På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Hur punktskattedeklarationen ska fyllas i

På försättsbladet till deklarationen finns alltid uppgifter om aktuella skattesatser. Där hittar ni även annan information.

Filmen visar ett exempel på hur du deklarerar skatt på kemikalier i viss elektronik i e-tjänsten Punktskattedeklaration.

1. Överst på deklarationsblanketten finns förtryckta identifikationsuppgifter som ni inte får ändra. Kontakta Skatteverket om uppgifterna inte stämmer. Överst på deklarationsblanketten finns även uppgift om vilket datum som deklarationen senast ska ha kommit in till Skatteverket. I fältet för ”Period” står det vilken redovisningsperiod som deklarationen gäller.

2. Deklarationen är uppdelad i en del för vitvaror och i en del för övriga elektronikvaror. Dessa delar är även indelade i kolumner för respektive typ av vara. För varje typ av vara görs en uppdelning mellan å ena sidan de varor där skatten understiger det maximala skattebeloppet 320 kronor per styck och å andra sidan de varor där skatten uppgår till det maximala beloppet 320 kronor per styck.

3. På den första raden ska ni redovisa de varor som skattskyldighet inträtt för under redovisningsperioden. Här tar ni endast upp de varor där skattebeloppet per styck understiger 320 kronor per vara.

Redovisa varorna genom att ange varornas sammanlagda nettovikt, utan emballage, i kilogram (kg) med tre decimaler. Exempelvis varor som har en total nettovikt på 55 kg och 145 gram ska anges som 55,145. Var noga med att ange vikten i kolumnen för den aktuella typen av vara.

4. På den andra raden anger ni bruttoskatten för de varor som skattskyldighet inträtt för under redovisningsperioden. Med bruttoskatt menas skatten innan ni gör eventuella avdrag. Ange endast bruttoskatten på de varor där skattebeloppet per styck understiger 320 kronor per vara.

Bruttoskatten beräknas genom att ta varornas nettovikt (se raden ovan) multiplicerat med skattesatsen för vitvaror respektive skatte­satsen för övriga elektronikvaror. Exempelvis om varornas nettovikt är 55 kg och 145 gram beräknas skatten på följande sätt:

Bruttoskatt = 55,145 x skattesatsen.

Skattesatserna hittar ni på försättsbladet till deklarationsblanketten eller på Skatteverkets webbplats.

Skattebeloppen ska ni ange i hela kronor, utan decimaler eller punkter.

5. På den tredje raden ska ni redovisa det antal (stycken) varor som skattskyldighet inträtt för under redovisningsperioden. Ta endast upp de varor där skattebeloppet per styck uppgår till det maximala beloppet 320 kronor per vara. Var noga med att ange antalet i kolumnen för den aktuella typen av vara.

6. På den fjärde raden anger ni bruttoskatten för de varor som skattskyldighet inträtt för under redovisningsperioden. Med bruttoskatt menas skatten innan ni gör eventuella avdrag. Ange endast bruttoskatten på de varor där skattebeloppet per styck uppgår till 320 kronor per vara.

Bruttoskatten beräknas genom att ta antal stycken varor (se raden ovan) multiplicerat med 320 kronor.

7. På den femte raden anger ni summa bruttoskatt för respektive typ av vara, summera bruttoskatten som ni redovisat på raden ”Skatt brutto (kr) för varor där skatten understiger 320 kr/st” med bruttoskatten som ni redovisat i fältet ”Skatt brutto (kr) för varor där skatten uppgår till 320 kr/st”. Denna summering gör ni för respektive typ av vara.

8. Vid redovisning av skatt på kemikalier i viss elektronik ska ni använda er av bruttoredovisning. Det innebär att ni ska redovisa skatt för alla varor som skattskyldighet inträtt för. Ni kan i vissa fall sedan göra korrigerade avdrag i deklarationen så att bruttoskatten minskas med avdragen.

På den sjätte raden gör ni avdrag med 50 procent av bruttoskatten. På den sjunde raden gör ni avdrag med 90 procent av bruttoskatten. Läs mer om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att ni ska få göra avdrag med 50 procent respektive 90 procent av bruttoskatten.

Beloppen ni gör avdrag med ska ni ange i hela kronor, utan decimaler eller punkter. Om inga avdrag görs behöver ni inte fylla i fälten. Var noga med att ange avdragen i kolumnen för den aktuella typen av vara.

9. På den åttonde raden ska ni ange nettoskattebeloppen för respektive typ av vara, det vill säga bruttoskatten (rad 5) minus eventuella avdrag (rad 6 och 7). Har ni inte gjort några avdrag anger ni samma belopp som i raden för bruttoskattebeloppen.

10. På sista raden på sidan två anger ni den sammanlagda skatten att betala, summan av de belopp som ni angett i raden för nettoskattebeloppen (rad 8). Det är den summa som ni anger här som ni sedan ska betala in till skattekontot.

11. Glöm inte att underteckna deklarationen om den skickas in per post. Deklarationen ska skrivas under av behörig firmatecknare. Skicka punktskattedeklarationen till den adress som står på deklarationsblanketten. Deklarationen kan också lämnas via e-tjänsten Punktskattedeklaration på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket

Till toppen