala moms uppkommit för den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna. Det innebär till exempel att försäljning av el som levererats före den 1 januari 2017 inte omfattas av befrielsen.

Företag som inte kan få befrielse

Om du redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte få befrielse.

Du kan inte heller få befrielse om du är frivilligt skattskyldig för något av följande:

 • uthyrning av lokal
 • försäljning och förmedling av investeringsguld
 • försäljning av konstverk.   
Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom Sverige kan inte heller få befrielse.

Befrielsen gäller inte alla transaktioner

Befrielsen gäller egna försäljningar inom landet.

Inköp av varor och tjänster när du som köpare är momsskyldig

Befrielsen gäller inte vid inköp av varor och tjänster när du som köpare är skyldig att redovisa och betala den utgående momsen. Någon avdragsrätt för ingående moms finns normalt i så fall inte.

Det gäller till exempel vid inköp av byggtjänster med omvänd skattskyldighet eller vid inköp i Sverige från företag som inte är etablerade här.
Befrielsen gäller inte heller när du importerar varor och tjänster från länder utanför EU eller tjänster från andra EU-länder.

Om du köper in varor från ett annat EU-land gäller inte befrielsen om värdet av de inköpta varorna överstiger 90 000 kronor. Men om säljaren är befriad i det andra EU-landet enligt motsvarande regler där gäller dock befrielsen fullt ut. Om varorna är punktskattepliktiga är du dock alltid skyldig att redovisa och betala den utgående momsen.

Uttag ur verksamheten

Befrielsen gäller inte om du tar ut varor som du köpt in med avdragsrätt ur verksamheten för att använda privat eller för andra ändamål än den egna verksamheten.

Hur blir jag befriad?

Om ditt företag inte redan är momsregistrerat så är du automatiskt befriad om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor under året.

För att du ska kunna få befrielse får du inte heller ha kommit över beloppsgränsen 30 000 kronor de två senaste åren. Befrielsen gäller tidigast från den dag Skatteverket beslutar om befrielse.

Momsbefrielsen är frivillig

Du kan alltid välja att bli momspliktig även om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor.

Ett beslut att moms ska tas ut kan gälla tidigast bli från hela det föregående beskattningsåret.

Tänk på att du inte kan få befrielse igen förrän efter två hela beskattningsår efter det år du har fått ett beslut om att inte vara befriad.

Har jag avdragsrätt för ingående moms om jag är befriad?

Huvudregeln är att du inte kan göra avdrag för ingående moms om du är befriad. Men i vissa fall kan du få göra avdrag för ingående moms. Du får till exempel dra av den ingående momsen som du haft för att sälja tjänster till andra EU-länder när omsättningen inte anses vara gjord inom landet (dvs. när köparen ska redovisa momsen i det andra EU-landet).

Vad händer om jag kommer över 30 000 kronor?

Befrielsen upphör när beloppsgränsen 30 000 kronor överskrids. Du ska då anmäla dig för att bli registrerad för moms. Den försäljning som medför att den sammanlagda omsättningen kommer att bli större än 30 000 kronor ska du redovisa i din första momsdeklaration.

Så här beräknas 30 000-kronorsgränsen

Beloppet beräknas på en period om 12 månader. Om ditt första beskattningsår är kortare eller längre än 12 månader justeras gränsbeloppet nedåt eller uppåt.

Beloppet ska beräknas för priset exklusive moms.

Försäljning som ska ingå i beräkningen av gränsbeloppet

Beloppet ska beräknas på 

 • momspliktig försäljning av varor och tjänster
 • uttag ur verksamheten

Vissa momsfria försäljningar i din verksamhet ska också ingå, till exempel

 • försäljning av tjänster till utgivare av vissa publikationer
 • försäljning av fastigheter
 • överlåtelse och upplåtelse av rättigheter till fastigheter som till exempel årsavgifter och hyror.

Du ska också ta med dessa leveranser när du beräknar gränsbeloppet

 • export- och tax free-försäljning och tjänster som du tillhandahåller i samband med export eller import   

Försäljning som inte ingår i beräkningen av gränsbeloppet

Du ska till exempel inte ta med

 • försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Med anläggningstillgångar menas det som du använder i sin verksamhet, som normalt inte säljs och beräknas ha sådan varaktighet och värde att det skrivs av på flera räkenskapsår.

Exempel på anläggningstillgångar: en skördetröska eller andra maskiner i jordbruksverksamhet, taxibilen i taxiverksamhet och butiksinredningen i detaljhandel.

Ska jag vara momsregistrerad fast jag är befriad?

Ett företag som är befriat från moms för sina egna försäljningar på grund av liten omsättning ska i vissa fall ändå vara registrerat för moms.

Du ska registrera dig för moms i bland annat följande fall:

 • Du ska redovisa moms på inköp från annat EU-land
 • Du ska lämna periodisk sammanställning för försäljning av tjänster till annat EU-land
 • Du köper byggtjänster med omvänd skattskyldighet
 • Du har gjort uttag ur verksamheten,
 • Du har rätt till återbetalning, eller ska jämka ingående moms.

Du ska inte ange moms i dina fakturor om du är befriad

Om du felaktigt debiterar för moms i dina fakturor trots att du är befriad är du skyldig att betala beloppet till Skatteverket.

Du ska ange i din faktura att försäljningen är undantagen från moms enligt bestämmelserna om befrielse från mervärdesskatt.

Att tänka på om du vill vara befriad

 • Kommer du att handla med andra länder? I sådant fall måste du ändå vara registrerad för de transaktionerna. När du säljer tjänster till andra EU-länder ska du också redovisa detta i periodiska sammanställningar.
 • Kommer du att ha kostnader som du vill ha momsavdrag för? Om du avregistrerar din verksamhet kan du inte göra avdrag för ingående moms.
 • Om du debiterar för moms i dina fakturor är du skyldig att redovisa betala beloppet som du har angivit.

Att tänka på om du vill avregistrera dig

 • Kontrollera att du inte haft en omsättning som överstiger 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren.
 • Kommer du att handla med andra länder? I sådant fall måste du ändå vara registrerad för just de transaktionerna. Ska du sälja tjänster till andra EU-länder ska du också redovisa detta i periodiska sammanställningar.
 • Kommer du att ha kostnader som du vill ha momsavdrag för? Om du avregistrerar din verksamhet kan du inte göra avdrag för ingående moms.
 • Om du debiterar för moms i dina fakturor är du skyldig att redovisa och betala beloppet som du har angivit.

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten för att avregistrera din verksamhet när du vill bli befriad.

Att tänka på innan du frivilligt registrerar dig för moms fast din verksamhet är befriad

 • Tänk på att du inte kan få befrielse igen förrän efter två hela beskattningsår efter det år du har fått ett beslut om att inte vara befriad.
 • Om du väljer att inte registrera din befriade verksamhet under ett beskattningsår kan du ändå under ditt nästa beskattningsår ansöka om att få bli registrerad för det förra beskattningsåret med retroaktiv verkan.

Du kan för tillfället inte använda e-tjänsten för att registrera din verksamhet när du beräknar att omsättningen kommer understiga 30 000 kronor per år.

Skatteverket

Till toppen