På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Svar på vanliga frågor – Rot- och rutarbete

 • Kan jag få skattereduktion för kompletterande rutarbeten som utförs av en kommun (direkt eller indirekt) som tilläggstjänst till den kommunala hemtjänsten?
  Du kan inte få rutavdrag för ett arbete som är utfört av kommunens egna anställda och som betalats direkt till kommunen.


 • Vad är ritavdraget?
  Ritavdraget är inget nytt avdrag, utan ett populärt namn på utvidgningen av det nuvarande rutavdraget som efter den 1 augusti även kommer att innefatta vissa IT-tjänster. Därmed gäller samma villkor som för rutavdraget.


 • Ger flytt av en del möbler till magasinering inför en försäljning rätt till rutavdrag?
  Ja, du får rutavdrag för att flytta möbler och annat bohag till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser som har ett direkt samband med flytten.


 • Hur länge kan möblerna magasineras för att det ska räknas som en kortare period och att flytten därmed ska ge rätt till rutavdrag?
  En förutsättning för att flytt av bohag till och från magasinering ska ge rätt till rutavdrag är att det ska ingå som ett led i flytten och vara tillfällig. Flytten från magasineringen till den nya bostaden ska ske inom två år.


 • Ger telefonsupport av data- och IT-utrustning rätt till rutavdrag?
  Du får endast rutavdrag för rådgivning och handledning av data- och IT-tjänster som sker i köparens bostad. Vägledning via telefonkontakt eller e-post ger inte rätt till rutavdrag.


 • Ger arbete med att installera om eller uppgradera Windows i datorn rätt till rutavdrag?
  Ja, du kan få rutavdrag för att installera exempelvis ett program eller byta till ett annat operativsystem om arbetet sker i bostaden.


 • Om ett företag har tagit bort ett träd på tomten, ger arbetet med att så gräs och/eller plantera ett nytt träd på samma ställe rutavdrag?
  Du kan få rutavdrag för återställningen av markytan där trädet tagits bort. Du får inte rutavdrag för nyplantering av träd och buskar, även om de sker på samma plats där de gamla stod.


 • Kan jag få rutavdrag för arbetskostnaden om jag lämnar in min trasiga dator/telefon i en butik eller verkstad?
  Nej, arbetet måste utföras i köparens bostad för att ge rätt till rutavdrag.


 • Jag äger en bostadsrättslägenhet som min dotter bor i när hon studerar. Kan jag få skattereduktion för rotarbete utförda í den bostaden?
  Nej, för att få skattereduktion för rotarbeten ska bostaden användas av dig som permanent - eller fritidsbostad. Även om du besöker din dotter i bland så kan bostaden inte samtidigt ses som din fritidsbostad eftersom din dotter bor där.


 • Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?
  Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:
  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:
  • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
  • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering. • Jag har fått beviljat preliminärt rot-/rutavdrag under 2015. Varför finns inte skattereduktionen med i den förifyllda deklarationen?
  I den förifyllda deklarationen redovisas uppgifter som kommit till Skatteverket före den 1 mars 2016. Har du fått ett meddelande om beviljat preliminärt rot-/rutavdrag efter den 1 mars 2016 kommer skattereduktionen att istället framgå av ditt slutskattebesked.


 • Varför står det en pluspost på "Rot-/rutavdrag som du inte kan utnyttja" i den preliminära skatteuträkningen som jag fick tillsammans med deklarationen?
  Hur stor skattereduktion du får beror på hur mycket du betalar i statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan aldrig få mer i rot-/rutavdrag än vad du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag och övriga skattereduktioner är gjorda (med undantag för skattereduktion för gåva). Du kan exempelvis inte räkna av skattereduktionen mot allmän pensionsavgift, kyrkoavgift eller begravningsavgift. Om din slutliga skatt inte räcker till för att få rot-/rutavdrag med hela det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion, ska du betala tillbaka den del som du har fått för mycket. I din skatteuträkning finns det då en pluspost som heter "Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja".


 • Ett företag ska måla om fönstren i min bostadsrätt. Kan jag få rotavdrag för allt måleriarbete?
  Nej, du kan bara få rotavdrag för det arbete som utförs på insidan av fönstret. Om en del av arbetet utförs mellan in- och utsidan kan du inte få rotavdrag för det arbetet.


 • Jag har köpt en prästbostad som är taxerad som specialenhet, men är inrättad för boende. Kan jag få rotavdrag?
  Ja, om du har skickat in fastighetsdeklarationen till Skatteverket där det framgår att fastigheten inte längre ska vara taxerad som en specialenhet. Eftersom huset redan är inrättat för boende och du kommer att använda fastigheten som din egen privatbostad kan du få rotavdrag.


 • Mina föräldrar betalar ett företag för städning av min lägenhet. Kan jag eller mina föräldrar få rutavdrag?
  Nej, varken du eller dina föräldrar kan få rutavdrag. Du uppfyller kravet på att arbetet ska vara utfört i din bostad, men du har varken blivit fakturerad eller betalat för arbetet och kan därför inte få rutavdrag. Dina föräldrar som har haft utgiften för arbetet kan inte heller få rutavdrag eftersom arbetet inte är utfört i deras bostad. Även om de använder lägenheten en del helger så är det din bostad eftersom du som nyttjar den som din stadigvarande bostad.


 • Hur vet jag hur mycket jag har fått i rot- eller rutavdrag?
  I din skatteuträkning finns en minuspost som heter Skattereduktion för husarbete (rot-/rutavdrag). Den posten visar hur stor skattereduktion du har fått. Finns ingen sådan post har du inte fått någon skattereduktion.   På ditt kontoutdrag har du en minuspost som heter Preliminär skattereduktion för husarbete. Det visar den preliminära skattereduktion du fick vid fakturatillfället, då du fick ett avdrag på arbetskostnaden. Om inte din slutliga skatt räcker till för att få rot- eller rutavdrag med hela beloppet du fick i preliminär skattereduktion ska du betala tillbaka den delen som du har fått för mycket.Har du fått en beräkningsbilaga istället för ett kontoutdrag visas den preliminära skattereduktionen, som du fick när du betalade fakturan, som en pluspost på beräkningsbilagan. Om den slutliga skattereduktionen, som finns angiven på ditt slutskattebesked, är lika stor som den preliminära så har du fått skattereduktion med hela det preliminära beloppet. Är den mindre har du inte fått skattereduktion med hela beloppet.


 • Hur mycket måste jag tjäna för att kunna utnyttja maximal skattereduktion för rot- och rutarbete?
  Uppskatta hur mycket rot- och rutavdrag du har möjlighet att användaUppskatta ditt rot- och rutavdragRot- och rutarbete räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Exakt vilken inkomst du måste ha för att kunna utnyttja den maximala skattereduktionen är omöjligt att säga. Det beror på att det är ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den "nödvändiga" inkomsten.Rot- eller rutavdraget räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Du kan aldrig få skattereduktion för rot- eller rutarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktionerna för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skattereduktion för rot- eller rutarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift.För att göra en preliminär uträkning för hur mycket skatt du ska betala i år, kan du använda e-tjänsten Räkna ut din skatt. Tänk bara på att beräkningen inte ger ett slutgiltigt besked eftersom den baserar sig på händelser framåt i tiden.Om du inte har tillräckligt utrymme för ditt rot-eller rutavdrag, det vill säga om du inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte har fått slutlig skattereduktion för.


 • Kan jag få rotavdrag när jag anlitar min egna enskilda näringsverksamhet för att göra arbete hemma hos mig? Arbetet utförs av en av mina anställda.
  Trots att arbetet utförs av en anställd och inte av dig själv kan du inte få rotavdrag. Anledningen till detta är att du har en enskild näringsverksamhet och därför inte kan fakturera dig själv. Fakturering är nödvändigt för fakturamodellen och för att återbetalning från Skatteverket ska kunna göras. Om du däremot hade bedrivit verksamheten i bolagsform hade du kunnat få skattereduktion om en av de anställda hade utfört arbetet eftersom det i detta fall finns två avtalsparter: du och ditt bolag. Då kan bolaget fakturera dig och skattereduktion kan medges.


 • Min bror har en enskild näringsverksamhet som sysslar med husrenoveringar. Kan jag få rotavdrag när jag anlitar min brors företag?
  Du kan få rotavdrag om det är en av din brors anställda som har utfört själva arbetet. Om din bror däremot utför arbetet hos dig kan du inte få rotavdrag eftersom det inte kan medges när arbetet har utförts av närstående.


 • Vi bor i en bostadsrättsvilla. Kan vi få skattereduktion för rotarbete?
  Reglerna för bostadsrätter gäller, det vill säga skattereduktion medges bara för arbete som utförs inne i bostaden. Även om byggnaden till sin karaktär är en villa är det ägandeformen som avgör rätten till skattereduktion.


 • Kan jag få skattereduktion för att renovera yttertrappan till mitt småhus?
  Skattereduktion medges för renovering och underhåll av entrétrappor till bostadshus.En entrétrappa är en naturlig och nödvändig del av huset. Utan trapp tar man sig i de flesta fall inte in i huset. Skattereduktion medges även om man väljer en stentrappa där det tidigare var en trappa i trä och även för reparation och underhåll av befintliga stentrappor.Nämnas kan att det finns stentrappor som kommer färdiggjutna och som bara läggs mot huset och stentrappor gjorda av granit/stenblock där plattorna läggs och byggs upp direkt på marken. Skattereduktion medges oavsett att själva arbetet med vissa typer av trappor är markarbeten men då endast för den del av arbetet med själva entrétrappan.


 • En målare ska måla om i mitt hus. Arbete ska påbörjas under senare delen av år 1 och arbetet kommer att vara slutfört under januari år 2. Arbetskostnaden uppgår till 20 000 kronor. Kan jag få skattereduktion år 1 eftersom hälften av arbetet är utfört då?
  Du kan inte dela upp skattereduktionen på två år eftersom du betalar hela arbetet först år 2. Du kommer att tillgodogöras hela skattereduktionen under år 2 även om en del av arbetet är utfört under år 1.


 • Kan ett dödsbo få skattereduktion för rot- eller rutarbete?
  Dödsboet kan bara få skattereduktion för rot- eller rutarbete som har utförts före dödsfallet. Observera att inte heller efterlevande barn kan få skattereduktion för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet.


 • Är det möjligt att få skattereduktion för arbete, till exempel gräsklippning, på en samfälld mark?
  Nej, utgifter för gräsklippning, snöskottning eller liknande på allmänning eller samfälld mark ger inte rätt till skattereduktion.


 • Kan jag få skattereduktion för den restidsersättning jag har betalat?
  Nej, det är endast arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion.


 • Hur ska en faktura för rot- eller rutarbete vara utformad?
  De här uppgifterna bör finnas på en faktura:
  1. Vem som har utfört arbetet.
  2. Uppgift om att utföraren har F-skatt.
  3. Kundens personnummer.
  4. Vilken typ av arbete som har utförts.
  5. Var arbetet är utfört och under vilken tidsperiod
  6. Om arbetet avser ett rotarbete ska fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och dess lägenhetsnummer framgå
  7. Fördelningen av kostnaden på arbete respektive material och övriga kostnader (exempelvis maskinkostnad, resekostnad, transportkostnad och lagerplock).
  8. Fakturans totala belopp exklusive och inklusive moms, även momsens storlek och procentsats.
  9. Skattereduktionens storlek. • Kan jag få skattereduktion för till exempel snöskottning i hyreshuset där jag bor?
  Snöskottning, gräsklippning eller enklare städning som utförs i gemensamma/allmänna utrymmen i ett hyreshus ger inte rätt till skattereduktion. Dessa utrymmen är fastighetsägarens egendom, och utförs åt fastighetsägaren och inte åt hyresgästerna. Skattereduktion medges inte heller dig som fastighetsägare även om du bor i en av husets lägenheter.


 • Får jag skattereduktion för att packa och forsla bort saker i samband med flyttning?
  Ja, du får skattereduktion för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering, om magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten mellan bostäderna.


 • Kan vi som är medlemmar i en bostadsrättsförening få avdrag för rutarbete om vi låter företaget som städar trapphuset och tvättstugan fakturera oss i stället för föreningen?
  Nej, det kan inte ges reduktion för dessa tjänster eftersom det är fråga om föreningens/fastighetsägarens gemensamma utrymmen som städas, inte den enskilda personens bostad.


Svar på vanliga frågor - Rot- och rutarbete
Skatteverket

Till toppen