På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

För närvarande kan det vara problem med att logga in på Mina sidor.

Logotyp, till startsidan

Avdrag

Vid redovisning av skatt på kemikalier i viss elektronik ska ni använda er av bruttoredovisning (skatt brutto). Ni kan i vissa fall sedan göra avdrag i deklarationen så att skatten minskas med avdragen.

Observera att det är frivilligt att göra avdrag. Det är upp till er som är skyldig att betala skatt att välja om något avdrag ska göras eller inte. Om ni väljer att göra avdrag måste ni ha underlag som styrker rätten till avdrag.

Mer information om skyldigheten att bevara underlag till deklarationen under avsnitten:

Om ni väljer att inte göra avdrag, till exempel för att ni inte vet vilka ämnen varan innehåller, ska ni betala full skatt för varorna.

Villkor för avdrag

Ni får göra avdrag med 50 procent av bruttoskatten för en elektronikvara som uppfyller de villkor som framgår av punkten 1.

En elektronikvara som uppfyller villkoren i både punkten 1 och 2 nedan får ni göra avdrag med 90 procent av bruttoskatten.

1. Varan innehåller inte

  • någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

- ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

- en plastdel som väger mer än 25 gram.

Det innebär att för att ni ska ha rätt till avdrag med 50 procent måste både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

2. Varan innehåller inte

  • någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

- ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

- en plastdel som väger mer än 25 gram, eller

  • någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

- ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller- en plastdel som väger mer än 25 gram.

Det innebär att för att ni ska ha rätt till avdrag med 90 procent måste alltså både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom-, klor-, och fosforföreningar över gränsvärdet och fria från reaktivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

Om en vara saknar kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram anses villkoren för kretskort respektive plastdelar, i punkterna ovan, vara uppfyllda.

Att någon annan del av varan än kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram innehåller additivt tillsatta brom-, klor-, eller fosforföreningar eller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar saknar betydelse för rätten till avdrag.

Skrivningen i punkten 1 och 2 ovan ”med undantag för kortets komponenter” innebär att det är mönsterkortets kemikalieinnehåll som är relevant för rätten till avdrag, och inte de påmonterade komponenterna.

De brom-, klor- och fosforföreningar som anges i en bilaga till Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, ska anses vara additivt eller reaktivt tillsatta i enlighet med vad som anges i bilagan, så länge den som är skyldig att betala skatt eller beskattnings­myndigheten inte har visat att de är tillsatta på annat sätt.

Huvudregeln för de ämnen som finns angivna i listan är alltså att de anses tillsatta på det sätt som anges i listan. Om varan exempelvis innehåller en bromförening som enligt listan tillsätts reaktivt, ska ämnet ses som en reaktivt tillsatt bromförening vid bedömningen av rätten till avdrag. Om den som är skyldig att betala skatt eller beskattnings­myndigheten anser att uppgifterna i listan inte stämmer överens med hur ett visst ämne har tillsatts i den aktuella varan finns en möjlighet att frångå listan. Den part som anser att uppgiften är felaktig enligt listan har i så fall att visa det.

Underlag för avdrag

Spara underlag som styrker rätten till avdrag om ni gör avdrag i deklarationen. Vilket underlag som är tillräckligt för att medge avdrag får avgöras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett sätt att styrka rätten till avdrag kan vara genom att spara innehållsdeklarationer eller annan medföljande dokumentation till varorna som visar vilka ämnen de innehåller. Ett annat sätt kan vara genom intyg från tillverkaren av varorna om att de inte innehåller de aktuella ämnena. Ytterligare ett sätt är provtagningar av varorna, där intyg från laboratorium visar vilka ämnen varorna innehåller.

Mer information om skyldigheten att bevara underlag till deklarationen under avsnitten:

Skatteverket

Till toppen