På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Exempel utformning av säkerhet genom pantsättning av spärrat belopp på konto

Registrerad avsändares säkerhet – tobaksskatt.

Pantsättare

T.ex. Bolaget X (org.nr)

Panthavare

Skatteverket (202100-5448)

Pantsättaren pantförskriver belopp på nedanstående konto till förmån för Skatteverket. Beloppet utgör säkerhet enligt 15 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) för betalning av skatt som kan påföras Pantsättaren i Sverige eller annat EU-land, när denne  flyttar varor under uppskovsförfarande från en importplats. Säkerheten är giltig i samtliga EU-länder och kan tas i anspråk för skattskyldighet som uppkommer i Sverige eller i annat EU-land.  

Hänvisningar till bestämmelser i LTS avser lagens version den 1 april 2014. Om ändringar görs i LTS ska hänvisningarna anses som hänvisningar till motsvarande bestämmelse i senare version av LTS.

Belopp

SEK xxx

Kontonummer

xxx

Bank/kreditinstitut 

xxx

Skatteverket har rätt att ta det pantsatta beloppet i anspråk utan Pantsättarens godkännande och äger därmed rätt att lyfta på kontot innestående medel uppgående till högst det pantförskrivna beloppet. Skatteverket kan ta i anspråk det pantsatta beloppet så länge pantförskrivningen gäller.

Giltighet

Pantförskrivningen upphör att gälla sex månader från det att Pantsättaren säger upp denna genom rekommenderat brev till Skatteverket eller vid den tidigare tidpunkt som Skatteverket beslutar.

X-stad den xx


Underskrift av behörig firmatecknare för Pantsättaren


Bekräftelse

Xxx (org.nr) (banken/kreditinstitutet) bekräftar följande:

Vi har underrättats om pantsättningen av belopp på ovanstående konto. Beloppet har satts in på kontot och i samband därmed spärrats av oss för Skatteverkets räkning. Så länge pantsättningen varar kan banken inte med befriande verkan betala det pantsatta tillgodohavandet till annan än Skatteverket.

Kopia av kontobevis utvisande insatt belopp bifogas (bilaga).

X-stad den xx      


Underskrift av behörig firmatecknare för banken

Skatteverket

Till toppen