På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Chcesz zlecić lub wykonać prace budowlane?

Tu można znaleźć ważne informacje dotyczące wymogu prowadzenia elektronicznego dziennika pracowników.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. na wielu budowach muszą być prowadzone elektroniczne dzienniki pracowników. Dziennik pracowników jest wykazem osób pracujących na budowie, który pokazuje, kiedy pracownicy rozpoczynają i kończą swój dzień pracy. Prowadzenie dziennika pracowników ma na celu przeciwdziałanie pracy na czarno i promowanie zdrowej konkurencji w branży budowlanej.

Co to oznacza dla deweloperów?

Jesteś deweloperem wtedy, jeżeli budujesz we własnym zakresie lub zlecasz pracę wykonawcom. Praca może przykładowo dotyczyć budowania nowych, przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki budynków, dróg lub innych obiektów. Objęte są tym także naprawy i prace związane z konserwacją.

Jako deweloper musisz przed rozpoczęciem prac budowlanych zgłosić plac budowy w Urzędzie Skarbowym (Skatteverket). Musisz także powiadomić, kiedy praca została zakończona i czy informacje, które należało obowiązkowo przekazać, gdy zgłaszałeś budowę nie uległy zmianie. Dostępna jest e-usługa, która ci to ułatwi. Jeżeli nie możesz uzyskać szwedzkiego elektronicznego dowodu tożsamości (e-legitimation), możesz zamiast tego skorzystać z formularza.

• Jeżeli masz szwedzki elektroniczny dowód tożsamości, skorzystaj z naszej e-usługi Dziennik pracowników, budowa (tylko w języku szwedzkim)
• Jeżeli nie masz szwedzkiego elektronicznego dowodu tożsamości, możesz skorzystać z formularza (SKV 1528en)


Do deweloperów należy dopilnowanie, aby do dyspozycji było właściwe wyposażenie, które umożliwi wykonawcom prowadzenie elektronicznego dziennika pracowników na budowie. Będziesz mieć stały elektroniczny dostęp do zbiorczego dziennika pracowników, to znaczy do wszystkich dzienników wykonawców prowadzących pracę na konkretnej budowie i do wszystkich danych w nich zawartych. Urząd Skarbowy (Skatteverket) podczas wizyt kontrolnych na budowie musi mieć możliwość natychmiastowego dostępu do danych w zbiorczym dzienniku pracowników.

Na podstawie pisemnej umowy deweloper może przekazać swoje zobowiązania generalnemu wykonawcy. Deweloper nie może przenieść odpowiedzialności, gdy wykonanie prac podzielone jest między kilku wykonawców. Gdy deweloper przekaże swoje zobowiązania, ten, kto przejął odpowiedzialność, musi wypełnić wszystkie zobowiązania dewelopera dotyczące dziennika pracowników.

Wyjątki

Nie masz żadnych zobowiązań dotyczących prowadzenia dziennika pracowników, jeżeli jesteś osobą prywatną, która buduje na prywatny użytek, tak zwaną osobą fizyczną. Obowiązuje to także wtedy, gdy korzystasz z usług wykonawcy.

Nie masz także takich zobowiązań, jeżeli łączne koszty pracy i materiałów na danym placu budowy wynoszą według obliczeń maksymalnie cztery cenowe kwoty bazowe (obecnie około 180 000 koron) bez wliczania VAT-u.

Co to oznacza dla wykonawców?

Jako wykonawca będziesz prowadzić dziennik pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach twojej działalności gospodarczej na budowie. Jesteś odpowiedzialny, aby poniższe dane zostały wprowadzone do dziennika pracowników:

  • Twoje nazwisko i twój numer ewidencyjny (personnummer), numer tymczasowy, numer organizacyjny firmy lub odpowiadający mu numer zagraniczny.
  • Numer identyfikacyjny placu budowy (który uzyskałeś, gdy zgłaszałeś budowę w Skatteverket).
  • Nazwisko i numer ewidencyjny, numer tymczasowy lub odpowiadający mu numer zagraniczny wszystkich, którzy pracują w ramach twoje działalności gospodarczej na budowie. Przez pracujących rozumie się nie tylko tych, którzy są zatrudnieni, ale także tych, którzy w jakikolwiek sposób biorą udział w pracach budowlanych.

Ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, żeby informacje były stale i codziennie rejestrowane w momencie rozpoczęcia i zakończenia zmiany wszystkich pracowników, którzy wykonywali swoje czynności na placu budowy.

Skatteverket może przeprowadzać kontrole na budowie i musisz wtedy natychmiast móc przedstawić dziennik pracowników twojego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jako wykonawca generalny przejąłeś na mocy pisemnej umowy zobowiązania dewelopera, obowiązują cię wtedy wszystkie zobowiązania dewelopera. Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać swój numer ewidencyjny/numer organizacyjny firmy.

Skatteverket

Till toppen