På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.

Logotyp, till startsidan

توصیل الاشخاص بالاجرة في سیارة خاصة

Köra personer mot betalning i privat bil
توصیل الاشخاص بالاجرة في سیارة خاصة


إذا قمت بتوصیل اشخاص بالاجرة في سیارتك الخاصة، فعلیك ان تصرح عن الدخل المترتب عن ذلك
في إقرارك الضریبي. إذا كان عدد تلك التوصیلات اكثر من بضع توصیلات فعلیك التصریح (lön) كراتب

moms عن ذلك في اقرارك الضریبي، كما یتوجب علیك دفع ضریبة القیمة المضافة
علیك ان تصرح عن الدخل وضریبة القیمة المضافة حتى وان لم یكن لدیك رخصة سیارة أجرة
taxitillstånd

الى مكان العمل فان "نقود البنزین" التي تعطوھا (samåker) اذا كنت على سبیل المثال ترافق جارا او زمیلا في نفس السیارة
لبعضكم لا تخضع للضریبة.
إذا قمت بتوصیلات في سیارتك الخاصة بتفویض من شخصآخر، فان ھذا الشخص وبصفتھ رب العمل یخصم في العادة الضریبة
المتوجبة عن دخلك من تلك التوصیلات. اذا كان رب العمل موجودا خارج السوید فعلیك ان تدفع ضریبتك بنفسك.
ابدأ بملىء الإقرار الضریبي الأولي .(kvarskatt) قم بدفع ضریبتك بشكل مستمر على مدار العام لكي تتجنب الضرائب المتأخرة
وقدمھ إلى مصلحة الضرائب. وبذلك تعرف بشكل مسبق مقدار الضریبة التي یتوجب علیك (preliminär inkomstdeklaration)دفعھا في كل شھر.


Så här deklarerar du inkomsten
ھكذا تصرح عن الدخل


الخاصة بك الى (kontrolluppgifter) إذا كان رب العمل موجودا خارج السوید فلیس من المؤكد انھ یقدم بیانات التحقق من الدخل
مصلحة الضرائب. وبالتالي لا نستطیع ان نسجل دخلك في إقرارك الضریبي، علیك انت ان تقوم بذلك.


قم بما یلي حینما تملأ المعلومات المتعلقة بدخلك في إقرارك الضریبي:


في النقطة 1.1 تكتب مقدار الدخل. (inkomst av tjänst) . في الإقرار الضریبي وتحت عنوان الدخل من الوظیفة
عن ھذا الدخل فیتوجب علیك أن تخصم مبلغ ضریبة القیمة (moms) إذا كنت قد صرحت عن ضریبة القیمة المضافة
المضافة من الدخل، (ضریبة القیمة المضافة ھي في ھذه الحالة 5.66 في المئة من مجموع المبلغ)

.. اذكر في النقطة 2.2 تكلفة الامیال التي قمت بقیادتھا بالاجرة مضروبة بِ 18:50
förmånsbil) إذا كنت تستخدم سیارة تابعة للشركة ) وتدفع قیمة الوقود بنفسك فإن مقدار الخصم یصبح اقل: 6.50 كرون
للمیل الواحد بالنسبة لوقود الدیزل و 9:50 كرون للمیل بالنسبة للبنزین وأنواع الوقود الأخرى.


فبامكانك خصم ھذه (trängselskatt) اذا كانت لدیك تكالیف اخرى، على سبیل المثال رسوم ضریبة التزاحم
. التكالیف في النقطة 2.2


فلا یجوز لك (merkostnader) اذا لم یسبب لك التطبیق الخاص برب العمل على الھاتف الجوال اي تكالیف اضافیة
ان تخصم اي تكالیف اضافیة. اما التكالیف الاضافیة المترتبة عن استخدام الھاتف الجوال نتیجة التوصیلات التي تقوم
بھا فیمكنك خصمھا. لا یجوز لك ان تقوم بأي خصم یتعلق بالھاتف الجوال او بسبب الاشتراك بخط الھاتف.

Så här deklarerar du momsen
ھكذا تصرح عن ضریبة القیمة المضافة


اذا قمت بتوصیل اشخاص بانتظام مقابل الاجرة في سیارتك الخاصة فعلیك التصریح عن ضریبة القیمة المضافة بشكل منفصل. ھذا
یعني أن علیك ان تصرح عن ضریبة القیمة المضافة المترتبة عن ھذه التوصیلات، وذلك بغض النظر عما اذا كانت لدیك رخصة
سیارة اجرة ام لا. إذا كنت تقوم بتوصیلات محدودة العدد فلا تحتاج للتصریح عن ضریبة القیمة المضافة.


مقدار الضریبة لنقل الاشخاص ھو 6 بالمئة. السعر الذي تتقاضاه من الزبون یتضمن ضریبة القیمة المضافة.


اكتب المجموع العام للمبالغ التي دفعھا الزبائن للتوصیلات، المتضمنة ضریبة القیمة المضافة، ثم اخصم 5,66 بالمئة (قیمة
الضریبة لنقل الاشخاص ھي 6 بالمئة). دعنا نفترض انك سجلت مبیعات بقیمة 30 000 كرون اي :
0,056 . المجموع (في ھذه الحالة 1 698 ) تسجلھ بعد ذلك في الخانة 12 في التصریح المتعلق x30 000 = 1 698
یضریبة القیمة المضافة.
.(utgående momsen) ھذه ھي ضریبة القیمة المضافة الخارجة
.(ingående momsen) یجب ایضا التصریح عن ضریبة القیمة المضافة الداخلة


یمكنك خصم ضریبة القیمة المضافة، على سبیل المثال وقود السیارة المستخدم في التوصیلات التي تتقاضى عنھا ضریبة
القیمة المضافة. لا یجوز لك خصم ضریبة القیمة المضافة المتعلقة بشراء سیارتك الخاصة.
اذا حصلت على زبائنك من خلال التطبیق الخاص على ھاتفك الجوال بالشركة التي تعمل لحسابھا ومقر الشركة موجود في
دولة اخرى ضمن دول الاتحاد الاوروبي فیجب التصریح عن ضریبة القیمة المضافة المترتب عن وساطة الشركة. اذا كنت
الى الشركة فعلیك حینئذ التصریح عن ضریبة القیمة المضافة (VAT-nummer) قد اعطیت رقم ضریبة القیمة المضافة
بقیمة 25 بالمئة لقیمة العمولة التي تقاضتھا الشركة. نفس المبلغ المقابل تصرح عنھ في ضریبة (utgående moms)
. في الخانة 48 (ingående moms) القیمة المضافة


Undantag
استثناء


اذا كنت تستخدم سیارتك الخاصة لنقل الاشخاص وفقا لقنون سیارات الاجرة ( 2012:211 ) حیث تتقاضى اجرة خاضعة لضریبة القیمة
المضافة فان قواعد اخرى تطبق في ھذه الحالة. وھذه القواعد ھي انھ یتوجب ھلیك الحصول على رخصة سیارة اجرة
ویجب ان تكون السیارة مسجلة لدى ادارة النقل (taxiförarlegitimation) وھویة سائق سیارة اجرة (taxitrafiktillstånd)
Transportstyrelsen


احتفظ بجمیع الإیصالات والوثائق


احتفظ بجمیع الإیصالات التي تبین التعویضات المالیة التي تلقیتھا وما ھي النفقات التي تكبدتھا. سجل بشكل منتظم، على سبیل المثال
وسجل التوصیلات التي قمت بھا مقابل الاجرة. ،(körjournal) في سجل السواقة الیومي
• متى یستحسن استعمال سجل السواقة الیومي (فقط باللغة السویدیة)
استخدم خدماتنا الالكترونیة

Deklarera inkomst och moms
قم بالتصریح عن الدخل وضریبة القیمة المضافة


قم بتسجیل نفسك من اجل ضریبة القیمة المضافة اذا كان یتوجب علیك التصریح عن ضریبة القیمة المضافة ودفع قیمتھا.


متوفرة فقط باللغة السویدیة. (E-tjänsterna) الخدمات الالكترونیة


قم بتسجیل نفسك من اجل ضریبة القیمة المضافة (فقط باللغة السویدیة)


مثال ایمّ ا: كیف تصرح ایمّ ا عن الدخل الذي حصلت علیھ وضریبة القیمة المضافة في الاقرار
الضریبي نتیجة استخدام سیارتھا الخاصة لتوصیل الاشخاص مقابل الاجرة؟
قامت ایمّ ا في عام 2015 بتوصیل اشخاص في سیارتھا الخاصة مقابل الاجرة لحساب الشركة. ویظھر سجل السواقة الیومي انھا ساقت
600 میل مقابل الاجرة، بما في ذلك توصیلات الزبونات. وقد حصلت على الزبائن من خلال التطبیق الخاص بالشركة على ھاتفھا
المحمول.


قام الزبائن بدفع 30 000 كرون تعویضات مالیة اجمالیة للتوصیلات التي قامت بھا ایمّا لحساب الشركة. من ھذه المبالغ تحتفظ الشركة
بقیمة الوساطة البالغة 20 بالمئة، بینما تحصل ایمّا على 80 بالمئة، وھذا یعني انھا تحصل على 24 000 كرون. یوجد مقر الشركة
خارج السوید ولذلك لم تقم الشركة بخصم اي ضریبة على المبلغ.


تكبدت ایمّا مصاریف مختلفة بسبب التوصیلات، وكانت تلك التكالیف بالمقام الاول تتعلق بسیارتھا والبنزین وایضا مبلغ 1 000 كرون
تستھلك السیارة 0,8 لیتر بنزین لكل میل. .(trängselskatt) رسم ضریبة التزاحم


Emmas redovisning i inkomstdeklarationen
تصریح ایمّا المتعلق بالاقرار الضریبي


على ایمّا في الاقرار الضریبي ان تصرح عن مبلغ 24 000 مخصوما منھ مبلغ ضریبة القیمة المضافة بقیمة 5,66 بالمئة تحت
اي 1 698 كرون. (اقرأ المزید عن ضریبة القیمة المضافة ادناه). ھذا یعني ان ،(inkomst av tjänst) عنوان الدخل من الوظیفة
.( 24 كرون كدخل یخضع للضریبة في الاقرار الضریبي (النقطة 1.1 000 – 1 698 = علیھا ان تصرح عن 22 302
من ھذا المبلغ تخصم ایمّا ما یلي:
.( 600 كرون (النقطة 2.2 x 18:50 = 18:50 كرون للمیل الواحد لما ساقتھ في وظیفتھا، اي 11 100
.( خلال السواقة في الوظیفة (النقطة 2.2 (trängselskatt) 1 000 كرون لما دفعتھ من رسم لضریبة التزاحم
على ھاتفھا الجوال لم یسبب (app) لا یجوز لایمّا القیام بأي خصم لھاتفھا الجوال، بسبب ان التوصیلات او التطبیق الخاص بالشركة
لھا اي تكالیف إضافیة.
الى مصلحة الضرائب (preliminär deklaration) بما أن الشركة لا تقتطع الضرائب فیتوجب على ایمّا تقدیم اقرار ضریبي اولي
لكي توزع بالتساوي ضرائبھا على مدار العام.


Emmas redovisning i momsdeklarationen
تصریح ایمّا في اقرار ضریبة القیمة المضافة


قامت ایمّا خلال عام 2015 بتوصیل الاشخاص بشكل منتظم في سیارتھا الخاصة مقابل الاجرة. ھذا یعني ان علیھا التصریح عن
ضریبة القیمة المضافة لھذه التوصیلات، وذلك بغض النظر عما اذا كان لدیھا رخصة للقیام بقیادة سیارة اجرة ام لا. مقدار الضریبة
لنقل الاشخاص ھي 6 بالمئة. ضریبة القیمة المضافة تدخل ضمن السعر الذي یدفعھ الزبون. وعلى ذلك یجب على ایمّا التصریح عن
.( 5,66 بالمئة عن مبلغ 30 000 كرون اي 1 698 كرون في اقرار ضریبة القیمة المضافة (الخانة 12
تتقاضى الشركة 20 في المئة على المبلغ المدفوع من قبل الزبون كتعویضعن وساطتھا. ذلك یعني في ھذه الحالة 6 000 كرون ( 20
في المائة من 30 000 كرون). خدمات الشركة یتم الاستفادة منھا داخل البلد. تقوم إیمّ ا باعطاء الشركة رقم ضریبة القیمة المضافة
على تكالیف وساطة (utgående moms) الخاص بھا وبالتالي یتوجب علیھا ان تبین ضریبة القیمة المضافة (VAT-nummer)
الشركة. ضریبة القیمة المضافة في ھذه الخالة ھي 25 في المائة: 6000 كرون = 1500 كرون، یتوجب علیھا ان تصرح عنھا في
. في الخانة 48 (ingående moms) الخانة 30 . علیھا ایضا ان تصرح عن ضریبة القیمة المضافة
لا یحق لایمّا ان تخصم ضریبة القیمة المضافة على شراءھا لسیارتھا لأن سیارتھا غیر مخصصة لنقل الركاب وفقا لقانون سیارات
الاجرة ( 2012:211 ) التي تخضع للتصریح عن ضریبة القیمة المضافة.
یحق لإیمّ ا ان تخصم ضریبة القیمة المضافة على قیمة وقود السیارة المستھلك خلال التوصیلات بسیارتھا الخاصة التي تقوم بھا والتي
تتقاضى مبلغ ضریبة القیمة المضافة عنھا. والشرط ھو أن علیھا أن تثبت قیمة الخصم من خلال الإیصالات. یتوجب علیھا ان تحسب
مقدار الخصم لكل ایصال بشراء الوقود للتوصیلات التي تقاضت عنھا مبلغ ضریبة القیمة المضافة. لدى ایمّا مثلا ایصال بشراء وقود
بقیمة 500 كرون، منھا 100 كرون ضریبة القیمة المضافة. إذا كان سعر الوقود في الفاتورة ھو 12 كرون للتر الواحد بما في ذلك
ضریبة القیمة المضافة وإیمّ ا قامت بقیادة سیارتھا لمسافة میل واحد ضمن الفعالیة الخاضعة لضریبة القیمة المضافة، فیمكنھا في ھذه
× 12 كرون × بمقدار 1.92 كرون عن ھذه التوصیلة ( 0.8 لیتر (ingående moms) الحالة خصم ضریبة القیمة المضافة
. 0.2 ) في الخانة 48
یجب ان تكو ایمّا مسجلة من اجل ضریبة القیمة المضافة وعلیھا تقدیم بیانات ضریبة القیمة المضافة إلى مصلحة الضرائب. وبما ان
دخلھا لا یتجاوز الملیون كرون سنویا فانھا تقدم بیان ضریبة القیمة المضافة یصورة سنویة.


När ska Emma lämna momsdeklarationen
متى یتوجب على ایمّا ان تقدم تصریح ضریبة القیمة المضافة؟


لقد اشترت إیمّ ا خدمة من احدى الشركات الموجودة في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي وعلیھا ان تصرح عن ضریبة القیمة المضافة. ھذا
یعني أنھا قامت بعمل تجاري ضمن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي یتوجب علیھا أن تسلم الاقرار المتعلق بضریبة القیمة المضافة لعام
. 2015 قبل 26 شباط/ فبرایر 2016

Skatteverket

Till toppen