På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Exempel på utformning av säkerhet genom så kallad demandgaranti

Registrerad varumottagares säkerhet - Skatt på energi

Förmånstagare

Skatteverket (202100-5448)

Uppdragsgivare

Till exempel Bolaget X (org.nr)

Garantigivaren

Till exempel Banken (org.nr)

Garantins omfattning

Garantin utgör säkerhet enligt 4 kap. 6 § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) för betalning av skatt på det bränsle som Bolaget X (org.nr) tar emot i egenskap av registrerad varumottagare.

Hänvisningar till bestämmelser i LSE avser lagens version den 1 april 2014. Om ändringar görs i LSE ska hänvisningarna anses som hänvisningar till motsvarande bestämmelse i senare version av LSE.

Garantibelopp

(xxx SEK)

Presentation av krav

Skriftligt genom rekommenderat brev till garantigivaren.

Plats för presentation av krav

(Garantigivarens namn och adress)

Giltighet

Garantin upphör att gälla sex månader från det att garantigivaren säger upp denna genom rekommenderat brev till Skatteverket eller vid den tidigare tidpunkt som Skatteverket beslutar. Krav ska vara garantigivaren skriftligt tillhanda på platsen för presentation senast den dag garantin upphör att gälla.

Garantigivaren förbinder sig oåterkalleligen att på första anfordran betala förmånstagaren det/de belopp Skatteverket presenterar intill sammanlagt högst garantibeloppet. Av Skatteverkets presentation ska framgå att skatt påförts enligt de bestämmelser som garantin omfattar och att skatten inte har betalats i rätt tid.

Denna garanti ska tolkas enligt ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758, artikel 25 c är exkluderad. Eventuell tvist ska avgöras enligt svensk lag och behörig domstol är Stockholms tingsrätt.

(Underskrift av behörig företrädare för Garantigivaren här)

(Behörigheten bör styrkas med fullmakt, tdrag från registreringsbevis eller liknande)

Skatteverket

Till toppen